Rigorózní řízení

Základní informace

Termín konání státní rigorózní zkoušky

Promoce

Oznámení o konání státních rigorózních zkoušek

Rigorózní řád UK v Praze

Rigorózní řád UK HTF


Základní informace

Agenda rigorózního řízení spadá pod oddělení vědy, doktorského studia a zahraničních styků a proděkana pro vědu a výzkum.


Kontaktní osoba:

Bc. Barbora Šáchová

E-mail:

Referát pro vědu - agenda Ph.D. studia HT, rigorózní řízení


Na Husitské teologické fakultě UK lze konat státní rigorózní zkoušku v oblasti husitské teologie, pravoslavné teologie a starokatolické teologie. Právo konat státní rigorózní zkoušku mají tyto akreditované programy/obory:

  • teologie/husitská teologie jednooborová

  • teologie/husitská teologie - judaistika

  • teologie/husitská teologie - psychosociální studia

  • teologie/starokatolická teologie jednooborová

  • teologie/pravoslavná teologie jednooborová.


Průběh zkoušky a vyhlášení výsledků jsou veřejné. Státní rigorózní zkouška se skládá z obhajoby rigorózní práce a z ústní zkoušky. Ústní zkouška se skládá mimo jiné z latinského, nebo řeckého, nebo hebrejského jazyka. Pokud uchazeč absolvoval již zkoušku z některého uvedeného jazyka v rámci magisterského studia s hodnocením „výborně“ nebo „velmi dobře“, může mu být tato zkouška na jeho žádost děkanem uznána. Požadavky k ústní části rigorózní zkoušky naleznete zde.


Po vykonání státní rigorózní zkoušky s výsledkem „prospěl“ se uděluje akademický titul „doktor teologie“ ThDr. (před jménem).


Podle Rigorózního řádu UK v Praze HTF může přihlášku k rigorózní zkoušce může podat uchazeč, který

a) absolvoval magisterský studijní program a získal titul „magistr“ podle § 46 zákona o vysokých školách,

b) získal titul „magistr“ podle § 21 odst. 2 nebo § 43 odst. 2 zákona č. 172/90 Sb. o vysokých školách, pokud nezískal titul „doktor“ podle § 22 téhož zákona a pokud nejde o případ uvedený v § 99 odst. 4 zákona o vysokých školách a získal titul „magistr“ v oblasti studia, ve které lze konat na Husitské teologické fakultě státní rigorózní zkoušku.


Termín konání státní rigorózní zkoušky

Státní rigorózní zkouška se koná v měsících únor a září každého akademického roku.

Odevzdání přihlášek:

pro termín únor do 1. 11. každého roku

pro termín září do 1. 6. každého roku


Promoce

Absolvent je na základě přijetí nabídky slavnostního předání diplomu informován oddělením pro vědu.

Slavnostní promoce se konají ve velké aule Karolina.


Oznámení o konání státních rigorózních zkoušek

Jméno: Mgr. Monika Mádlová

Čas konání: 24. května 2017, 10:30

Studijní program: Teologie

Studijní obor: Starokatolická teologie

Název diplomové práce: Pastýřské listy starokatolického biskupa Agustina Podoláka v letech nesvobody

Předměty: Starokatolická systematická teologie, Církevní dějiny


Předseda komise: prof. ThDr. J. B. Lášek, Dr.h.c. – HTF UK

Členové komise: prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D. – HTF UK

prof. PaedDr. ThLic. Martin Weis, Th.D. - JČU

prof. ThDr. Josef Dolista, Th.D., Ph.D. – HTF UK

doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D. – HTF UK


Oznámení ke stažení (.pdf)Poslední změna: 19. duben 2017 15:25 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám