Univerzita třetího věku

Na fakultě probíhá Univerzita třetího věku formou Dialogu generací (společná výuka pro juniory i seniory). Vybírat lze jakýkoliv předmět z akreditovaných studijních oborů (semináře, cvičení a jazyky pouze po domluvě s vyučujícím). Předměty je možné vybírat z aktuální Karolínky (seznamu přednášek, seminářů a cvičení HTF UK) i online v PDF.


Zájemci z řad seniorů, kteří dosáhli důchodového věku, mohou podat přihlášku do akademického roku 2017/18 na studijní oddělení fakulty do konce června 2017. Senioři budou na základě přihlášek pozváni na zápis, kde obdrží podrobnější informace a zaplatí 600 Kč zápisného.


Speciálně pro seniory je od roku 2008 pořádán navíc pro posluchače U3V v každém semestru kulturně-historický cyklus přednášek, jazykové kurzy a vzdělávací exkurze. Při absolvování nejméně 4 předmětů (z toho nejméně 1 kulturně-historického cyklu) z nabízených přednášek U3V, má posluchač nárok na Osvědčení o absolvování U3V na UK HTF se slavnostním ceremoniálem v Karolinu Univerzity Karlovy.


Přihláška ke studiuCyklus přednášek Univerzity třetího věku na UK HTF

„Svět se železnou oponou“

Vždy v úterý 21. 2. – 16. 5. 2017, 10.15–12.30 – aula H109 v přízemí hlavní budovy UK HTF


 • 21. 2. – ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D.: Seznámení s programem semestru/ Italská republika

 • 28. 2. – Mgr. Ing. Štefan Šrobár, CSc.: Nouvelle Theologie - hledání moderní podoby církve

 • 7. 3. – Doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D: Křesťanství a marxismus

 • 14. 3. – PhDr. Martin Jemelka, Ph.D. – Náboženský život na Ostravsku v 50. letech

 • 21. 3. – ThDr. Jaroslav Hrdlička: Hus a husitství v díle českých církevních historiků 50. let

 • 28. 3. – PhDr. Lena Arava-Novotná, Th.D.: Židé mezi budováním Státu Izrael a sovětským anti-sionismem 1948-1968

 • 4. 4. – Petr Hanzlík/ThDr. Pavel Helan, Th.D.: České hudební dění v padesátých letech ve světovém kontextu

 • 11. 4. – Doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D.: Komunistický sociální stát a životní úroveň obyvatel

 • 25. 4. – ThDr. Jaroslav Hrdlička: Církev československá v době socialismu / ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D.: Husitství ve filmu 50. let

 • 2. 5. – Doc. ThDr. Kamila Veverková, Th.D.: Chruščovova éra a církev

 • 9. 5. – PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. - Katolická církev v Československu v 50. letech 20. století

 • 16. 5. – Prof. ThDr. Jan B. Lášek: Církve pod komunistickou vládou ve východní Evropě v 50. a 60. letech 20. století.


Změna programu vyhrazena

Program ke stažení (.doc)Uvedení do latinského jazyka a římských reálií

Cvičení s doplňujícími přednáškami Univerzity třetího věku na UKHTF


Začátečníci: úterý 14:45–16:15 v učebně L 303

Pokročilí: úterý 13:00–14:30 v učebně L 303

Vyučující: Mgr. Lucie Kopecká, Mgr. Ladislava Říhová


Anotace: Náplní kursu je výuka latinského jazyka doplněná o tematické okruhy z římských dějin.

Vyučuje se podle učebnice M. Přecechtělové Latina nejen pro teology (Praha 2009). Studenti jsou postupně seznamováni s problematikou latinské morfologie a syntaxe a metodikou překladu z latiny. V rámci procvičování probrané látky se překládají jednotlivé věty a souvětí, později, v závislosti na aktuálním množství zvládnuté mluvnice, i souvislé latinské texty rozmanité délky a druhu. Výuka jazyka tvoří cca dvě třetiny kursu. Je doplněna tematickými okruhy z římských dějin zahrnujícími původ Římanů, jejich kultury a jazyk, římské náboženství, období království, republiky a císařství, vztah římské říše a křesťanství, aspekty rozpadu impéria a přínos římské říše pro evropskou civilizaci.

Anotace ke stažení (.doc)


Angličtina pro Univerzitu třetího věku

 • 1. kurs - úterý 13.00 -14.30 hod. v učebně L306, zač. 21. 2. do 23. 5. 2017, mírně pokročilá úroveň

 • 2. kurs - pátek 10.15 -11,45 hod. v učebně H308, zač. 24. 2. do 26. 5. 2017, mírně pokročilá úroveň

Pozn.: V obou kursech se probírá stejné učivo.

Vyučující: Mgr. Hana Ptáčková


Anotace:

Náplní kursu je výuka anglického jazyka doplněná o základní teologickou slovní zásobu.

Vyučuje se podle učebnice New English File Pre-Intermediate, autoři Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson. Tento semestr se bude probírat File/Lekce 7. Studenti se učí,opakují si slovní zásobu, časy a gramatické jevy na úrovni pre-intermediate. Výuka je rozšířena o základní teologickou terminologii a jednoduché texty dle úrovně a zájmu studentů.


Vzdělávací exkurze U3V - „Po stopách luteránské reformace“

14.–15. květen 2017

Kontakt pro informace a rezervaci referátů: , tel. 723 978 795


 • 1. den – neděle 14. května

  Odjezd od benzínové pumpy MOL u nádraží Holešovice (ulice U Elektrárny) v 6.00

  Magdeburg – arcibiskupská rezidence i místo tragické události náboženských válek, sídlo evangelického biskupství i katolického arcibiskupství

  Wittenberg – místo historického vystoupení Martina Luthera

  Ubytování v Lipsku na 2 a 3 lůžkových pokojích (se snídaní).


 • 2. den – pondělí 15. května

  Lipsko – město univerzity, reformace i „bitvy národů“

  Jáchymov – město stříbra, uranu, reformace i lázeňství

  Ve večerních hodinách návrat do Prahy


Cena 1390,-Kč (obsahuje částečný příspěvek na náklady exkurze – doprava a ubytování na dvou- případně třílůžkových pokojích se snídaní). Počet míst je omezen. Účast je podmíněna vypracováním tematické relace dle zadání (i 2 osoby zpracovávající 1 referát v případě účasti vyšší, než počet referátů), v opačném případě cena činí 1990,-Kč. Platbu je nutno provést v HOTOVOSTI na hospodářském oddělení UK HTF nejpozději do 24. 4. 2017. Přihlásit se můžete na emailu nebo na tel. čísle 723 978 795. Po provedení platby je účastník přihlášen, v případě odhlášení po 24. 4. za sebe musí účastník zajistit náhradníka. Drobná změna programu vyhrazena.


Podrobné informace a témata referátů ke stažení (.docx)


Uskutečněné cykly přednášek

Poválečné časy spouštění železné opony

Ve znamení výročí narození Karla IV. a upálení Jeronýma Pražského

Ve stínu druhé světové války

Jan Hus, jeho odkaz a reflexe

Dramatický závěr třicátých let

Společnost v krizi v nástupu let třicátých

Poklidný konec dvacátých let?

Od Velké války k letům dvacátým, bouřlivým i zlatým

Belle Époque a Velká válka

Závěr století telegrafu a páry

Historické přelomy druhé třetiny 19. století

Památka jako kulturní pramen

Kapitoly z období romantismu

"Osvícenství – post tenebras spero lucem?"

Baroko – období temna?

Renesance - znovuzrození antiky?

Svět středověku v politickém i duchovním kontextu

Antický svět a jeho dědictví

Náboženství a společnost od osvícenství až po moderní dobu


Uskutečněné exkurze

Po stopách Karla IV. – Radyně, Lauf a Norimberk (.pdf)

Nejen po stopách panovníka Karla IV. - Karlovarsko (.doc)

Sudety - po území zabraném německou říší

Krajem Jana Husa a jeho následovníků

"Ve stínu příprav na světovou válku + klášter Kladruby"

"Zlatou érou lázeňských šviháků"

"Přes Čechy do Míšně a Drážďan"

"Kraj Bible Kralické a Jakuba Demla"

Jednodenní tuzemská exkurze "Pardubice"

Adventní jihozápad Čech

Metropole a významná místa podunajské monarchie

"Od Velké Moravy k Tomáši Baťovi"

Kouřim a Lipany

Kalokagathia pro starší a pokročilé - Kutnohorsko

Města Horní Lužice a severní Čechy

Nejen po stopách zakladatelů ČSR

Mezi stříbrem a husitstvím

Po stopách Královehradecka

Přes téměř ztracená města po místa bájných legendPoslední změna: 8. březen 2017 15:42 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám