Večerní akademie religionistiky

Katedra religionistiky nabízí pravidelné cykly večerních přednášek předních českých odborníků na světová náboženství. Přednášky jsou určeny pro veřejnost i studenty UK a probíhají v rámci kurzů celoživotního vzdělávání. Garantem programu je doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D.


Přednášející: prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. a Mgr. Lenka Philippová (přednášející se jednou za týden střídají)

Kontakt:

Zvýhodněná cena: 1000 Kč (variabilní symbol: 26071)

Jednotlivé vstupné: 100 Kč (bez registrace a nároku na osvědčení)

Hodinová dotace: 24 vyučovacích hodin (12 přednášek po 90 minutách)

Minimální počet účastníků: 10

Termíny: úterky od 21. 2. od 16. 5. 2017, 17:00-18:30

Učebna: aula H109

Program letního semestru 2017:


Šíitský islámCírkve a náboženství černé Ameriky


Přednášející: prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc.

Přednášející: Mgr. Lenka Philippová

Hodinová dotace: 12 vyučovacích hodin

(6 přednášek po 90 minutách)

Hodinová dotace: 12 vyučovacích hodin

(6 přednášek po 90 minutách)


úterý 21. února 2017, 17:00

1) Úvodní přehled dnešního rozšíření šíitských komunit. Historické počátky rozkolu sunna versus ší`a po smrti proroka Muhammada. Výchozí postavy: Alí ibn Abí Tálib a jeho žena Fátima, dcera Muhammadova. Vedle sporu o chalífát šíitská argumentace o nezbytnosti vzniku ší`y jako hlubší spirituality oproti úzce legalistickému zaměření sunnitské obce. Základní literatura k tématu.úterý 28. února 2017, 17:00

1) Úvod do problematiky; náboženství otroků. Úvod do studia afroamerické historie a kultury. Počátky otrokářství v severoamerických koloniích, vznik legislativy definující otroctví na rasovém základě a charakteristiky amerického otroctví. Náboženství otroků (slave religion): problematika pramenů a rekonstrukce podob náboženského života otroků.


úterý 7. března 2017, 17:00

2) Formování hlavního proudu imámovské ší`y (ithná`ašaríje, dvanáctníků). Mučednická smrt Husajna u Karbalá (680) a její odraz v muharramských „pašijových hrách“ (ta`zije), v duchovním klimatu a v teologicko-politických reflexích. Životní osudy a učení dalších imámů až do malé (874) a pak velké (940) skrytosti dvanáctého. Ten zůstává „Pánem času“ a přijde na konci věků jako Mahdí.


úterý 14. března 2017, 17:00

2) Černé církve před občanskou válkou. Důsledky americké války za nezávislost pro černošskou populaci. Druhá vlna náboženského probuzení v Americe a její vliv na 1) vznik černých kongregací a denominací (baptistické, metodistické) a 2) misii mezi otroky. Abolicionismus.


úterý 21. března 2017, 17:00

3) Teologické a právní myšlení imámovské ší`y a jeho rozdíly oproti sunnitskému hlavnímu proudu. Šíitský výklad Koránu, odlišný soubor tradic (achbár, riwáját), rozdílné právní normy (přípustnost manželských smluv na dobu určitou, pojetí rituální čistoty, zastírací taqíja aj.). Barvitá apokalyptika. Kvietistická orientace (škola z Hilly). Safíjovci v Íránu (1501), ší`a oficiálním pojetím islámu. Postavení šíitského duchovenstva. Významné filosofické proudy (Mollá Sadrá).


úterý 28. března 2017, 17:00

3) Černé církve v éře segregace. Růst černých církví, reorganizace denominací, rozvoj kulturně specifické podoby černošské bohoslužby v období po občanské válce. Kazatel Joseph W. Seymour a počátky letničního hnutí na Azusa street (1906–1909). Afroamerické letniční denominace (Church of God in Christ).


úterý 4. dubna 2017, 17:00

4) Šíitský islám ve 20. století, přechod od kvietismu k aktivismu. Revoluční koncepce: Alí Šaríatí.. Chomejní, koncepce velájat-e faqíh a triumf islámské revoluce (1979). Uspořádání islámské vlády v íránské praxi. Šíření íránského šíitského aktivismu do Iráku, Sýrie a Libanonu. V Iráku střet s persekucemi ze strany Saddáma Husajna (M. Báqir Sadr, popraven 1980), irácko-íránská válka, iráčtí šíité po svržení Saddámova režimu (bojovná tendence Muqtadá Sadr, uklidňující mardža` Alí Sístání). V Libanonu působení Músy Sadra (do 1978) a Hizballáhu.


úterý 11. dubna 2017, 17:00

4) Recepce islámu Afroameričany: národ islámu. Etiopianismus. Symbolika judaismu a islámu jako nástroj kritiky křesťanství (jeho podílu na rasovém útlaku Afroameričanů) a rekonstrukce afroamerické identity. Esoterické vlivy. Drew Ali a Moorish Science Temple, Wallace D. Fard, Eliah Muhammad a Nation of Islam.úterý 18. dubna 2017

Velikonoční prázdninyúterý 25. dubna 2017, 17:00

5) Ismá`ílíja (ší`a 7 imámů, sedmíci). Odštěpení v 8. století, barvitý věroučný synkretismus, šíření. Fátimovci a rozdvojení ismá`ílíje. Další štěpení (drúzové, nusajrí-alawité aj.). Východní větev ismá`ílíje.-nizáríje, různě vykládané dějiny tzv. asasinů (hašíšníků?) a jejich pokračování k dnešní pokojné sektě stoupenců „přítomného imáma“ Aga Khána IV. Upřesnění poznatků o skutečném učení ismá`ílíje (V. Ivanow). Zvláštní postavení alawitů v asadovské Sýrii.úterý 2. května 2017, 17:00

5) Martin Luther King Jr. a hnutí za občanská a volební práva. Mýtus o občanském aktivismu černých církví. Martin Luther King Jr., filosofie nenásilného protestu a strategie občanské neposlušnosti vs. Malcolm X a osvobození „všemi nutnými prostředky“. Deziluze konce 1960s, radikalizace a hnutí černé síly.


úterý 9. května 2017, 17:00

6) Dnešní stav vystupňovaného nepřátelství mezi sunnitskými radikály a šíity. Snahy o islámský ekumenismus (sblížení, taqríb), jeho vrchol a ztroskotání (1959). Dnešní konflikty v Iráku, Sýrii, Libanonu a Jemenu, trvající napětí v Libanonu a na Bahrajnu. Snahy o vzájemné uznání a pokojnou spolupráci (Organizace islámské spolupráce, Ammánské poselství aj.).


úterý 16. května 2017, 17:00

6) Černé církve a náboženství současné Ameriky. Černé církve dnes: problémy a výzvy. Národ islámu pod vedením Louise Farrakhana. Afrocentrické a esoterické tradice (např. Five-Percent Nation, kemetismus). Vztah černých církví a náboženství k současnému společenskému a politickému vývoj.Jak se přihlásit?

  1. Stáhněte si přihlášku (.doc).

  2. Zašlete vyplněnou přihlášku na email . Její přijetí Vám potvrdíme.

  3. Uhraďte kurzovné na číslo účtu 66661389/0800, variabilní symbol: 26071. Přijetí kurzovného Vám co nejdříve potvrdíme.

  4. Před zahájením semestru budete pozváni na první přednášku, kde proběhne zápis a obdržíte permanentku.Poslední změna: 20. únor 2017 09:38 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám