Studijní materiály


Mgr. David Biernot, Th.D.

Židovská náboženská filozofie

INSTRUKCE PRO PŘÍPRAVU KE KOLOKVIU Z ŽIDOVSKÉ NÁBOŽENSKÉ FILOZOFIE (ZIMNÍ SEMESTR 2017)


Zápočet z výše uvedeného předmětu získáte formou kolokvia, ke kterému si připravíte JEDNO z níže uvedených témat, tak jak bylo probráno na přednáškách v průběhu tohoto semestru:


1. Filón Alexandrijský:

 • Diasporní židovstvo a helénismus

 • Septuaginta a její význam pro helénizované židovstvo

 • Filónův životopis a dílo

 • Alegorický výklad Písma

 • Filónova koncepce Logu

 • Tóra a přirozený zákon ve Filónově pojetí

 • Filón jako křesťanský myslitel „honoris causa“


Doporučená literatura:

POKORNÝ, Petr. Řecké dědictví v Orientu. Praha: Oikoumene 1993.

JEŽEK, Václav. Filón Alexandrijský, jeho teologie, exegeze a vliv na pozdější autory. Praha: Oikomene 2004.

HADAS LEBEL, Mireille. Philo of Alexandria: A Thinker of the Jewish Diaspora. Leiden: Brill. 2012 (dostupné z gen.lib.rus.ec)


2. Saadja Gaón a židovský kalám

 • Kalám a jeho počátky v islámském světě

 • Saadja Gaón: životopis a dílo

 • Rabínský judaismus versus Karaitský judaismus

 • Sefer emunot ve-deot („Kniha věr a názorů“): základní intence díla

 • Epistemologie Saadji Gaóna

 • Rozumový základ zákonodárství Tóry dle Saadji Gaóna – „micvot sichliot“

 • Saadjova eschatologie (systematizace rabínských přestav o příchodu mesiášského věku)


Doporučená literatura:

SCHWEID, Eliezer. The Classic Jewish Philosophers: From Saadia Through Renaisance. Leiden: Brill. 2008 (dostupné z gen.lib.rus.ec)

BIERNOT, D. LUKEŠ. J. OSTŘANSKÝ, B. VOJTÍŠEK. Z. Konec tohoto světa: Milenialismus a jeho místo v judaismu, křesťanství, a islámu, Praha: Dingir. 2012, s. 64-71.


3. Šlomo ibn Gabirol

 • Recepce ibn Gabirola ve středověké křesťanské teologii

 • Jeho identifikace jako autora díla Fons Vitae

 • Ibn Gabirolova metafyzika

 • Univerzální hylémorfismus


Doporučená literatura:

LIBERA, Alan de. Středověká filozofie. Praha: Oikoumene, 2001


4. Bachja ibn Pakuda

 • Sefer Chovot ha-levavot („Kniha povinností srdcí“) – základní intence díla

 • Povinnosti srdce a povinnosti údů

 • Bachja a súfismus


Doporučená literatura:

SCHWEID, Eliezer. The Classic Jewish Philosophers: From Saadia Through Renaisance. Leiden: Brill. 2008 (dostupné z gen.lib.rus.ec)


5. Jehuda ha-Levi

 • Jehuda ha-Levi a Španělsko první poloviny 12. století

 • Partikularismus a kritika filozofie u Jehudy ha- Leviho

 • Sefer Kuzari – základní intence díla

 • Křesťanství a Islám v pojetí Jehudy ha-Leviho


Doporučená literatura:

LIBERA, Alan de. Středověká filozofie. Praha: Oikoumene, 2001

SCHWEID, Eliezer. The Classic Jewish Philosophers: From Saadia Through Renaisance. Leiden: Brill. 2008 (dostupné z gen.lib.rus.ec).


Ke každému uvedenému tématu si také přečtete PŘÍSLUŠNÝ TEXT, který je ke stažení zde.

Filón Alexandrijský (.pdf)

Židovský kalám (.pdf)

Ibn Gabirol (.pdf)

Bachja ibn Pakuda a súfismus (.pdf)

Jehuda ha-Levi (.pdf)Zapište se do některého z termínu vypsaných v SIS.


Pro případné dotazy mě, prosím, kontaktuje na mé emailové adrese:


David Biernot, Th.D.
ThDr. Pavla Damohorská, Th.D.Poslední změna: 10. leden 2017 09:03 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám