Univerzita třetího věku

Na fakultě probíhá Univerzita třetího věku formou Dialogu generací (společná výuka pro juniory i seniory). Vybírat lze jakýkoliv předmět z akreditovaných studijních oborů (semináře, cvičení a jazyky pouze po domluvě s vyučujícím). Předměty je možné vybírat z aktuální Karolínky (seznamu přednášek, seminářů a cvičení HTF UK) i online v PDF.


Zájemci z řad seniorů, kteří dosáhli důchodového věku, mohou podat přihlášku do akademického roku 2019/20 na studijní oddělení fakulty do konce června 2019. Senioři budou na základě přihlášek pozváni na zápis, kde obdrží podrobnější informace, a kde doloží potvrzení o zaplacení 690,- Kč zápisného.


Platební podmínky:

č. účtu: 66661389/0800

VS: 1999

Zpráva pro příjemce: Příjmení Jméno (v tomto pořadí)


Speciálně pro posluchače U3V jsou pořádány v každém semestru kulturně-historické cykly přednášek, jazykové kurzy a vzdělávací exkurze. Kulturně-historické cykly přednášek jsou zahrnuty do ročního zápisného, na jazykové kurzy a vzdělávací exkurze se mohou vztahovat další příplatky uvedené v aktuální nabídce. Tzn.:


 • Angličtina pro U3V – Zájemci z řad seniorů, kteří dosáhli důchodového věku, kteří podali přihlášku do ak. roku 2019/2020 a zaplatili zápisné ve výši 690,- Kč, v případě zájmu o tento kurz doplatí ještě částku ve výši 340,- Kč za semestr (22 vyučovacích hodin). Ti, kteří nejsou zapsáni v programu U3V „Dialog generací“ pak částku 700,- Kč za semestr. https://is.cuni.cz/studium/ekczv/index.php?do=detail&cid=5343

 • Uvedení do latinského jazyka a římských reálií - Zájemci z řad seniorů, kteří dosáhli důchodového věku, kteří podali přihlášku do ak. roku 2019/2020 a zaplatili zápisné ve výši 690,- Kč, v případě zájmu o tento kurz doplatí ještě částku ve výši 100,- Kč za semestr (22 vyučovacích hodin). https://is.cuni.cz/studium/ekczv/index.php?do=detail&cid=5347

 • Cena vzdělávacích exkurzí závisí na aktuálně vypsaném programu a trase.


Při absolvování nejméně 4 předmětů (z toho nejméně 1 kulturně-historického cyklu) z nabízených přednášek U3V, má posluchač nárok na Osvědčení o absolvování U3V na HTF UK se slavnostním ceremoniálem v Karolinu Univerzity Karlovy.


Přihláška ke studiu


Cyklus přednášek Univerzity třetího věku na HTF UK

„Nejen výroční devítky“

Vždy v úterý 19. 2. – 14. 5. 2019

10.15–12.45 - aula H109 v přízemí hlavní budovy UK HTF


 • 19. 2. – Prof. ThDr. Jan B. Lášek: Dekret kutnohorský

 • 26. 2. – ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D.: Italská vojenská mise v Československu

  PhDr. Dagmar Hájková, Ph.D.: Počátky kanceláře prezidenta republiky

 • 5. 3. – PhDr. Jan Chodějovský, Ph.D.: Československo na Pařížské mírové konferenci

 • 12. 3. – PhDr. Jakub Štofaník, Ph.D.: Formování česko-slovenských vztahů

 • 19. 3. – Prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., dr. h. c.: Občanská válka v Rusku

 • 26. 3. – Mgr. Eva Hajdinová, Ph.D.: Rok svatováclavského milenia

 • 2. 4. – Mgr. Adéla Jůnová Macková, Ph.D. a Mgr. Libor Jůn, Ph.D.: Cesty T. G. Masaryka a Edvarda Beneše na Blízký východ

 • 9. 4. – Doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D.: I. Sonda do náboženského života na Ostravsku

  II. Obnova a druhý zánik řeckokatolické církve

 • 16. 4. – PhDr. Daniel Povolný, Ph.D.: Březen a srpen 1969 - dva milníky normalizace

 • 30. 4. – Doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D.: Krizové okamžiky evropské integrace

 • 7. 5. – ThDr. Jaroslav Hrdlička: Konec 2. republiky a počátky protektorátu v CČS

 • 14. 5. – ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D.: Rok 1989, historie nebo součást života?

Změna programu vyhrazena


Program ke stažení: Nejen výroční devítky (.docx)


Uvedení do latinského jazyka a římských reálií

Cvičení s doplňujícími přednáškami Univerzity třetího věku na UKHTF


Začátečníci: úterý 14:45–16:15 v učebně L 303

Pokročilí: úterý 13:00–14:30 v učebně L 303

Vyučující: Mgr. Lucie Kopecká, Mgr. Ladislava Říhová


Anotace: Náplní kursu je výuka latinského jazyka doplněná o tematické okruhy z římských dějin.

Vyučuje se podle učebnice M. Přecechtělové Latina nejen pro teology (Praha 2009). Studenti jsou postupně seznamováni s problematikou latinské morfologie a syntaxe a metodikou překladu z latiny. V rámci procvičování probrané látky se překládají jednotlivé věty a souvětí, později, v závislosti na aktuálním množství zvládnuté mluvnice, i souvislé latinské texty rozmanité délky a druhu. Výuka jazyka tvoří cca dvě třetiny kursu. Je doplněna tematickými okruhy z římských dějin zahrnujícími původ Římanů, jejich kultury a jazyk, římské náboženství, období království, republiky a císařství, vztah římské říše a křesťanství, aspekty rozpadu impéria a přínos římské říše pro evropskou civilizaci.

Anotace ke stažení (.doc)


Angličtina pro Univerzitu třetího věku

 • 1. kurs - úterý 13.00 -14.30 hod. v učebně L306, mírně pokročilá úroveň

 • 2. kurs - pátek 10.15 -11,45 hod. v učebně H308, mírně pokročilá úroveň

Pozn.: V obou kursech se probírá stejné učivo.

Vyučující: Mgr. Hana Ptáčková


Anotace:

Náplní kursu je výuka anglického jazyka (slovní zásoba, gramatika a frazeologie) na úrovni pre-intermediate až intermediate, rozšířená  o základní teologickou slovní zásobu a texty dle zájmu studentů. Vyučuje se podle učebnice New English File Pre-Intermediate, autoři Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson. V zimním semestru se bude probírat File/Lekce 8.


Vzdělávací exkurze U3V UK HTF do Číny

S využitím nabídky uskutečněné prostřednictvím organizace AIUTA sdružující Univerzity třetího věku celého světa, jíž je Husitská teologická fakulta od roku 2018 členem, pořádáme v letním semestru 2019 vzdělávací exkurzi Studijní cesta po čínské kulturní historii a folklóru v Yantai Jiaodong s účastí na úvodním programu Světového kongresu seniorského turismu a návštěvou čínských Univerzit třetího věku.


Zkrácený program (19.–28. 5. 2019) zahrnuje města Peking a Yantai, program prodloužený do 31. 5. navíc také město Si-an (UNESCO).


V ceně je obsažena zpáteční letenka, vízum, zdravotní pojištění, ubytování, strava, místní doprava a místní organizace cesty včetně vstupů do muzeí atd.


Kompletní program viz přílohy. Základní znalost angličtiny, případně francouzštiny, je doporučena. Překlad do českého jazyka je garantován pouze u zásadních organizačních informací.


Současná kalkulace ceny za studijní cestu v termínu 19.–28. 5. 2019 vychází na 33 500,-Kč, za studijní cestu v termínu 19. –31.5. na 39 990,- Kč. Definitivní cena může být upravena v případě změny ceny letenek. Uvedená kalkulace se týká pobytu na dvoulůžkovém pokoji. V případě jednolůžkového pokoje činí o 5000,-Kč více u kratší, a 6 500,-Kč u delší verze.


Závaznou přihlášku je třeba podat Mgr. Ivě Fördöšové do 7. ledna 2019 na adresu . Počet míst je omezen, při naplnění kapacity mají přednost dříve přihlášení. Po následném potvrzení definitivní ceny bude následovat platba dle pokynů v průběhu měsíce ledna 2019, kdy budou upřesněny i přesné termíny letů. Nutno počítat s možností příletu do Prahy o den později, než je uvedeno (závisí na nabídce letů). Menší změna programu je vyhrazena.


Podrobnosti zkráceného programu (.pdf)

Podrobnosti prodlouženého programu (.pdf)
Poslední změna: 3. duben 2019 15:22 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám