Univerzita třetího věku

Aktuální informace:

S ohledem na nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 12/2020 ze dne 18. 9. 2020 bude výuka U3V na HTF UK v akademickém roce 2020/2021 do odvolání realizována pouze distanční formou.


Vzdělávací exkurze U3V „Památky Církve československé a barokní Kuks“ 14.–15. říjen 2020

Památky Církve československé a barokní Kuks

S omluvou všem zájemcům oznamujeme, že z důvodů opatření souvisejících s pandemií koronaviru rušíme realizaci vzdělávací exkurze. Budeme se snažit o její uskutečnění jakmile to bude možné, samozřejmě též s ohledem na roční období.


Děkujeme za pochopení, ThDr. Mgr. Pavel Helan, Th.D.


Cyklus přednášek Univerzity třetího věku na HTF UK

„Doba vzniku Církve československé i husitských válek“

Vždy v úterý od 6. října do 15. prosince 2020.

10.15–12.45 – přednášky budou probíhat online, posluchači budou předem vyzváni k připojení emailem


 • 6.10. - ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D.: Úvod do akademického roku

  ThDr. Jaroslav Hrdlička: Vývoj Církve československé v meziválečném období

 • 13. 10. – Prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., dr. h. c.: Počátky slovenského autonomistického hnutí

 • 20. 10.PhDr. Lena-Arava Novotná, Th.D.: Židé v Čechách před a po vzniku Československa

 • 27. 10. – Mgr. Pavlína Cermanová, Ph.D.: Husitský radikalismus

 • 3. 11. – Doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D: Hospodářské a sociální poměry v Československu kolem roku 1920

 • 10. 11. – Prof. ThDr. Jan B. Lášek: Pokusy o reformu katolické církve u nás v 19. a na počátku 20. století

 • 24.11. – PhDr. Daniela Brádlerová, Ph.D.: Návrat legionářů a jejich adaptace na mírový život ve 20. letech 20. století

 • 1.12. – PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D.: Válka po válce. Násilí a budování státu v Československu v letech 1918–1923

 • 8.12. – PhDr. Jiří Plachý, Ph.D.: Polsko-ruská válka

 • 15.12. – ThDr. Jaroslav Hrdlička: Válka a mír v raném husitství

Změna programu vyhrazena


Program ke stažení: Doba vzniku Církve československé i husitských válek (.docx)
Vážené posluchačky, vážení posluchači Univerzity třetího věku,


z důvodu předčasného ukončení přednášek U3V v letním semestru 2020 činí pro ty, kteří byli zapsáni v roce 2019/2020 v programu U3V na HTF UK zápisné do akademického roku 2020/2021 částku 500,-Kč. Pro ostatní zájemce je zápisné ve standardní výši 690,-Kč.


Posluchači zapsaní v letním semestru 2020 do předmětu Uvedení do latinského jazyka a římských reálií jsou oproštěni od poplatku 100,-Kč za tento předmět pro zimní semestr 2020/2021. V případě nevyužití této možnosti mohou požádat o jeho vrácení.


Posluchači zapsaní v letním semestru 2020 do předmětu Angličtina pro U3V mají možnost absolvovat nedokončené pensum v září 2020, nebo zaplatit za tento předmět v ZS 2020/21 částku 100,-Kč (namísto 340,-Kč). V případě nevyužití uvedených možností mohou požádat o vrácení poměrné části ve výši 240,-Kč.


Zářijové termíny pro dokončení předmětu Angličtina pro U3V:


úterky - 1., 8., 15., 22., 29. září, 13.00 - 15.30


Na fakultě probíhá Univerzita třetího věku formou Dialogu generací (společná výuka pro juniory i seniory). Vybírat lze jakýkoliv předmět z akreditovaných studijních oborů (semináře, cvičení a jazyky pouze po domluvě s vyučujícím). Předměty je možné vybírat z aktuální Karolínky (seznamu přednášek, seminářů a cvičení HTF UK) i online v PDF.


Speciálně pro posluchače U3V jsou pořádány v každém semestru kulturně-historické cykly přednášek, jazykové kurzy a vzdělávací exkurze. Kulturně-historické cykly přednášek jsou zahrnuty do ročního zápisného, na jazykové kurzy a vzdělávací exkurze se mohou vztahovat další příplatky uvedené v aktuální nabídce. Tzn.:


 • Angličtina pro U3V – Zájemci z řad seniorů zapsaných v programu U3V na UK HTF v akademickém roce 2020/2021, kteří zaplatili zápisné ve výši 690 Kč v případě zájmu o tento kurz doplatí ještě částku ve výši 340 Kč za semestr (22 vyučovacích hodin). https://is.cuni.cz/studium/ekczv/index.php?do=detail&cid=5343

 • Uvedení do latinského jazyka a římských reálií - Zájemci z řad seniorů zapsaných v programu U3V na UK HTF v akademickém roce 2020/2021, kteří zaplatili zápisné ve výši 690 Kč v případě zájmu o tento kurz doplatí ještě částku ve výši 100,- Kč za semestr (22 vyučovacích hodin). https://is.cuni.cz/studium/ekczv/index.php?do=detail&cid=5347

 • Cena vzdělávacích exkurzí závisí na aktuálně vypsaném programu a trase.


Při absolvování nejméně 4 předmětů (z toho nejméně 1 kulturně-historického cyklu) z nabízených přednášek U3V, má posluchač nárok na Osvědčení o absolvování U3V na HTF UK se slavnostním ceremoniálem v Karolinu Univerzity Karlovy.


Přihláška ke studiuUvedení do latinského jazyka a římských reálií

Cvičení s doplňujícími přednáškami Univerzity třetího věku na UKHTF


Začátečníci: úterý 14:45–16:15 v učebně L 303

Pokročilí: úterý 13:00–14:30 v učebně L 303

Vyučující: Mgr. Lucie Kopecká


Anotace: Náplní kursu je výuka latinského jazyka doplněná o tematické okruhy z římských dějin.

Vyučuje se podle učebnice M. Přecechtělové Latina nejen pro teology (Praha 2009). Studenti jsou postupně seznamováni s problematikou latinské morfologie a syntaxe a metodikou překladu z latiny. V rámci procvičování probrané látky se překládají jednotlivé věty a souvětí, později, v závislosti na aktuálním množství zvládnuté mluvnice, i souvislé latinské texty rozmanité délky a druhu. Výuka jazyka tvoří cca dvě třetiny kursu. Je doplněna tematickými okruhy z římských dějin zahrnujícími původ Římanů, jejich kultury a jazyk, římské náboženství, období království, republiky a císařství, vztah římské říše a křesťanství, aspekty rozpadu impéria a přínos římské říše pro evropskou civilizaci.

Anotace ke stažení (.doc)


Angličtina pro Univerzitu třetího věku

 • 1. kurs - úterý 13.00 -14.30 hod. v učebně L306, mírně pokročilá úroveň

 • 2. kurs - pátek 10.15 -11,45 hod. v učebně H308, mírně pokročilá úroveň

Pozn.: V obou kursech se probírá stejné učivo.

Vyučující: Mgr. Hana Ptáčková


Anotace:

Náplní kursu je výuka anglického jazyka (slovní zásoba, gramatika a frazeologie) na úrovni pre-intermediate až intermediate, rozšířená  o základní teologickou slovní zásobu a texty dle zájmu studentů. Vyučuje se podle učebnice New English File Pre-Intermediate, autoři Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson. V zimním semestru se bude probírat File/Lekce 8.
Poslední změna: 30. září 2020 15:11 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

všední dny: 7:30–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám