• Události

Události


‹  Září 2017  ›

SoNe
123
PoÚtStČtSoNe
45678910
PoÚtStČtSoNe
11121314151617
PoÚtStČtSoNe
18192021222324
PoÚtStČtSo
252627282930

5. září 2017

Informační schůzka pro první ročníky (I. termín)

Na schůzce budou noví studenti seznámeni s následujícími tématy:

1. Studijní informační systém

2. Kreditní systém

3. Povinné, povinně volitelné a volitelné předměty

4. Státní zkoušky

5. Rozvrh

6. Celková orientace ve studiu

Schůzka se bude konat po zápisu ve třech termínech (obsahově budou všechny informační schůzky shodné, stačí přijít pouze na jeden):

5. 9. 2017, 14:00-15:00, aula H109

6. 9. 2017, 11:30-12:30, aula H109

27. 9. 2017, 14:30-15:30, aula H109

Účast na informační schůzce je dobrovolná. Pro studenty bez zkušeností studia na VŠ je však doporučená.


6. září 2017

Informační schůzka pro první ročníky (II. termín)

Na schůzce budou noví studenti seznámeni s následujícími tématy:

1. Studijní informační systém

2. Kreditní systém

3. Povinné, povinně volitelné a volitelné předměty

4. Státní zkoušky

5. Rozvrh

6. Celková orientace ve studiu

Schůzka se bude konat po zápisu ve třech termínech (obsahově budou všechny informační schůzky shodné, stačí přijít pouze na jeden):

5. 9. 2017, 14:00-15:00, aula H109

6. 9. 2017, 11:30-12:30, aula H109

27. 9. 2017, 14:30-15:30, aula H109

Účast na informační schůzce je dobrovolná. Pro studenty bez zkušeností studia na VŠ je však doporučená.


18. září 2017 – 22. září 2017

Orientační týden pro studenty prvních ročníků

Během Orientačního týdne se dozvíte mnoho zajímavého o Univerzitě Karlově, knihovnách a informačních zdrojích, financích, možnostech studia v zahraničí, informačním systému UK a zájmové činnosti studentů.27. září 2017

Informační schůzka pro první ročníky (III. termín)

Na schůzce budou noví studenti seznámeni s následujícími tématy:

1. Studijní informační systém

2. Kreditní systém

3. Povinné, povinně volitelné a volitelné předměty

4. Státní zkoušky

5. Rozvrh

6. Celková orientace ve studiu

Schůzka se bude konat po zápisu ve třech termínech (obsahově budou všechny informační schůzky shodné, stačí přijít pouze na jeden):

5. 9. 2017, 14:00-15:00, aula H109

6. 9. 2017, 11:30-12:30, aula H109

27. 9. 2017, 14:30-15:30, aula H109

Účast na informační schůzce je dobrovolná. Pro studenty bez zkušeností studia na VŠ je však doporučená.


2. října 2017

Slavnostní zahájení akademického roku 2017/2018

Děkanka Husitské teologické fakulty si Vás dovoluje srdečně pozvat na SLAVNOSTNÍ AKADEMICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ u příležitosti zahájení akademického roku 2017/2018, které se bude konat v aule v hlavní budově, Pacovská 350/4, 140 21 Praha 4 v pondělí 2. října 2017 v 10:30 hod.

Program:

• Uvítání

• Projev děkanky

• Projevy hostů

• Zakončení


4. října 2017

Slavnostní bohoslužba HTF UK k zahájení akademického roku

HTF UK a CČSH srdečně zvou na slavnostní zahajovací bohoslužbu k zahájení akademického roku 2017/2018, která proběhne ve středu 4. října 2017 v Husově sboru Vinohrady (Dykova 1) od 19:00.

-

Účast na bohoslužbě přislíbili:

doc. ThDr. Kamila Veverková, Th.D. - děkanka HTF UK

-

ThDr. Tomáš Butta,Th.D. - patriarcha Církve československé husitské

-

doc. ThDr. David Tonzar, Th.D. - pražský biskup Církve československé husitské

-

Mgr. Pavel Kolář, Th.D., M.T.S. - spirituál HTF UK

-

Mgr. Daniel Majer - spirituál koleje HTF UK

-

Po bohoslužbě je připraveno pohoštění.


16. října 2017 – 17. října 2017

Prof. Zvi Zohar na HTF UK

Prof. Zvi Zohar z právnické fakulty Bar-Ilanovy univerzity v Izraeli prosloví v rámci doktorandského semináře dvě přednášky:

.

Pondělí 16. 10. 2017

Halakhic Responses to Modernization and Secularization: Overview of Modern Developements in Jewish Law

Čas: 11:30-13:00

Místnost: H401

.

Úterý 17. 10. 2017

All Humans Are Brothers: Human Interaction as a Jewish Ideal in the thought of Rabbi Uzziel

Čas: 10:00-11:30

Místnost: H401


27. října 2017

DudlíkFest 2017

Dudlík fest potřetí - letos pro Bolíto, z.s.! V centru Prahy 27. 10. začneme od 15:00 workshopy, pokračujeme přednáškami, divadlem a nakonec to odpálíme s kapelami v Chapeau Rouge a pojedeme až do rána! Přijď pomoct děckám vstát z popela.


28. října 2017

Modlitba za domov 2017

Ekumenická rada církví v ČR srdečně zve v sobotu 28. října 2017 k účasti na 11. ročníku ekumenického setkání lidí dobré vůle „Modlitba za domov“, které se bude konat v rámci oslav vzniku Československé republiky. Mottem letošního ročníku je „Všechno tvořím nové". Program je připraven pro všechny generace.


2. listopadu 2017 – 3. listopadu 2017

Konference "Místo teologie v teoriích a metodách sociální práce: Potenciály a rizika"

Konference Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Sociální práce je nejen interdisciplinární obor, který vychází z teorií a metod různých zejména sociálních a humanitních věd a adaptuje je pro pomoc klientům. Je zároveň i transdisciplinárním oborem, protože potřebuje znalosti epistemologické a ontologické povahy, které jí umožňují správnou volbu teorií a metod ostatních oborů a rozhodnutí o vhodné podobě jejich aplikace v praxi. Konference se proto bude zabývat tím, jaké potenciály a rizika má teologie pro sociální práci jak v epistemologické a ontologické rovině, tak v rovině aplikační.


4. listopadu 2017

Současná česká náboženská scéna. Dvacet let časopisu Dingir

Dingir a Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy zve autory, čtenáře a příznivce časopisu Dingir na konferenci „Současná česká náboženská scéna. Dvacet let časopisu Dingir“, která se bude konat na Husitské teologické fakultě UK, Pacovská 350/4, Praha 4, sobota 4. listopadu od 9:00 do cca 16:30 h.


9. listopadu 2017

Svět pro příští generace: Mýtus a identita

III. ročník konference pro studenty a absolventy doktorských programů. Konference se uskuteční dne 9. 11. 2017 v budově Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v zasedací místnosti H401.


10. listopadu 2017

Konference „Odolnost jako rozhodnutí“

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s Psychosociálním intervenčním týmem České republiky, Diakonií Českobratrské církve evangelické, Psychologickou službou Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru MV ČR, Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a Spolkem krizovců a humanitářů pořádá 8. mezioborovou konferenci ODOLNOST JAKO ROZHODNUTÍ.20. listopadu 2017 – 22. listopadu 2017

Přednáškový cyklus dr. Kataríny Komenské na HTF UK

Katedra filozofie Husitské teologické fakulty zve na přednáškový cyklus Mgr. Kataríny Komenské, PhD. (Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, Inštitút etiky a bioetiky):

.

Pondělí 20. 11. 14:45-16:15, H503, Etika vzťahu k zvieratám – metodologické východiska (přednáška ve slovenštině)

.

Úterý 21. 11. 14:45-16:15, L205, Albert Schweitzer nie len ako teológ (přednáška ve slovenštině)

.

Středa 22. 11. 10:15-11:45, L107, Moral motivation of humanitarian actors - psychological and ethical aspects of ethical decision making (přednáška v angličtině)

.

Středa 22. 11. 14:45-16:15, L107, Etické reflexie pohrôm a katastrof (přednáška ve slovenštině)


23. listopadu 2017 – 24. listopadu 2017

Teologická konference „Žena vysvěcená“

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s Církví československou husitskou Vás zvou na konferenci „Žena vysvěcená“ konanou 23.-24. listopadu 2017 k příležitosti 70. výročí svěcení žen v CČSH.


28. listopadu 2017

Veletrh Absolvent 2017

Pro studenty a absolventy připravila Univerzita Karlova veletrh pracovních příležitostí, který se v prostorách Karolina uskuteční ve středu 28. listopadu 2017. Veletrh se bude specializovat na nabídku pracovních míst, stáží, trainee programů, brigád a praxí pro studenty a čerstvé absolventy zejména společenskovědních a humanitních oborů.


7. prosince 2017

doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D. „Neuroetika – morální jednání a činnost mozku“

„Moderní scientismus vylučuje možnost svobodné vůle a potažmo mravní hodnocení, což naši civilizaci zcela rozvrací. Důvodem je špatné pochopení funkce mozku. Mozek člověka je plný hlubokých tajemství a jedním z nich je schopnost milovat bližního.“

.

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy srdečně zve na přednášku doc. MUDr. PhDr. Jana Paynea, Ph.D. „Neuroetika – morální jednání a činnost mozku“, která se bude konat ve čtvrtek 7. 12. 2017 od 13:00 v L107.


12. prosince 2017

Setkání s absolventy učitelství HTF UK

Katedra učitelství Husitské teologické fakulty srdečně zve absolventy oboru učitelství na společné setkání, které se bude konat 12. 12. 2017 od 15:00 v aule L101 na Husitské teologické fakultě (Pacovská 350/4).

.

Cílem neformálního setkání je sdílet a reflektovat profesní zkušenosti z výuky v současné škole a společně diskutovat otázku, co a jak pomáhá studentům učitelství a začínajícím učitelům v jejich profesním rozvoji.

.

Vítáni jsou také současní studenti učitelství, vyučující z HTF UK a fakultní učitelé ze spolupracujících základních a středních škol.


21. prosince 2017

Studentský vánoční večírek

Studentský spolek Elíša Vás zve na Vánoční večírek, který se bude konat 21. prosince 2017 v aule H109 od 18:00.

Můžete se těšit na hudbu, mnoho cukroví a dalšího pohoštění, svařáku a příjemný večer ve společnosti profesorů a studentů HTF UK.

Vstupné dobrovolné.

Těšíme se na Vás!


23. ledna 2018

Ekumenická studentská slavnost

Zveme na tradiční 11. ekumenickou slavnost pro studenty, děkany, pedagogy, zaměstnance teologických fakulty v rámci Týdne za jednotu křesťanů v úterý 23. ledna 2018 v 18 hodin v Kostele sv. Jana Křtitele Na Prádle na Malé Straně v Praze. Bohoslužbu slova dle formuláře Týdne modliteb za jednotu křesťanů vedou studenti jednotlivých fakult.

Plakát (.jpg)


24. ledna 2018

Masaryk - náboženský člověk a myslitel - prof. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D.

Anotace: Vetšinou se o T. G. Masarykovi mluví v souvislosti s politikou a vznikem Československého státu, ale zpravidla se nezmiňuje náboženský rozměr jeho myšlení. Je na nás křesťanech, abychom tento duchovní rozměr Masarykova boje připomínali. Masaryk se ve svém jednání hluboce opíral o důvěru v Boží prozřetelnost a tak je třeba vidět, že Československá republika není jenom vybojovaná, ale také vymodlená.


31. ledna 2018

Reformátor Štrasburku Martin Bucer - německá a česká reformace 16. století - ThDr. Jaroslav Hrdlička

Anotace: Martin Bucer (1491-1551) z alsaského Schlettstadu vstoupil do dominikánského řádu, studoval na heidelberské universitě. Roku 1518 se setkal s Martinem Lutherem, který na něho měl značný vliv. O tři roky později vystoupil z řádu. Po delším putování se stal duchovním ve Štrasburku. Město orientoval reformačně a usiloval o jeho politickou spolupráci s reformačními městy ve Švýcarsku. Tady navázal přátelství i s Jeanem Calvinem, jenž ve Štrasburku několik let působil. Bucer zaujal prostředkující stanovisko ve sporech o podstatu večeře Páně mezi Zwinglim a Lutherem, jež promítl do Štrasburského vyznání víry. Po porážce protestantů ve šmalkaldské válce byl jedním z předních odpůrců augšpurského Interim a v roce 1549 musel Štrasburk opustit. Přijal pozvání Thomase Cranmera do Anglie. Zde v exilu působil na univerzitě v Cambridge a roku 1551 zemřel.14. února 2018

Liturgický a dramatický prostor v pojetí avantgardního scénografa a církevního architekta Miroslava Kouřila - Mgr. Pavel Kolář, Th.D., M.T.S.

Anotace: Ing. Miroslav Kouřil patřil k předním avantgardním scénografům meziválečného českého divadla. Podílel se na všech významných představeních Divadla E.F. Buriana (D34-D41), plánoval multifunkční Divadlo práce, vypracoval koncept theatergraphu a po únorovém převratu se stal mimo jiné zakladatelem Scénografického ústavu. Miroslav Kouřil byl také velmi aktivní v Církvi československé, ve které spoluzakládal Sekci výtvarných umělců a architektů, podílel se mimo jiné na tvorbě pravidel pro plánovaní církevních staveb a uspořádání liturgického prostoru i jeho výzdoby a předložil několik nerealizovaných návrhů sborových staveb pro CČS. V Kouřilově pojetí liturgického prostoru se původním způsobem uplatňují zásady komuniálního uspořádání, se kterými se setkáváme také v progresivních návrzích na reformu liturgického prostoru zejména v německém kulturním prostředí (Rudolf Schwarz). Domnívám se, že k tomu nemalou měrou přispělo jeho pojetí dramatického prostoru, které však nedokázal plně využít ve své reflexi prostoru bohoslužebného. Jakou podobu by takové domyšlení mohlo získat v současné praxi CČSH?


19. února 2018

Zasedání Akademického senátu UK HTF

Únorové zasedání akademického senátu HTF UK proběhne 19. února 2018 od 12:30 v zasedací místnosti H401.6. března 2018

Informační přednáška pro zájemce o studijní pobyty v rámci programu Erasmus+

V úterý 6. 3. proběhne od 12:30 do 12:55 v učebně L107 informační přednáška pro zájemce o studijní pobyty v rámci programu Erasmus+. Toto setkání je vhodné zejména pro ty, kteří by rádi vyjeli do zahraničí a chtěli by se dozvědět podrobnosti o programu Erasmus+.


22. března 2018

Roční studium v Jeruzalémě

Máte zájem o roční studijní pobyt na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě se zaměřením na judaistiku a křesťansko-židovský dialog?

Můžete to zkusit v rámci německého studijního programu

STUDIUM IN ISRAEL e.V.

Ve čtvrtek 22. 3. proběhne od 15:00 v zasedací místnosti Husitské teologické fakulty UK (H401), Pacovská 350/4, Praha 4, prezentace všeho, co tento program nabízí a jaké jsou podmínky přijetí.

Prezentací nás provede Dr. Mikuláš Vymětal, člen výkonné rady programu.

Srdečně zveme k účasti!

Dr. David Biernot

oddělení judaistiky


26. března 2018

fr. P. Mgr. Kliment Tomáš Mikulka OP - Kristus u sv. Maxima Vyznavače

Ústav východního křesťanství HTF UK srdečně zve na přednášku „KRISTUS U SV. MAXIMA VYZNAVAČE,“ kterou pronese fr. P. Mgr. Kliment Tomáš Mikulka OP. Přednáška se koná 26. března od 13:00 v učebně L305 na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy (Pacovská 350/4).Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám