• Studenti
  • Akademické poradenské centrum

Akademické poradenské centrum

Poradenské centrum poskytuje duchovní, studijní, kariérové a psychologické poradenství pro studenty HTF UK. Centrum dále poskytuje odborné poradenství pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, podporu při volbě studijního programu pro uchazeče o studium se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytuje speciální intervence pro studenty s postižením (sluchu, zraku a řeči), intervence pro studenty se specifickými poruchami učení. Centrum dále poskytuje intervence zahraničním studentům či studentům z minoritních skupin obyvatel se specifickými jazykovými potřebami, krizovou podporu studentům v těžké životní situaci, duchovní podporu klientům a jejich rodinám v těžké životní situaci, informace a poradenství o náboženství a sektách. Akademické poradenské centrum plní také funkci expertního pracoviště pro ostatní fakulty Univerzity Karlovy v Praze.


Odborné a kariérové poradenství pro uchazeče o studium a studenty HTF UK se speciálními vzdělávacími potřebami

Z důvodu pracovní neschopnosti vedoucí poradny, prof. PhDr. Beáty Krahulcové, CSc., jsou konzultace a poradenské služby uzavřeny. Obnovení služeb se předpokládá ve druhé polovině března 2023. V akutních případech se mohou studenti HTF obrátit na Studijní oddělení fakulty. V ostatních případech je možné využít poradenské služby Centra Carolina. Prosíme sledujte stránky fakulty kvůli možným změnám. Děkujeme za laskavé pochopení.


Nabízené poradenské služby: Všeobecné studijní a kariérové poradenství pro studenty se zdravotním postižením a znevýhodněním, odborné intervence a zajišťování asistenčních služeb, tlumočení do znakového jazyka pro neslyšící studenty, zpracování textů pro studenty se zrakovým postižením, podpora při zajišťování speciálních pomůcek, logopedická intervence, poradenství pro studenty kulturních, jazykových minorit a zahraniční studenty se specifickými jazykovými potřebami.


Psychoterapie a duchovní poradenství pro uchazeče o studium a studenty UK HTF

Nabízené poradenské služby: Poskytování informací, osvětová a přednášková činnost v oblasti náboženství, nových náboženských směrů a sekt v České republice.


Duchovní poradenství, psychoterapeutická podpora a pomoc, studentům v těžké životní situaci. Psychoterapie zaměřená na osobu podle C.R.Rogerse.


doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D.

Úterý 15:00-16:00, v jiném čase po předchozí dohodě

Tel.: +420 241 732 256

Místnost: Akademické poradenské centrum


Duchovní poradenství pro studenty UK HTF

Mgr. Sylvie Stretti

po předchozí dohodě: sylviestretti.htf@seznam.cz

Tel.: +420 241 732 201

Místnost: L 105


Penitenciární a postpenitenciární poradenství pro uchazeče o studium, studenty UK HTF a další zájemce

Nabízené služby: Spirituální podpora a pomoc studentům, klientům a jejich rodinám v souvislosti s probíhajícím výkonem trestu, nebo při sociálním začleňování po výkonu trestu. Duchovní poradenství.


Mgr. Aleš Jaluška

Pátek (druhý a čtvrtý pátek v měsíci) 14:00 – 18:00, v jiném čase po předchozí dohodě: Ales.Jaluska@htf.cuni.cz, a.jaluska@seznam.cz

Tel.: +420 241 732 201

Místnost: L 105


Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů

Poskytuje informace o jevech na současné české náboženské scéně. Dobrovolní pracovníci Společnosti podávají nezaujaté informace o současných náboženských společenstvích, které jsou založeny na akademickém studiu (především na studiu primární i sekundární literatury) a na osobní zkušenosti. Tato zkušenost vyplývá z (většinou dlouhodobého) kontaktu s představiteli těchto společností, s jejich řadovými členy i těmi, kdo tato společenství opustili.

Společnost poskytuje poradenství těm, kteří se cítí nepříjemně zasaženi některým náboženským společenstvím, protože se jejich známý nebo příbuzný člověk k tomuto společenství připojil. Tento typ poradenství spočívá v předávání dovedností, které vedou ke smíření ve vztazích mezi blízkými lidmi. Společnost poskytuje poradenství těm, kdo pociťují potíže v souvislosti s odchodem z některého náboženského společenství. Tento typ poradenství pomáhá tuto náročnou životní situaci zvládnout.


doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D.

Úterý 16:00-18:00, v jiném čase po předchozí dohodě Zdenek.Vojtisek@htf.cuni.cz

Tel.: +420 241 732 256

Místnost: Akademické poradenské centrum


Akademické centrum rozvojové spolupráce a humanitární pomoci

Centrum pod vedením akademických pracovníků katedry, slouží zejména pro studenty k realizaci praxí orientovaných na rozvojovou pomoc ve vybraných zemích, tvorbu a realizaci projektů humanitární pomoci.


prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.

Pondělí: 15:00 – 16:00, v jiném čase po předchozí dohodě Beata.Krahulcova@htf.cuni.cz

Tel.: +420 241 732 230

Místnost: Akademické poradenské centrum


PhDr. Monika Nová

Čtvrtek: 16:00-17:00, Pátek 15:00-17:00, v jiném čase po předchozí dohodě Monika.Merotska@htf.cuni.cz

Tel.: +420 241 732 201

Místnost: Akademické poradenské centrum


Poslední změna: 4. duben 2023 13:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00-18:30


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám