Úřední deska


Vyhlášení výběrového řízení pro prodloužení stávajících studijních pobytů a praktických stáží v rámci programu Erasmus+ na letní semestr akademického roku 2017/2018

Vyhlášení ke stažení (.pdf)

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení pro prodloužení stávajících studijních pobytů a praktických stáží v rámci programu Erasmus+ na letní semestr akademického roku 2017/2018. Přihlášky je možné podávat od 17. 10. 2017 do 31. 10. 2017. K výběrovému řízení se může přihlásit každý student, který v současné době uskutečňuje studijní pobyt nebo praktickou stáž v rámci programu Erasmus+. Přihláška zahrnuje motivační dopis a souhlasné vyjádření zahraniční univerzity, kde v současné době student absolvuje svůj studijní pobyt/praktickou stáž. Pro přijetí přihlášky k výběrovému řízení je nutné e-mailem dodat všechny požadované, výše uvedené, dokumenty.


Bližší informace o výběrovém řízení:

Mgr. Antonín Šedivý

Koordinátor Erasmus+

H108, 222 539 209


Vyhlášení výběrového řízení pro výukové pobyty v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2017/2018

Vyhlášení ke stažení (.pdf)

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení pro výukové pobyty v rámci programu Erasmus+ na zimní a letní semestr akademického roku 2017/2018. Seznam univerzit, na nichž je možné uskutečnit výukový pobyt, je uveřejněn na webu Erasmus+. Přihlášky obsahující stručný motivační dopis je možné podávat od 17. 10. 2017 do 3. 11. 2017.


Bližší informace o výběrovém řízení:

Mgr. Antonín Šedivý

Koordinátor Erasmus+

H108, 222 539 209


Rozhodnutí děkanky na obsazení místa - odborný asistent Katedry učitelství

Na základě závěrů jednání komise pro výběrové řízení ze dne 10. října 2017 jsem rozhodla o přijetí do pracovního poměru tohoto uchazeče: PhDr. Jana Mottlová, Ph.D.

V Praze, dne 10. 10. 2017

doc. ThDr. Kamila Veverková, Th.D., děkanka fakulty


Výzva k zápisu po přerušení do dalšího úseku studia v náhradním termínu

Vzhledem k tomu, že jste se nezapsal/a po přerušení do dalšího úseku studia ve studijním programu uskutečňovaném v prezenční či kombinované formě v akademickém roce 2017/2018 na Husitské teologické fakultě, vyzýváme Vás, v souladu s ustanovením čl. 4 odst. 8 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy (dále jen "SZŘ UK"), abyste se dostavil/a k zápisu v náhradním termínu, jenž byl stanoven na úterý 31. 10. 2017 v úředních hodinách studijního oddělení od 9:30 do 12:00 hodin.

Podle ustanovení čl. 4 odst. 9 SZŘ UK pokud se student nezapíše ani v náhradním termínu, platí, že studia v den konání náhradního termínu zápisu zanechal, přičemž tímto dnem je studium ukončeno. Toto ustanovení se nepoužije tehdy, nedostaví-li se student k zápisu v náhradním termínu ze závažných důvodů. O řádnosti a včasnosti omluvy a závažnosti důvodů rozhoduje děkan.


doc. ThDr. Kamila Veverková, Th.D., děkanka HTF UK

Vyřizuje: Mgr. Jitka Chaloupková, studijní odd. HTF


Výzva k zápisu do dalšího úseku studia v náhradním termínu

Text výzvy ke stažení (.docx)

Vzhledem k tomu, že jste se nezapsal/a do úseku studia ve studijním programu uskutečňovaném v prezenční či kombinované formě v akademickém roce 2017/2018 na Husitské teologické fakultě, vyzýváme Vás, v souladu s ustanovením čl. 4 odst. 8 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy (dále jen "SZŘ UK"), abyste se dostavil/a k zápisu v náhradním termínu, jenž byl stanoven na čtvrtek 19. 10. 2017 v úředních hodinách studijního oddělení od 9:30 do 12:00 hodin.

Podle ustanovení čl. 4 odst. 9 SZŘ UK pokud se student nezapíše ani v náhradním termínu, platí, že studia v den konání náhradního termínu zápisu zanechal, přičemž tímto dnem je studium ukončeno. Toto ustanovení se nepoužije tehdy, nedostaví-li se student k zápisu v náhradním termínu ze závažných důvodů. O řádnosti a včasnosti omluvy a závažnosti důvodů rozhoduje děkan.


Harmonogram volby kandidáta na funkci rektora Univerzity Karlovy

Akademický senát Univerzity Karlovy vyhlásil volbu kandidáta na funkci rektora Univerzity Karlovy a schválil harmonogram volby.

Kompletní harmonogram a další podrobnosti jsou k dispozici v PDF zde.


Grantová agentura ČR

Grantová agentura ČR vyhlásila veřejnou soutěž na podporu standardních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2018.

Podrobnosti zde.
Poslední změna: 17. říjen 2017 14:12 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám