Univerzita třetího věku


Na fakultě probíhá Univerzita třetího věku formou Dialogu generací (společná výuka pro juniory i seniory). Vybírat lze jakýkoliv předmět z akreditovaných studijních oborů (semináře, cvičení a jazyky pouze po domluvě s vyučujícím). Předměty je možné vybírat z aktuální Karolínky (seznamu přednášek, seminářů a cvičení HTF UK) i online v PDF.


Speciálně pro posluchače U3V jsou dále pořádány kulturně-historické cykly přednášek, jazykové kurzy a vzdělávací exkurze. Kulturně-historické cykly přednášek jsou zahrnuty do ročního zápisného, na jazykové kurzy a vzdělávací exkurze se mohou vztahovat další příplatky.


Při absolvování nejméně 4 předmětů (z toho nejméně 1 kulturně-historického cyklu) z nabízených přednášek U3V, má posluchač nárok na Osvědčení o absolvování U3V na HTF UK se slavnostním ceremoniálem v Karolinu Univerzity Karlovy.


Do studia na další akademický rok se lze přihlásit vždy do konce června. Poplatek za akademický rok činí 690,- Kč. Na vzdělávací exkurze a jazykové kurzy se mohou vztahovat další příplatky, jejichž výše je uvedena u konkrétních kurzů.


Přihláška ke studiu


Kontakty

ThDr. Mgr. Pavel Helan, Th.D.

Koordinátor kurzů U3V a CŽV

E-mail:

Mgr. Milada Pleskotová

Referentka U3V a CŽV

E-mail:


Poslední změna: 20. květen 2021 13:04 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

všední dny: 7:30–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám