• Události

Události


‹  Říjen 2017  ›

Ne
1
PoÚtStČtSoNe
2345678
PoÚtStČtSoNe
9101112131415
PoÚtStČtSoNe
16171819202122
PoÚtStČtSoNe
23242526272829
PoÚt
3031

2. října 2017

Slavnostní zahájení akademického roku 2017/2018

Děkanka Husitské teologické fakulty si Vás dovoluje srdečně pozvat na SLAVNOSTNÍ AKADEMICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ u příležitosti zahájení akademického roku 2017/2018, které se bude konat v aule v hlavní budově, Pacovská 350/4, 140 21 Praha 4 v pondělí 2. října 2017 v 10:30 hod.

Program:

• Uvítání

• Projev děkanky

• Projevy hostů

• Zakončení


4. října 2017

Slavnostní bohoslužba HTF UK k zahájení akademického roku

HTF UK a CČSH srdečně zvou na slavnostní zahajovací bohoslužbu k zahájení akademického roku 2017/2018, která proběhne ve středu 4. října 2017 v Husově sboru Vinohrady (Dykova 1) od 19:00.

-

Účast na bohoslužbě přislíbili:

doc. ThDr. Kamila Veverková, Th.D. - děkanka HTF UK

-

ThDr. Tomáš Butta,Th.D. - patriarcha Církve československé husitské

-

doc. ThDr. David Tonzar, Th.D. - pražský biskup Církve československé husitské

-

Mgr. Pavel Kolář, Th.D., M.T.S. - spirituál HTF UK

-

Mgr. Daniel Majer - spirituál koleje HTF UK

-

Po bohoslužbě je připraveno pohoštění.


16. října 2017 – 17. října 2017

Prof. Zvi Zohar na HTF UK

Prof. Zvi Zohar z právnické fakulty Bar-Ilanovy univerzity v Izraeli prosloví v rámci doktorandského semináře dvě přednášky:

.

Pondělí 16. 10. 2017

Halakhic Responses to Modernization and Secularization: Overview of Modern Developements in Jewish Law

Čas: 11:30-13:00

Místnost: H401

.

Úterý 17. 10. 2017

All Humans Are Brothers: Human Interaction as a Jewish Ideal in the thought of Rabbi Uzziel

Čas: 10:00-11:30

Místnost: H401


27. října 2017

DudlíkFest 2017

Dudlík fest potřetí - letos pro Bolíto, z.s.! V centru Prahy 27. 10. začneme od 15:00 workshopy, pokračujeme přednáškami, divadlem a nakonec to odpálíme s kapelami v Chapeau Rouge a pojedeme až do rána! Přijď pomoct děckám vstát z popela.


28. října 2017

Modlitba za domov 2017

Ekumenická rada církví v ČR srdečně zve v sobotu 28. října 2017 k účasti na 11. ročníku ekumenického setkání lidí dobré vůle „Modlitba za domov“, které se bude konat v rámci oslav vzniku Československé republiky. Mottem letošního ročníku je „Všechno tvořím nové". Program je připraven pro všechny generace.


2. listopadu 2017 – 3. listopadu 2017

Konference "Místo teologie v teoriích a metodách sociální práce: Potenciály a rizika"

Konference Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Sociální práce je nejen interdisciplinární obor, který vychází z teorií a metod různých zejména sociálních a humanitních věd a adaptuje je pro pomoc klientům. Je zároveň i transdisciplinárním oborem, protože potřebuje znalosti epistemologické a ontologické povahy, které jí umožňují správnou volbu teorií a metod ostatních oborů a rozhodnutí o vhodné podobě jejich aplikace v praxi. Konference se proto bude zabývat tím, jaké potenciály a rizika má teologie pro sociální práci jak v epistemologické a ontologické rovině, tak v rovině aplikační.


4. listopadu 2017

Současná česká náboženská scéna. Dvacet let časopisu Dingir

Dingir a Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy zve autory, čtenáře a příznivce časopisu Dingir na konferenci „Současná česká náboženská scéna. Dvacet let časopisu Dingir“, která se bude konat na Husitské teologické fakultě UK, Pacovská 350/4, Praha 4, sobota 4. listopadu od 9:00 do cca 16:30 h.


9. listopadu 2017

Svět pro příští generace: Mýtus a identita

III. ročník konference pro studenty a absolventy doktorských programů. Konference se uskuteční dne 9. 11. 2017 v budově Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v zasedací místnosti H401.


10. listopadu 2017

Konference „Odolnost jako rozhodnutí“

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s Psychosociálním intervenčním týmem České republiky, Diakonií Českobratrské církve evangelické, Psychologickou službou Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru MV ČR, Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a Spolkem krizovců a humanitářů pořádá 8. mezioborovou konferenci ODOLNOST JAKO ROZHODNUTÍ.20. listopadu 2017 – 22. listopadu 2017

Přednáškový cyklus dr. Kataríny Komenské na HTF UK

Katedra filozofie Husitské teologické fakulty zve na přednáškový cyklus Mgr. Kataríny Komenské, PhD. (Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, Inštitút etiky a bioetiky):

.

Pondělí 20. 11. 14:45-16:15, H503, Etika vzťahu k zvieratám – metodologické východiska (přednáška ve slovenštině)

.

Úterý 21. 11. 14:45-16:15, L205, Albert Schweitzer nie len ako teológ (přednáška ve slovenštině)

.

Středa 22. 11. 10:15-11:45, L107, Moral motivation of humanitarian actors - psychological and ethical aspects of ethical decision making (přednáška v angličtině)

.

Středa 22. 11. 14:45-16:15, L107, Etické reflexie pohrôm a katastrof (přednáška ve slovenštině)


23. listopadu 2017 – 24. listopadu 2017

Teologická konference „Žena vysvěcená“

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s Církví československou husitskou Vás zvou na konferenci „Žena vysvěcená“ konanou 23.-24. listopadu 2017 k příležitosti 70. výročí svěcení žen v CČSH.


28. listopadu 2017

Veletrh Absolvent 2017

Pro studenty a absolventy připravila Univerzita Karlova veletrh pracovních příležitostí, který se v prostorách Karolina uskuteční ve středu 28. listopadu 2017. Veletrh se bude specializovat na nabídku pracovních míst, stáží, trainee programů, brigád a praxí pro studenty a čerstvé absolventy zejména společenskovědních a humanitních oborů.


7. prosince 2017

doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D. „Neuroetika – morální jednání a činnost mozku“

„Moderní scientismus vylučuje možnost svobodné vůle a potažmo mravní hodnocení, což naši civilizaci zcela rozvrací. Důvodem je špatné pochopení funkce mozku. Mozek člověka je plný hlubokých tajemství a jedním z nich je schopnost milovat bližního.“

.

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy srdečně zve na přednášku doc. MUDr. PhDr. Jana Paynea, Ph.D. „Neuroetika – morální jednání a činnost mozku“, která se bude konat ve čtvrtek 7. 12. 2017 od 13:00 v L107.


12. prosince 2017

Setkání s absolventy učitelství HTF UK

Katedra učitelství Husitské teologické fakulty srdečně zve absolventy oboru učitelství na společné setkání, které se bude konat 12. 12. 2017 od 15:00 v aule L101 na Husitské teologické fakultě (Pacovská 350/4).

.

Cílem neformálního setkání je sdílet a reflektovat profesní zkušenosti z výuky v současné škole a společně diskutovat otázku, co a jak pomáhá studentům učitelství a začínajícím učitelům v jejich profesním rozvoji.

.

Vítáni jsou také současní studenti učitelství, vyučující z HTF UK a fakultní učitelé ze spolupracujících základních a středních škol.


21. prosince 2017

Studentský vánoční večírek

Studentský spolek Elíša Vás zve na Vánoční večírek, který se bude konat 21. prosince 2017 v aule H109 od 18:00.

Můžete se těšit na hudbu, mnoho cukroví a dalšího pohoštění, svařáku a příjemný večer ve společnosti profesorů a studentů HTF UK.

Vstupné dobrovolné.

Těšíme se na Vás!


23. ledna 2018

Ekumenická studentská slavnost

Zveme na tradiční 11. ekumenickou slavnost pro studenty, děkany, pedagogy, zaměstnance teologických fakulty v rámci Týdne za jednotu křesťanů v úterý 23. ledna 2018 v 18 hodin v Kostele sv. Jana Křtitele Na Prádle na Malé Straně v Praze. Bohoslužbu slova dle formuláře Týdne modliteb za jednotu křesťanů vedou studenti jednotlivých fakult.

Plakát (.jpg)


24. ledna 2018

Masaryk - náboženský člověk a myslitel - prof. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D.

Anotace: Vetšinou se o T. G. Masarykovi mluví v souvislosti s politikou a vznikem Československého státu, ale zpravidla se nezmiňuje náboženský rozměr jeho myšlení. Je na nás křesťanech, abychom tento duchovní rozměr Masarykova boje připomínali. Masaryk se ve svém jednání hluboce opíral o důvěru v Boží prozřetelnost a tak je třeba vidět, že Československá republika není jenom vybojovaná, ale také vymodlená.


31. ledna 2018

Reformátor Štrasburku Martin Bucer - německá a česká reformace 16. století - ThDr. Jaroslav Hrdlička

Anotace: Martin Bucer (1491-1551) z alsaského Schlettstadu vstoupil do dominikánského řádu, studoval na heidelberské universitě. Roku 1518 se setkal s Martinem Lutherem, který na něho měl značný vliv. O tři roky později vystoupil z řádu. Po delším putování se stal duchovním ve Štrasburku. Město orientoval reformačně a usiloval o jeho politickou spolupráci s reformačními městy ve Švýcarsku. Tady navázal přátelství i s Jeanem Calvinem, jenž ve Štrasburku několik let působil. Bucer zaujal prostředkující stanovisko ve sporech o podstatu večeře Páně mezi Zwinglim a Lutherem, jež promítl do Štrasburského vyznání víry. Po porážce protestantů ve šmalkaldské válce byl jedním z předních odpůrců augšpurského Interim a v roce 1549 musel Štrasburk opustit. Přijal pozvání Thomase Cranmera do Anglie. Zde v exilu působil na univerzitě v Cambridge a roku 1551 zemřel.14. února 2018

Liturgický a dramatický prostor v pojetí avantgardního scénografa a církevního architekta Miroslava Kouřila - Mgr. Pavel Kolář, Th.D., M.T.S.

Anotace: Ing. Miroslav Kouřil patřil k předním avantgardním scénografům meziválečného českého divadla. Podílel se na všech významných představeních Divadla E.F. Buriana (D34-D41), plánoval multifunkční Divadlo práce, vypracoval koncept theatergraphu a po únorovém převratu se stal mimo jiné zakladatelem Scénografického ústavu. Miroslav Kouřil byl také velmi aktivní v Církvi československé, ve které spoluzakládal Sekci výtvarných umělců a architektů, podílel se mimo jiné na tvorbě pravidel pro plánovaní církevních staveb a uspořádání liturgického prostoru i jeho výzdoby a předložil několik nerealizovaných návrhů sborových staveb pro CČS. V Kouřilově pojetí liturgického prostoru se původním způsobem uplatňují zásady komuniálního uspořádání, se kterými se setkáváme také v progresivních návrzích na reformu liturgického prostoru zejména v německém kulturním prostředí (Rudolf Schwarz). Domnívám se, že k tomu nemalou měrou přispělo jeho pojetí dramatického prostoru, které však nedokázal plně využít ve své reflexi prostoru bohoslužebného. Jakou podobu by takové domyšlení mohlo získat v současné praxi CČSH?


19. února 2018

Zasedání Akademického senátu UK HTF

Únorové zasedání akademického senátu HTF UK proběhne 19. února 2018 od 12:30 v zasedací místnosti H401.6. března 2018

Informační přednáška pro zájemce o studijní pobyty v rámci programu Erasmus+

V úterý 6. 3. proběhne od 12:30 do 12:55 v učebně L107 informační přednáška pro zájemce o studijní pobyty v rámci programu Erasmus+. Toto setkání je vhodné zejména pro ty, kteří by rádi vyjeli do zahraničí a chtěli by se dozvědět podrobnosti o programu Erasmus+.


22. března 2018

Roční studium v Jeruzalémě

Máte zájem o roční studijní pobyt na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě se zaměřením na judaistiku a křesťansko-židovský dialog?

Můžete to zkusit v rámci německého studijního programu

STUDIUM IN ISRAEL e.V.

Ve čtvrtek 22. 3. proběhne od 15:00 v zasedací místnosti Husitské teologické fakulty UK (H401), Pacovská 350/4, Praha 4, prezentace všeho, co tento program nabízí a jaké jsou podmínky přijetí.

Prezentací nás provede Dr. Mikuláš Vymětal, člen výkonné rady programu.

Srdečně zveme k účasti!

Dr. David Biernot

oddělení judaistiky


26. března 2018

fr. P. Mgr. Kliment Tomáš Mikulka OP - Kristus u sv. Maxima Vyznavače

Ústav východního křesťanství HTF UK srdečně zve na přednášku „KRISTUS U SV. MAXIMA VYZNAVAČE,“ kterou pronese fr. P. Mgr. Kliment Tomáš Mikulka OP. Přednáška se koná 26. března od 13:00 v učebně L305 na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy (Pacovská 350/4).Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám