• Uchazeči
 • Podmínky přijímacího řízení - druhé (dodatečné) kolo přihlášek

Podmínky přijímacího řízení - druhé (dodatečné) kolo přihlášek

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy vyhlašuje druhé (dodatečné) kolo přihlášek a přijímacího řízení na následující programy:


Bakalářské programy:

 • Husitská teologie

 • Husitská teologie – Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice

 • Husitská teologie – Judaistika

 • Husitská teologie – Religionistika

 • Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice – Husitská teologie

 • Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice – Judaistika

 • Judaistika – Husitská teologie

 • Judaistika – Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice

 • Judaistika – Religionistika

 • Religionistika – Husitská teologie

 • Religionistika – Judaistika

 • Teologie – Pravoslavná teologie

 • Náboženství a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání


Navazující magisterské programy:

 • Husitská teologie

 • Husitská teologie – Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice

 • Husitská teologie – Judaistika

 • Husitská teologie – Religionistika

 • Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice – Husitská teologie

 • Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice – Judaistika

 • Judaistika – Husitská teologie

 • Judaistika – Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice

 • Judaistika – Religionistika

 • Religionistika – Husitská teologie

 • Religionistika – Judaistika

 • Teologie – Pravoslavná teologie

 • Učitelství náboženství a základů společenských věd pro střední školy


Termíny druhého kola přijímacího řízení pro akademický rok 2019-2020:

Termín podání přihlášek: do 31. 7. 2019

Požadované doklady k vysokoškolské přihlášce na HTF UK:

- stručný životopis zaměřený především na motivaci ke studiu


Bakalářské studium:

Řádný termín přijímacího řízení - písemná i ústní část: 6. 9. 2019


Navazující magisterské studium:

Řádný termín přijímacího řízení - ústní část: 6. 9. 2019


Náhradní termín přijímacího řízení: 19. 9. 2019 (pro bakalářské i navazující magisterské studium)

(pouze pro uchazeče, kteří se z vážných důvodů nebudou moci zúčastnit řádného termínu a podají si písemnou žádost)


Podmínky přijímacího řízení HTF UK pro akademický rok 2019-2020:


Další podmínky pro zahraniční uchazeče


I. Typ přijímacího řízení pro tříleté bakalářské studium: jednokolové (2 části, 1. část není vyřazovací)

1. Písemná část:

znalostní test /kulturně literární, historické a náboženské otázky/ (max. 50 bodů)

 • 10 kulturně literárních otázek po 1 bodu (celkem lze získat 10 b.)

 • 10 historických otázek po 2 bodech (celkem lze získat 20 b.)

 • 10 náboženských otázek po 2 bodech (celkem lze získat 20 b.)


2. Ústní část: 

pohovor zaměřený na motivaci ke studiu a vybraný program (max. 50 bodů)

Pozn.: objektivita hodnocení ústního pohovoru bude zajištěna stejnými předsedy zkušebních komisí - po programech.


Celkem lze získat za obě části přijímací zkoušky maximálně 100 bodů.


Kritériem pro přijetí na HTF bude bodový výsledek přijímací zkoušky a pořadí uchazeče, na kterém se umístil v konkrétním programu. Děkan stanoví bodovou hranici, přičemž ke studiu bude přijat každý uchazeč, jehož výsledný počet bodů dosáhne alespoň takto stanovené bodové hranice pro přijetí.


Pozvánka na přijímací zkoušku bude uchazeči doručena prostřednictvím Studijního informačního systému (aplikací Uchazeč), ke kterému obdrží heslo po podání přihlášky ke studiu.


II. Typ přijímacího řízení pro dvouleté navazující magisterské studium: jednokolové /1 část/

Ústní pohovor zaměřený na znalosti příslušného studijního programu, odpovídající dosaženému bakalářskému vzdělání.


Pozn.: objektivita hodnocení bude zajištěna stejnými předsedy zkušebních komisí - po programech.


Každému uchazeči budou položeny dvě otázky zaměřené na znalosti příslušného studijního oboru. Za každou otázku lze získat maximálně 20 bodů. Celkem lze získat maximálně 40 bodů.


Ke studiu bude přijat každý uchazeč, který v přijímací zkoušce získá alespoň 30 bodů.


Upuštění od přijímací zkoušky

S upuštěním od přijímací zkoušky budou přijati uchazeči, kteří absolvovali bakalářský studijní program, jehož součástí byly níže uvedené předměty s příslušným typem atestace a současně z těchto předmětů byli hodnoceni klasifikací výborně (1) nebo velmi dobře (2). Děkan rozhodne o upuštění od přijímací zkoušky na základě žádosti o upuštění od přijímací zkoušky podané uchazečem v rámci přijímacího řízení.


Navazující magisterské obory

Vyžadovaný předmět – typ atestace

Husitská teologie

jeden klasický jazyk (biblická hebrejština, novozákonní řečtina nebo latina) – zkouška

Pravoslavná teologie

jeden klasický jazyk (biblická hebrejština, novozákonní řečtina, latina) – zkouška

Starokatolická teologie

(pouze pro 1. kolo)

jeden klasický jazyk (biblická hebrejština, novozákonní řečtina, latina) – zkouška

Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice

Antická filozofie – zkouška

Středověká filozofie – zkouška

Novověká filozofie – zkouška

Judaistika

Biblická hebrejština – zkouška

Religionistika

Úvod do religionistiky – zkouška

Učitelství náboženství a základů společenských věd pro střední školy

Obecná pedagogika – zkouška

Sociální psychologie – zkouška

Sociální a charitativní práce

(pouze pro 1. kolo)

Teorie a metody sociální a charitativní práce – zkouška

Metody sociální práce – zkouška

Práce se seniory – zkouška


Pozvánka na přijímací zkoušku bude uchazeči doručena prostřednictvím Studijního informačního systému (aplikací Uchazeč), ke kterému obdrží heslo po podání přihlášky ke studiu.


Pozn.: Stejné podmínky platí pro všechna kola přijímacího řízení.


Pravidla pro podání přihlášky:

1) elektronická přihláška

Založení přihlášky na webu.

Vygeneruje se ID přihlášky = Variabilní symbol pro platbu administrativního poplatku

Administrativní poplatek: 640,- Kč (poplatek je nevratný).

Přihláška se netiskne a neodesílá poštou, potvrzuje se elektronickým odesláním.

Doporučujeme podávat elektronické přihlášky. Je to jednodušší, méně nákladné a rychlejší.


2) listinná přihláška

Založení přihlášky na webu.

Vygeneruje se ID přihlášky = Variabilní symbol pro platbu administrativního poplatku

Administrativní poplatek: 690,- Kč (poplatek je nevratný).

Elektronicky se neodesílá, na studijním oddělení HTF je třeba osobně vyplnit papírový formulář a doložit ID přihlášky, tj. variabilní symbol.

Listinnou přihlášku podávejte pouze ve výjimečných případech. I zde musí být založena přihláška na webu, aby bylo možno vygenerovat ID, tj. variabilní symbol.


Administrativní poplatek za přijímací řízení

Platbu na účet fakulty je nutné odeslat do 31. 7. 2019.


Banka: Česká spořitelna

Účet: 66661389/0800

Konstantní symbol pro platbu převodem: 0379

IBAN: CZ62 0800 0000 0000 6666 1389

SWIFT: GIBA CZ PX

Variabilní symbol: ID přihlášky

Specifický symbol: 111


Vybavení fakulty:


Seznam studijních programů a oborů pro rok 2019/2020


Poslední změna: 20. červen 2019 09:02 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám