Sexuální a genderově motivované obtěžování

Co je sexuální obtěžování?

Obecně lze sexuální obtěžování definovat jako nevhodné a nevítané chování se sexuálním podtextem. Podstatou sexuálního obtěžování (podobně jako ostatních druhů obtěžování) je snaha získat, zvýšit nebo potvrdit si svoji převahu nad druhým člověkem. Sexuální obtěžování tak můžeme rozdělit do 2 kategorií:

1. nevítaná sexuální pozornost,

2. sexuální vydírání a nátlak.


Všechny tyto skutečnosti mohou vytvořit nepříjemné studijní či pracovní prostředí i atmosféru mezi studujícími a vyučujícími nebo zaměstnanci a nadřízenými, případně mezi studujícími či zaměstnanci navzájem. Mohou se odehrávat jak ve výuce, tak i mimo ni během konzultací, praxí nebo různýchexkurzí mimo prostor školy, v případě zaměstnanců a zaměstnankyň nejčastěji v pracovní době a napracovišti.


V první řadě je třeba vědět, že takové chování je nepřijatelné a je nutné se vůči němu vymezit. Tolerování takového chování nebo kladení viny sám/sama sobě, zanechání předmětu případně celého studia, či podání výpovědi z pracovního poměru nepomůže.


Setkali jste se s nevhodným chováním sexuální povahy jako oběť či jako svědek? Neváhejte se ozvat.


Fakultní kontakt

V rámci Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy se můžete obrátit na tajemníka fakulty:


Mgr. Jiří Navrátil

E-mail:

Telefon: +420 222 539 207


Poradenské centrum Univerzity Karlovy

Centrum Carolina nabízí poradenské služby pro případy sexualizovaného a genderově podmíněného násilí a obtěžování. Nabízí návody pro postup a důležité kontakty.Ombudsmanka Univerzity Karlovy

Ombudsman je ochránce práv studentek, studentů, zaměstnankyň, zaměstnanců i dalších osob v obdobném postavení v situacích, ve kterých jejich zájmy a oprávněné nároky mohou být, jsou nebo byly ohroženy v důsledku nevhodného nebo rozdílného zacházení, konfliktní situace, nečinnosti orgánů, které měly konat, a podobně.


Podání podnětu

Kontakt
Poslední změna: 9. březen 2023 15:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám