Theologická revue

Tato revue vychází od r. 1929, původně pod názvem Náboženská revue CČS, od r. 1968 Theologická revue CČS(H). Aktuální název má od r. 1991, kdy převzala vydávání fakulta. Theologická revue je zařazena do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR a od roku 2019 je zařazena v databázi EBSCO Publishing. Časopis vychází čtyřikrát ročně.

Redakce

Šéfredaktor: Prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek, Dr. h. c.

Zástupce šéfredaktora: doc. ThDr. Kamila Veverková, Ph.D.

Odpovědný tajemník redakce: ThDr. Marketa Langer, Ph.D.

Redakční rada

prof. PhDr. Alexander Kolesnyk, DrSc. (Berlin)

prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek, Dr. h. c. (UK HTF)

prof. ThDr. Karel Skalický, Th.D. (JČU TF)

prof. Dr. Thomas Kothmann (Universität Regensburg)

prof. zw. Dr. hab. Czeslaw Glombik (Slezská univerzita Katowice)

prof. Dr. Peter Kónya, PhD., Dr.h.c. (Prešovská universita v Prešově, Prešov)

doc. Dr. Olexandr Bilash PhD (Užhorod State University, Užhorod)

doc. ThDr. Jiří Vogel, CSc. (UK HTF)

doc. ThDr. Kamila Veverková, ThD. (UK HTF)

doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc. (UK HTF)

doc. PhDr. Pavel Boček, CSc. (MU FF)

ThDr. Petr Šandera, Th.D. (CČSH)

PhDr. Jiří Beneš, (FLÚ AV ČR, v. v. i.)

Rev. Georgy Kochetkov (St. Philaret‘s Orthodox Christian Institute, Moscow)

Dr. L. J. Mussina (St. Philaret‘s Orthodox Christian Institute, Moscow)

Dr. Peter Wörster (Herder-Institut, Marburg n/L.)

† Dr. Theol. Wolfgang Stingl (Institut für Kirchengeschichte von Böhmen, Mähren und Schlesien, Nidda (SRN)

† prof. Hans-Dieter Döpmann (Berlin)

Typografie a design

Typografie a desing: ThDr. Marketa Langer, Ph.D.

Obálka: Josef Karhan

Tisk: PBtisk a.s.

ISSN 1211 7617

Kontakt

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy

Theologická revue

Pacovská 350/4

140 21 Praha 4 - Krč,

Česká republika

Kontakt: ThDr. Marketa Langer, Ph.D.

Tel.: +420 222 539 210

e-mail:
Last change: February 1, 2021 13:41 
Share on: Facebook Share on: Twitter
Share on:  
Map


Contact

Hussite Theological Faculty

Charles University

Pacovská 350/4

Prague 4

140 21

Czech Republic


Tel.: +420 222 539 200

Fax: +420 241 732 294Write us