Formuláře ke stažení

Veškerá podání je nutné doručit na adresu fakulty v listinné podobě s vlastnoručním podpisem (poštou nebo osobně na podatelnu/studijní oddělení, popř. schránka č. 8)

nebo

Datovou schránkou (v případě doručování prostřednictvím DS není nutné, aby přiložená žádost obsahovala podpis, ať už elektronický nebo vlastnoruční, jelikož úkon učiněný datovou schránkou má stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný)


Žádost o schválení „Zadání bakalářské práce“

Prázdný formulář pro tisk (.pdf)

Vyplňovací formulář (docx) - po vyplnění vytisknout a podepsat


Žádost o schválení „Zadání diplomové práce“

Prázdný formulář pro tisk (.pdf)

Vyplňovací formulář (docx) - po vyplnění vytisknout a podepsat


Metodika uznávání předmětů z jiného studia


Žádost (.docx) (přerušení studia, ukončení přerušení studia, ISP a podobně)

Žádost o stipendium v případech zvláštního zřetele hodných (.docx)

Žádost o splátkový kalendář (.docx)


Oznámení o zanechání bc./mgr. studia (.docx)


Prohlášení o vzdání se práva podat odvolání (.docx)Poslední změna: 22. únor 2024 11:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám