Závěrečné práce


Výběr tématu závěrečné práce

Studenti sdruženého studia si zadávají práce s tématem odpovídajícím části studijního programu maior.


Vypsaná témata závěrečných prací, ze kterých lze vybírat naleznete zde.


Obhajoba bakalářské/magisterské práce je poslední částí Státní závěrečné zkoušky.


Zadání závěrečné práce

Student odevzdá „Zadání bakalářské práce“ na studijní oddělení (prostřednictvím SIS nebo v papírové podobě) s dostatečným předstihem tak, aby doba od potvrzení zadání v SIS studijním oddělením nepřesáhla lhůtu šesti měsíců od plánované obhajoby.


Student může vyplnit zadání závěrečné práce s vedoucím práce přímo v SISu. Toto poté vytiskne, společně s vedoucím práce podepíše a doručí na studijní oddělení.

Nebo může student s vedoucím práce společně vyplnit papírový formulář, který opět podepsaný doručí na studijní oddělení. Studijní oddělení za studenta následně vloží základní informace (název práce a jméno vedoucího práce) z papírového formuláře do SISu.

Prázdný formulář pro tisk (.pdf)

Vyplňovací formulář (docx) - po vyplnění vytisknout a podepsat


Student odevzdá „Zadání diplomové práce“ na studijní oddělení (prostřednictvím SIS nebo v papírové podobě) s dostatečným předstihem tak, aby doba od potvrzení zadání v SIS studijním oddělením nepřesáhla lhůtu šesti měsíců od plánované obhajoby.


Student může vyplnit zadání závěrečné práce s vedoucím práce přímo v SISu. Toto poté vytiskne, společně s vedoucím práce podepíše a doručí na studijní oddělení.

Nebo může student s vedoucím práce společně vyplnit papírový formulář, který opět podepsaný doručí na studijní oddělení. Studijní oddělení za studenta následně vloží základní informace (název práce a jméno vedoucího práce) z papírového formuláře do SISu.

Prázdný formulář pro tisk (.pdf)

Vyplňovací formulář (docx) - po vyplnění vytisknout a podepsat


---------------------------------------------------------------------

Po potvrzení zadání tématu studijním oddělením v SISu si student sám doplní v modulu v záložce "editace" jednotlivé položky údajů o práci (pokud tak již neučinil dříve společně s vedoucím práce). Tyto položky by měly být doplněny nejpozději v den elektronického odevzdání hotové závěrečné práce. Poté již nebude možné údaje o práci editovat.


Odevzdání závěrečné práce

Závěrečná práce se odevzdává elektronicky na základě stanovených termínů dle "Opatření děkana ke státním závěrečným zkouškám" roku, ve kterém hodlá student/ka práci obhajovat. Nejpozději do jednoho týdne od elektronického odevzdání závěrečné práce dodá student/ka na studijní oddělení jeden výtisk v listinné podobě (viz Opatření děkana 09/2018: Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací) svázaný v pevné nebo kroužkové vazbě. Dle tohoto opatření čl. 4 odst. 6 je práce považována za odevzdanou, pokud student odevzdal obě podoby práce.

Výtisk práce bude studentovi/studentce po obhajobě vrácen.

Příklad možné pevné vazby a kroužkové vazby. Výběr barvy vazby je na studentovi.


Postup pro vkládání bakalářských a diplomových prací (.pdf)


Předpisy k odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací:

Opatření rektora 72/2017: Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací

Opatření děkana 09/2018: Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací (.doc)


Obhajoba závěrečné práce

Povinný předmět k obhajobě závěrečné práce "Příprava bakalářské/diplomové práce" je jednosemestrální kurz a student si jej zapisuje do SISu pouze v jednom semestru a to v tom, ve kterém předpokládá, že svou práci dovede do finální podoby a vedoucí práce svým zápočtem za tento předmět schválí její obhajobu.

Splnění tohoto předmětu zapisuje do SISu vedoucí práce s datem před odevzdáním práce do SISu.


Obhajoba závěrečné práce je až poslední část státních závěrečných zkoušek.Poslední změna: 30. duben 2024 12:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám