Úřední deska


Vyhlášení výběrového řízení pro studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ (letní semestr akademického roku 2017/2018)

Vyhlášení výběrového řízení ke stažení (.pdf)


Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení pro studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ na letní semestr akademického roku 2017/2018.


K výběrovému řízení se může přihlásit každý student bakalářského, navazujícího magisterského nebo doktorského studia, který nevyčerpal maximální délku pobytu (12 měsíců) v daném druhu studia. Studenti bakalářského studia se mohou studijního pobytu zúčastnit ve druhém roce svého studia. Přihlašování probíhá prostřednictvím webové aplikace a fyzické přihlášky v období od 22. srpna do 5. října 2017. Pro přijetí přihlášky k výběrovému řízení je nutné dodat všechny požadované dokumenty.


Všechny kompletní přihlášky odevzdané ve vypsaném termínu budou postoupeny do výběrového řízení, které bude provádět komise formou pohovoru s uchazeči. Pohovor bude probíhat v jednom termínu (11. října 2017), bude se konat v jazyce studia a bude prověřovat znalost cizího jazyka a motivaci ke studiu v zahraničí. Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny do pěti pracovních dní od konání pohovoru výběrového řízení na úřední desce fakulty.


Součástí fyzické přihlášky jsou tyto dokumenty: strukturovaný životopis v jazyce studia, motivační dopis v jazyce studia zvlášť pro každou univerzitu, na níž se uchazeč hlásí, doklad o studijním průměru za celou dobu studia na UK HTF, doklad o znalosti jazyka studia a doporučení katederního koordinátora (toto se týká pouze University Bayreuth a Jagiellonian University in Krakow – Institute for the Study of Religions). Přihláška, všechny dokumenty a další pokyny jsou uvedeny na webových stránkách fakulty: http://www.htf.cuni.cz/HTF-100.html


Pro další informace se obracejte na fakultního koordinátoru Erasmus+:

Mgr. Antonín Šedivý ( ), H108, 222 539 209

http://www.htf.cuni.cz/HTF-100.html


Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka

Text výběrového řízení ke stažení (.docx)


Děkanka HTF UK vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka:


Katedra učitelství - Odborný asistent


Požadavky: ukončené vysokoškolské vzdělání (úroveň Ph.D.) v oboru pedagogiky nebo filozofie výchovy; kontinuální publikační a další tvůrčí činnost v oboru; pedagogická praxe na střední škole; perspektiva zahájení habilitačního řízení v oboru do tří let.


Všeobecné informace

Předpokládaný nástup je říjen 2017 nebo dle dohody. Výše úvazku 0,2, mzdové podmínky se řídí vnitřním předpisem vysoké školy. Výhodou je vyšší než minimálně požadované vzdělání, praxe v oboru, jazykové znalosti a praxe vedení výuky v angličtině, případně dalším světovém jazyku. Předpokládá se odpovídající publikační a další tvůrčí činnost v oboru a kvalifikační růst.

Požadované náležitosti pro přihlášení do výběrového řízení: písemná přihláška, motivační dopis, strukturovaný životopis, ověřená kopie dokladů o absolvování vysoké školy či dosažení titulů. Fakulta si vyhrazuje právo na neobsazení místa.

Přihlášky lze podávat do 30 dnů od data zveřejnění tohoto výběrového řízení, tj. do 19. července 2017, v tištěné formě na adresu HTF UK, Bc. Barbora Galová – sekretariát, Pacovská 350/4, 140 21 Praha 4 Krč.


Informace: Bc. Barbora Galová( )

zveřejněno: 20. 6. 2017


Harmonogram volby kandidáta na funkci rektora Univerzity Karlovy

Akademický senát Univerzity Karlovy vyhlásil volbu kandidáta na funkci rektora Univerzity Karlovy a schválil harmonogram volby.

Kompletní harmonogram a další podrobnosti jsou k dispozici v PDF zde.


Grantová agentura ČR

Grantová agentura ČR vyhlásila veřejnou soutěž na podporu standardních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2018.

Podrobnosti zde.
Poslední změna: 22. srpen 2017 16:36 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám