• Studenti
  • Akademické poradenské centrum pro studenty HTF UK

Akademické poradenské centrum pro studenty HTF UK

Centrum poskytuje studijní a kariérové poradenství pro uchazeče o studium a studenty HTF UK. Akademické poradenské centrum dále poskytuje odborné poradenství pro uchazeče o studium se specifickými vzdělávacími potřebami, poskytuje speciální intervence pro studenty se zdravotním postižením (sluchu, zraku, řeči, hybnosti) a zdravotním znevýhodněním (onemocněním s přesahem do studijního výkonu, nebo se specifickými poruchami učení: dyslexií, dysgrafií, dysortografií, dyskalkulií, dyspraxií). Centrum poskytuje intervence zahraničním studentům či studentům


z minoritních skupin obyvatel se specifickými jazykovými a kulturními potřebami. Akademické poradenské centrum plní také funkci expertního pracoviště pro ostatní fakulty Univerzity Karlovy.
Odborné a kariérové poradenství pro uchazeče o studium se specifickými vzdělávacími potřebami a studenty UK HTF se specifickými vzdělávacími potřebami

Všeobecné studijní a kariérové poradenství pro studenty se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním, odborné intervence a zajišťování podpůrných studijních služeb, tlumočení do znakového jazyka, artikulační tlumočení, zapisovatelská služba, prostorová orientace a studijní asistence pro studenty se zrakovým postižením, podpora při zajišťování speciálních pomůcek, studijní podpora studentů se specifickými poruchami učení, poradenství pro studenty kulturních, jazykových minorit a zahraniční studenty se specifickými vzdělávacími a kulturními potřebami.
Vedoucí: doc. PhDr. ThDr. Noemi Bravená, Ph.Dr., Th,D.,


Referentka: Ing. Veronika Hrušková,


Konzultační hodiny: po dohodě na výše uvedených e-mailových adresách, pravidelné budou zveřejněnyPsychoterapie a duchovní poradenství pro uchazeče o studium a studenty UK HTF

Nabízené poradenské služby: Poskytování informací, osvětová a přednášková činnost v oblasti náboženství, nových náboženských směrů a sekt v České republice.


Duchovní poradenství, psychoterapeutická podpora a pomoc, studentům v těžké životní situaci. Psychoterapie zaměřená na osobu podle C.R.Rogerse.


doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D.

Úterý 15:00-16:00, v jiném čase po předchozí dohodě

Tel.: +420 241 732 256

Místnost: Akademické poradenské centrum


Duchovní poradenství pro studenty UK HTF

Mgr. Sylvie Stretti

po předchozí dohodě: sylviestretti.htf@seznam.cz

Tel.: +420 241 732 201

Místnost: L 105


Penitenciární a postpenitenciární poradenství pro uchazeče o studium, studenty UK HTF a další zájemce

Nabízené služby: Spirituální podpora a pomoc studentům, klientům a jejich rodinám v souvislosti s probíhajícím výkonem trestu, nebo při sociálním začleňování po výkonu trestu. Duchovní poradenství.


Mgr. Aleš Jaluška

Pátek (druhý a čtvrtý pátek v měsíci) 14:00 – 18:00, v jiném čase po předchozí dohodě: Ales.Jaluska@htf.cuni.cz, a.jaluska@seznam.cz

Tel.: +420 241 732 201

Místnost: L 105


Akademické centrum rozvojové spolupráce a humanitární pomoci

Centrum pod vedením akademických pracovníků katedry, slouží zejména pro studenty k realizaci praxí orientovaných na rozvojovou pomoc ve vybraných zemích, tvorbu a realizaci projektů humanitární pomoci.


PhDr. Monika Nová Ph.D. MPH

Čtvrtek: 16:00-17:00, Pátek 15:00-17:00, v jiném čase po předchozí dohodě monika.nova@htf.cuni.cz

Tel.: +420 241 732 201

Místnost: Akademické poradenské centrum


Poslední změna: 31. říjen 2023 14:17 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až pátek: 8:00–17:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám