• Aktuality

Aktuality


Dobrovolníci pro „Poutní cestu Jana Husa“

Pouť Jana Husa existuje již několik let - viz webovou stránku www.husovapout.cz. Je to ale především akce několika málo lidí, což bohužel nestačí, i když se jim podařilo na výročí 600 let upálení J. Husa dojít z Krakovce až do Kostnice - viz dokument ČT.


Dobrovolníci by se měli:

A) zúčastnit letošní poutní cesty v červenci, jenž bude zároveň značením trasy poutní cesty (do Bärnau).

Kontakt: Spolek poutní cesta Jana Husa Český Brod

Tel.: 777 235 578

E-mail:


B) účastnit prací na sestavení itineráře Poutní cesty Jana Husa:

  • při podání žádosti na Česko-německý fond budoucnosti o podporu

  • při sepisování itineráře

  • při grafickém zpracování itineráře a zadání do tisku

  • při administrování projektu


Podmínka: Dobrý vztah k J. Husovi, znalost němčiny výhodou


Kontakt: Jaromír Franc, Brno

Tel. 547 220 024

Mobil: 776 419 048

E-mail:

(případné reference u pana tajemníka Mgr. Jiřího Navrátila)

Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám