Závěrečné práce


Výběr tématu závěrečné práce

Studenti sdruženého studia si zadávají práce s tématem odpovídajícím části studijního programu maior.


Zadání závěrečné práce

Žádost o schválení „Zadání bakalářské práce“ odevzdá student bakalářského programu na studijní oddělení nejpozději do konce letního semestru 2. ročníku studia.

Žádost o schválení „Zadání diplomové práce“ odevzdá student navazujícího magisterského programu na studijní oddělení nejpozději do konce zimního semestru 1. ročníku studia.


Odevzdání závěrečné práce

Závěrečná práce se odevzdává elektronicky na základě stanovených termínů dle "Opatření děkana ke státním závěrečným zkouškám" roku, ve kterém hodlá student/ka práci obhajovat. Nejpozději do jednoho týdne od elektronického odevzdání závěrečné práce dodá student/ka na studijní oddělení jeden výtisk v listinné podobě (viz Opatření děkana 09/2018: Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací) svázaný v pevné nebo kroužkové vazbě. Dle tohoto opatření čl. 4 odst. 6 je práce považována za odevzdanou, pokud student odevzdal obě podoby práce.

Výtisk práce bude studentovi/studentce po obhajobě vrácen.


Postup pro vkládání bakalářských a diplomových prací (.pdf)


Předpisy k odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací:

Opatření rektora 72/2017: Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací

Opatření děkana 09/2018: Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací (.doc)


Obhajoba závěrečné práce

Povinný předmět k obhajobě závěrečné práce "Příprava bakalářské/diplomové práce" je jednosemestrální kurz a student si jej zapisuje do SISu pouze v jednom semestru a to v tom, ve kterém předpokládá, že svou práci dovede do finální podoby a vedoucí práce svým zápočtem za tento předmět schválí její obhajobu.

Splnění tohoto předmětu zapisuje do SISu vedoucí práce s datem před odevzdáním práce do SISu.


Obhajoba závěrečné práce je až poslední část státních závěrečných zkoušek.Poslední změna: 19. duben 2023 08:51 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám