• Studium
  • Studenti se specifickými potřebami

Studenti se specifickými potřebamiKontaktní osoba na fakultě HTF:


doc. PhDr. ThDr. Noemi Bravená, Th.D., Ph.D.

noemi.bravena@htf.cuni.cz


Asistentka kontaktní osoby na fakultě HTF:


Ing. Veronika Hrušková

veronika.hruskova@htf.cuni.cz 
Univerzita Karlova poskytuje nezbytnou podporu studentkám/studentům a uchazečkám/uchazečům o studium se specifickými potřebami.


Jedná se o osoby se:


  • (A) zrakovým postižením,

  • (B) sluchovým postižením,

  • (C) pohybovým postižením,

  • (D) specifickými poruchami učení,

  • (E) poruchou autistického spektra,

  • (F) jinými obtížemi (např. psychické onemocnění, narušenou komunikační schopnost či chronické somatické onemocnění).


Pokud patříte do některé z uvedených skupin, je vám v rámci univerzity k dispozici široká nabídka podpory - přehled můžete nalézt v brožuře zde


Poslední změna: 27. duben 2024 00:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám