Hostující profesoři

Seznam hostujících profesorů na Husitské teologické fakultě

Učitelé zahraničních vysokých škol, kteří mají postavení srovnatelné s profesory nebo docenty mohou na základě rozhodnutí rektora vydaného na návrh vědecké rady fakulty nebo vysokoškolského ústavu po dobu svého působení na univerzitě užívat pracovní označení "hostující profesor Univerzity Karlovy", jehož udělení se řídí čl. 40 Statutu Univerzity Karlovy. Hostující profesoři mají práva a povinnosti členů akademické obce s výjimkou právav volit a být volen do akademických senátů.


Jméno, příjmení, tituly

Jmenován/a

Katedra

prof. Thomas Hatina, Ph.D.

od 1. 10. 2015

Katedra biblistiky a judaistiky

prof. Dr. Thomas Kothmann

od 1. 3. 2018

Katedra historické teologie a církevních dějin

doc. JUDr. ThDr. Oleksandr Bilash, Ph.D.

od 1. 2. 2019

Katedra historické teologie a církevních dějin


Seznam hostujících profesorů na UK


Kontakt:

ThDr. Marketa Langer, Ph.D.

vedoucí oddělení vědy, doktorského studia a zahraničních styků

E-mail: marketa.langer@htf.cuni.cz

Úřední hodiny: středa 12-14 hodin, konzultace dle dohody

Tel.: +420 222 539 210

Kancelář: H402a


Poslední změna: 26. květen 2021 14:32 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

všední dny: 7:30–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám