Doktorské studium

Přijímací zkoušky Ph.D. studium 2017/2018

Obor Husitská teologie:

Termín: 5. 6. 2017

Čas: od 9.00 hod

Místo: HTF, 4. patro

Místnost: H401


Seznam uchazečů:

Mgr. Dominik Dostál

Bc. Johana Franková

ak. mal. Bc. Rostislava Gažíková Fečová

PhDr. Ing. Petr Krohe

ThDr. Ing. Anna Müllerová

Mgr. Barbora Racková

Bc. Filip Sedlák


Všichni uchazeči absolvovali přijímací zkoušku v řádném termínu.


Obor Judaistika:

Termín: 5. 6. 2017

Čas: od 12.00 hod

Místo: HTF, 2. patro

Místnost: H205 – knihovna – studovna


Seznam uchazečů:

Bc. Jiří Bureš

Bc. Silvie Příplatová

Mgr. Dalibor Vik


Všichni uchazeči absolvovali přijímací zkoušku v řádném termínu.Fakulta má akreditovaný doktorský studijní program Teologie

• se studijním oborem Husitská teologie, forma studia je prezenční a kombinovaná

• se studijním oborem Judaistika, forma studia je prezenční a kombinovaná


Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu. Standardní délka studia je 4 roky. Absolventům doktorského studijního programu je v souladu se zákonem o VŠ č. 111/98 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů udělen titul Ph.D. Studium doktorského studijního programu je upraveno Studijním a zkušebním řádem UK a Pravidly pro organizaci studia UK HTF.


Agenda doktorského studia spadá pod oddělení vědy, doktorského studia a zahraničních styků.


Poslední změna: 6. červen 2017 12:15 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám