Úřední deska

Grantová agentura ČR

Grantová agentura ČR vyhlásila veřejnou soutěž na podporu standardních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2018.

Podrobnosti zde.


Vyhlášení výběrového řízení pro studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2017/2018

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení pro studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2017/2018.


K výběrovému řízení se může přihlásit každý student bakalářského, navazujícího magisterského nebo doktorského studia, který nevyčerpal maximální délku pobytu (12 měsíců) v daném druhu studia. Přihlašování probíhá prostřednictvím webové aplikace a fyzické přihlášky v období od 20. února do 26. března 2017. Pro přijetí přihlášky k výběrovému řízení je nutné dodat všechny požadované dokumenty.


Všechny kompletní přihlášky odevzdané ve vypsaném termínu budou postoupeny do výběrového řízení, které bude provádět komise formou pohovoru s uchazeči. Pohovor bude probíhat v jednom termínu (30. března 2017), bude se konat v jazyce studia a bude prověřovat znalost cizího jazyka a motivaci ke studiu v zahraničí.


Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny do pěti pracovních dní od konání pohovoru výběrového řízení na webové a listinné úřední desce fakulty.


Součástí fyzické přihlášky jsou tyto dokumenty: strukturovaný životopis v jazyce studia, motivační dopis v jazyce studia zvlášť pro každou univerzitu, na níž se uchazeč hlásí, doklad o studijním průměru za celou dobu studia na UK HTF, doklad o znalosti jazyka studia a doporučení katederního koordinátora (toto se týká pouze University Bayreuth a Jagiellonian University in Krakow – Institute for the Study of Religions). Přihláška, všechny dokumenty a další pokyny jsou uvedeny na webových stránkách fakulty.

Pro další informace se obracejte na fakultního koordinátoru Erasmus+:

Mgr. Antonín Šedivý, , H108, 222 539 209.


Plný text vyhlášení a seznam univerzit, na nichž lze absolvovat studijní pobyt (.pdf)Poslední změna: 23. únor 2017 14:06 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám