Univerzita třetího věku

Aktuální informace:

Z důvodu zamezení šíření infekce koronaviru je na základě celouniverzitního opatření DO ODVOLÁNÍ ZRUŠENA VÝUKA UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU NA UK HTF.


V Praze dne 10. března 2010


ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D.

koordinátor U3V na UK HTF

Na fakultě probíhá Univerzita třetího věku formou Dialogu generací (společná výuka pro juniory i seniory). Vybírat lze jakýkoliv předmět z akreditovaných studijních oborů (semináře, cvičení a jazyky pouze po domluvě s vyučujícím). Předměty je možné vybírat z aktuální Karolínky (seznamu přednášek, seminářů a cvičení HTF UK) i online v PDF.


Zájemci z řad seniorů, kteří dosáhli důchodového věku, mohou podat přihlášku do akademického roku 2020/21 na studijní oddělení fakulty do konce června 2020. Senioři budou na základě přihlášek pozváni na zápis, kde obdrží podrobnější informace, a kde doloží potvrzení o zaplacení 690,- Kč zápisného.


Platební podmínky:

č. účtu: 66661389/0800

VS: 1999

Zpráva pro příjemce: Příjmení Jméno (v tomto pořadí)


Speciálně pro posluchače U3V jsou pořádány v každém semestru kulturně-historické cykly přednášek, jazykové kurzy a vzdělávací exkurze. Kulturně-historické cykly přednášek jsou zahrnuty do ročního zápisného, na jazykové kurzy a vzdělávací exkurze se mohou vztahovat další příplatky uvedené v aktuální nabídce. Tzn.:


 • Angličtina pro U3V – Zájemci z řad seniorů, kteří dosáhli důchodového věku, kteří podali přihlášku do ak. roku 2020/2021 a zaplatili zápisné ve výši 690,- Kč, v případě zájmu o tento kurz doplatí ještě částku ve výši 340,- Kč za semestr (22 vyučovacích hodin). Ti, kteří nejsou zapsáni v programu U3V „Dialog generací“ pak částku 700,- Kč za semestr. https://is.cuni.cz/studium/ekczv/index.php?do=detail&cid=5343

 • Uvedení do latinského jazyka a římských reálií - Zájemci z řad seniorů, kteří dosáhli důchodového věku, kteří podali přihlášku do ak. roku 2020/2021 a zaplatili zápisné ve výši 690,- Kč, v případě zájmu o tento kurz doplatí ještě částku ve výši 100,- Kč za semestr (22 vyučovacích hodin). https://is.cuni.cz/studium/ekczv/index.php?do=detail&cid=5347

 • Cena vzdělávacích exkurzí závisí na aktuálně vypsaném programu a trase.


Při absolvování nejméně 4 předmětů (z toho nejméně 1 kulturně-historického cyklu) z nabízených přednášek U3V, má posluchač nárok na Osvědčení o absolvování U3V na HTF UK se slavnostním ceremoniálem v Karolinu Univerzity Karlovy.


Přihláška ke studiu


Cyklus přednášek Univerzity třetího věku na HTF UK

„Doba vzniku Církve československé“

Vždy v úterý od 18. února do 12. května 2020.

10.15–12.45 – aula H109 v přízemí hlavní budovy UK HTF


 • 18.2. – ThDr. Jaroslav Hrdlička: První rok Církve československé

 • 25.2. – ThDr. Mgr., Pavel Helan, Th.D.: Počátky Církve československé z pohledu Svatého stolce / uvedení do programu semestru

 • 3.3. – PhDr. Daniel Povolný, Ph.D.: Od ručního granátu k motocyklu Jawa - příběh vynálezce a podnikatele Ing. Františka Janečka

 • 10.3. – Doc. ThDr. Jiří Vogel, ThD.: Ideové pozadí vzniku Církve československé

 • 17.3. – Prof. ThDr. Jan B. Lášek: Pokusy o reformu katolické církve u nás v 19. a na počátku 20. století

 • 24.3. – Prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., dr. h. c.: Počátky slovenského autonomistického hnutí

 • 31.3. – Doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D: Hospodářské a sociální poměry v Československu kolem roku 1920

 • 7.4. – PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D.: Válka po válce. Násilí a budování státu v Československu v letech 1918–1923

 • 21.4. – PhDr. Daniela Brádlerová, Ph.D.: Návrat legionářů a jejich adaptace na mírový život ve 20. letech 20. století

 • 28.4. – PhDr. Jiří Plachý, Ph.D.: Polsko-ruská válka

 • 5.5. – ThDr. Jaroslav Hrdlička: Vývoj Církve československé v meziválečném období

 • 12.5. – PhDr. Lena-Arava Novotná, Th.D.: Židé v Čechách před a po vzniku Československa

Změna programu vyhrazena


Program ke stažení: Doba vzniku Církve československé (.docx)


Uvedení do latinského jazyka a římských reálií

Cvičení s doplňujícími přednáškami Univerzity třetího věku na UKHTF


Začátečníci: úterý 14:45–16:15 v učebně L 303

Pokročilí: úterý 13:00–14:30 v učebně L 303

Vyučující: Mgr. Lucie Kopecká


Anotace: Náplní kursu je výuka latinského jazyka doplněná o tematické okruhy z římských dějin.

Vyučuje se podle učebnice M. Přecechtělové Latina nejen pro teology (Praha 2009). Studenti jsou postupně seznamováni s problematikou latinské morfologie a syntaxe a metodikou překladu z latiny. V rámci procvičování probrané látky se překládají jednotlivé věty a souvětí, později, v závislosti na aktuálním množství zvládnuté mluvnice, i souvislé latinské texty rozmanité délky a druhu. Výuka jazyka tvoří cca dvě třetiny kursu. Je doplněna tematickými okruhy z římských dějin zahrnujícími původ Římanů, jejich kultury a jazyk, římské náboženství, období království, republiky a císařství, vztah římské říše a křesťanství, aspekty rozpadu impéria a přínos římské říše pro evropskou civilizaci.

Anotace ke stažení (.doc)


Angličtina pro Univerzitu třetího věku

 • 1. kurs - úterý 13.00 -14.30 hod. v učebně L306, mírně pokročilá úroveň

 • 2. kurs - pátek 10.15 -11,45 hod. v učebně H308, mírně pokročilá úroveň

Pozn.: V obou kursech se probírá stejné učivo.

Vyučující: Mgr. Hana Ptáčková


Anotace:

Náplní kursu je výuka anglického jazyka (slovní zásoba, gramatika a frazeologie) na úrovni pre-intermediate až intermediate, rozšířená  o základní teologickou slovní zásobu a texty dle zájmu studentů. Vyučuje se podle učebnice New English File Pre-Intermediate, autoři Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson. V zimním semestru se bude probírat File/Lekce 8.


Vzdělávací exkurze U3V Nejen po výročních „devítkách“ na západě Čech

9.–10. říjen 2019


Kontakt pro informace: , tel. 723 978795


středa 9. října

 • Odjezd od zastávky metra Dejvická, naproti hotelu Diplomat v 7.15h

 • Slaný – královské město s hřbitovem s hroby čs. legionářů, kostel sv. Gotharda

 • Třebíz – malebné rodiště Václava Beneše Třebízského

 • Panenský Týnec – působivý nedostavěný chrám Panny Marie v léčivé pozitivní zóně

 • Postoloprty – místo poválečného masakru

 • Žatec – město chmelařství a pivovarnictví

 • Kadaň – historická perla v Podkrušnohoří s františkánským klášterem

 • ubytování/nocleh


čtvrtek 10. října

 • Klášterec nad Ohří – město porcelánu a lázeňství

 • Chomutov – nejen průmyslové město

 • Most – město s přesunutým kostelem Nanebevzetí Panny Marie

 • Louny – perla na řece Ohři

 • Klobuky – menhir Kamenný pastýř

 • Ve večerních hodinách návrat do Prahy


Témata referátů:

1. Slaný – historie města

2. Slaný – památky města

3. Řád bosých karmelitánů

4. Československé legie a jejich náhrobky ve Slaném

5. Třebíz – V. B. Třebízský – život a tvorba

6. Postoloprty – historie města, jeho památky

7. Postoloprtský masakr v roce 1945

8. Žatec - historie města jeho památky

9. Žatec – historie chmelařství a pivovarnictví

10. Kadaň – historie města a Krušnohoří

11. Kadaň – památky

12. Klášterec nad Ohří - historie města, jeho památky

13. Klášterec nad Ohří - historie místního porcelánu

14. Klášterec nad Ohří - historie lázeňství

15. Chomutov - historie města, jeho památky

16. Most – historie města, jeho památky

17. Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě a jeho unikátní přesun

18. Louny - historie města, jeho památky

19. Louny - kostel svatého Mikuláše - vrcholné dílo české pozdní gotiky

20. Klobuky - menhir Kamenný pastýř a jeho pověst


Cena 1090,-Kč (obsahuje částečný příspěvek na náklady exkurze - doprava, ubytování na dvou- a třílůžkových pokojích, vstupy, zejména do zámku Klášterec nad Ohří a kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě). Počet míst je omezen. Účast je podmíněna vypracováním tematické relace dle zadání (i 2 osoby zpracovávající 1 referát v případě účasti vyšší než počet referátů), v opačném případě cena činí 1590,-Kč. Platbu je nutno provést v HOTOVOSTI na hospodářském oddělení UK HTF nejpozději do 1. 10. 2019. Provedením platby je účastník přihlášen, v případě odhlášení po 1. 10. za sebe musí zajistit náhradníka. Drobná změna programu vyhrazena.


O referáty je třeba se přihlásit na uvedené mailové adrese či telefonním čísle ( , tel. 723 978795).


Program ke stažení (.docx)Poslední změna: 10. březen 2020 11:12 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám