6. prosince 2018

Rozhovor s rektorem Prešovské univerzity

Univerzita Karlova hostila na konci listopadu mezinárodní vědeckou konferenci věnovanou tématu třicetiletá válka v církevním vývoji střední Evropy. Se svým příspěvkem vystoupil i prof. PhDr. Peter Kónya, Ph.D., přední odborník na tuto problematiku a rektor Prešovské univerzity v Prešově.


prof. PhDr. Peter Kónya, Ph.D. Foto: Vlasta HelekalováPane rektore, jste jedním z hlavních vystupujících na mezinárodní konferenci. Co od ní očekáváte?

V roce 2018 si česká i slovenská společnost připomíná řadu významných výročí. Jedním z nich je i rok 1618, který je pro Čechy rokem počátku neúspěšného stavovského povstání, jehož důsledky dodnes rezonují v identitě národa, kultuře i literatuře. Pro celou Evropu to pak byl začátek do té doby zatím nejhoršího ozbrojeného konfliktu – třicetileté války, jež poznamenala všechny stránky budoucího vývoje i náboženského života tehdejší společnosti. Pevně věřím, že naše konference návštěvníkům přiblíží vliv, který právě tato válka měla na náboženské směřování, a především poukáže na to, jak toto směřování vypadalo nejen v Čechách, ale i na tehdejší periferii, tedy v Uhersku.


Jste členem Slovenské rektorské konference a rektorem jedné z nejvýznamnějších slovenských vysokých škol. Jak byste zhodnotil dosavadní spolupráci jednak s Univerzitou Karlovou a jednak s Českou konferencí rektorů?

Oceňuji tradičně dobrou spolupráci mezi oběma univerzitami i mezi Českou konferencí rektorů a Slovenskou rektorskou konferencí. Každý rok najdeme řadu příležitostí k setkání. Jsem velice rád, že vzájemná spolupráce mezi rektorskými konferencemi se během poslední doby dostala na zcela novou úroveň, když se začali scházet rektoři ze všech čtyř zemí Visegrádské skupiny. Vzájemná spolupráce vyplývá jednak ze společné minulosti, ale také z faktu, že vysoké školy ve střední Evropě mají často podobné problémy, řeší obdobné výzvy a musejí mnohdy reagovat společně.

Spolupráce s UK je tradičně výborná. Realizuje se především v oblastech, které jsou pro obě univerzity společné, například v oblasti historie, teologie nebo humanitního vzdělávání. Z nejvýznamnějších společných akcí v minulém roce mohu zmínit oslavy pětistého výročí reformace, jež jsme uspořádali jak s Univerzitou Karlovou, tak i s maďarskou Univerzitou Loránda Eötvöse.


Vaše univerzita v loňském roce oslavila dvacet let svého působení. Čeho se jí během této doby podařilo dosáhnout?

V průběhu plynulých dvaceti let naše univerzita získala významnou pozici mezi největšími univerzitami na Slovensku. Řada oborů, které zde vyučujeme, patří k těm nejlepším. Ať to jsou společenskovědní, humanitní nebo některé přírodovědné. V současné době máme osm fakult, tři výzkumná centra a jeden vědecký park. Během posledních let se podařilo dostat do databází Scopus a Web of Science všem našim čtyřem časopisům. Taktéž se zvyšuje zájem zahraničních studentů o studium u nás. Těch na Prešovské univerzitě v současné době studuje již osm procent, a to především z Ukrajiny, Maďarska, asijských zemí či Afriky.


Text: Petr Podzimek

Foto: Vlasta Helekalová

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám