Hostující profesoři

Učitelé zahraničních vysokých škol, kteří mají postavení srovnatelné s profesory nebo docenty mohou na základě rozhodnutí rektora vydaného na návrh vědecké rady fakulty nebo vysokoškolského ústavu po dobu svého působení na univerzitě užívat pracovní označení "hostující profesor Univerzity Karlovy", jehož udělení se řídí čl. 40 Statutu Univerzity Karlovy. Hostující profesoři mají práva a povinnosti členů akademické obce s výjimkou právav volit a být volen do akademických senátů.

Seznam hostujících profesorů na UK

Seznam hostujících profesorů na Husitské teologické fakultě


Jmenován/a

Katedra

prof. Thomas Hatina, Ph.D.

od 1. 10. 2015

Katedra biblistiky a judaistiky

prof. Dr. Thomas Kothmann

od 1. 3. 2018 – † 6/2022

Katedra historické teologie a církevních dějin

prof. JUDr. ThDr. Oleksandr Bilash, Ph.D.

od 1. 2. 2019

Katedra historické teologie a církevních dějin

Prof. Dr. Ulrich Berner

od 1. 5. 2023

Katedra religionistiky

prof. Dr. Sandra Huebenthal

od 1. 5. 2023

Katedra biblistiky a judaistiky

Poslední změna: 1. listopad 2023 05:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám