• Uchazeči
 • Harmonogram pro dodatečné přijímací řízení (II. kolo)

Harmonogram pro dodatečné přijímací řízení (II. kolo)

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy vyhlašuje druhé kolo přihlášek

a přijímacího řízení na následující studijní programy:


Bakalářské studijní programy

 • Husitská teologie

 • Husitská teologie se sdruženým studiem Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice

 • Husitská teologie se sdruženým studiem Judaistika

 • Husitská teologie se sdruženým studiem Religionistika

 • Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice se sdruženým studiem Husitská teologie

 • Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice se sdruženým studiem Judaistika

 • Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice se sdruženým studiem Pravoslavná teologie

 • Judaistika se sdruženým studiem Husitská teologie

 • Judaistika se sdruženým studiem Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice

 • Judaistika se sdruženým studiem Religionistika

 • Judaistika se sdruženým studiem Pravoslavná teologie

 • Religionistika se sdruženým studiem Husitská teologie

 • Religionistika se sdruženým studiem Judaistika

 • Religionistika se sdruženým studiem Pravoslavná teologie

 • Pravoslavná teologie

 • Pravoslavná teologie se sdruženým studiem Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice

 • Pravoslavná teologie se sdruženým studiem Judaistika

 • Pravoslavná teologie se sdruženým studiem Religionistika

Navazující magisterské studijní programy

 • Husitská teologie

 • Husitská teologie se sdruženým studiem Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice

 • Husitská teologie se sdruženým studiem Judaistika

 • Husitská teologie se sdruženým studiem Religionistika

 • Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice se sdruženým studiem Husitská teologie

 • Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice se sdruženým studiem Judaistika

 • Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice se sdruženým studiem Pravoslavná teologie

 • Judaistika se sdruženým studiem Husitská teologie

 • Judaistika se sdruženým studiem Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice

 • Judaistika se sdruženým studiem Religionistika

 • Judaistika se sdruženým studiem Pravoslavná teologie

 • Religionistika se sdruženým studiem Husitská teologie

 • Religionistika se sdruženým studiem Judaistika

 • Religionistika se sdruženým studiem Pravoslavná teologie

 • Pravoslavná teologie

 • Pravoslavná teologie se sdruženým studiem Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice

 • Pravoslavná teologie se sdruženým studiem Judaistika

 • Pravoslavná teologie se sdruženým studiem Religionistika

 • Učitelství náboženství a základů společenských věd pro střední školy


Informace pro uchazeče

Termín vyhlášení: 13. dubna 2021

Termín podání přihlášek: do 13. srpna 2021

Požadované doklady k vysokoškolské přihlášce na HTF UK: stručný životopis zaměřený především na motivaci ke studiu


Řádný termín přijímací zkoušky – písemná část (bakalářské studium): 13. září 2021

Řádný termín přijímací zkoušky – ústní část (bakalářské studium): 13. září 2021

Řádný termín přijímací zkoušky (navazující magisterské studium): 13. září 2021


Náhradní termín přijímací zkoušky pro bakalářské i navazující magisterské studium: 23. září 2021

(pouze pro uchazeče, kteří se z vážných důvodů nebudou moci zúčastnit řádného termínu a podají si písemnou žádost)


Pravidla pro podání přihlášky

1. elektronická přihláška

Založení přihlášky na webu.

Vygeneruje se ID přihlášky = Variabilní symbol pro platbu administrativního poplatku

Administrativní poplatek: 820,- Kč (poplatek je nevratný).

Přihláška se netiskne a neodesílá poštou, potvrzuje se elektronickým odesláním.

Doporučujeme podávat elektronické přihlášky. Je to jednodušší, méně nákladné a rychlejší.


2. listinná přihláška

Založení přihlášky na webu.

Vygeneruje se ID přihlášky = Variabilní symbol pro platbu administrativního poplatku

Administrativní poplatek: 870,- Kč (poplatek je nevratný).

Elektronicky se neodesílá, na studijním oddělení HTF UK je třeba osobně vyplnit papírový formulář a doložit ID přihlášky, tj. variabilní symbol.

Listinnou přihlášku podávejte pouze ve výjimečných případech. I zde musí být založena přihláška na webu, aby bylo možno vygenerovat ID, tj. variabilní symbol.


Administrativní poplatek za přijímací řízení

Platbu na účet fakulty je nutné odeslat do 13. 8. 2021.


Banka: Česká spořitelna

Účet: 66661389/0800

Konstantní symbol pro platbu převodem (nepovinný údaj): 0379

Variabilní symbol: ID přihlášky

Specifický symbol: 111


Podmínky pro přijetí

1. doložení úředně ověřeného dokladu o předchozím vzdělání

 • U bakalářského studia je dokladem o předchozím vzdělání ověřená kopie maturitního vysvědčení (CzechPointem na poště, střední školou či notářem).

  (Absolventi středoškolského studia na zahraniční škole doloží splnění této podmínky některým ze způsobů uvedených zde).


 • U navazujícího magisterského studia je dokladem o předchozím vzdělání ověřená kopie bakalářského diplomu nebo diplomu dokládajícího absolvování magisterského studia.

  (Absolventi bakalářského či magisterského studia na zahraniční vysoké škole VŠ doloží splnění této podmínky některým ze způsobů uvedených zde).


2. úspěšné složení přijímací zkoušky

Pokud je stanovena a nebylo od ní upuštěno. V současnosti se konají přijímací zkoušky pouze u bakalářského programu Religionistika. A také u všech navazujíích magisterských studijních programů se stejným nárokem o požádání o upuštění od přijímací zkoušky jako v I. kole přijímacího řízení zde.


Výsledky přijímacího řízení

Rozhodnutí děkana o přijetí, spolu s pozvánkou na zápis a dalšími informacemi, je uchazeči zasláno elektronicky, případně poštou, po zasedání hlavní přijímací komise (pokud uchazeč doloží úředně ověřený doklad o předchozím vzdělání a úspěšně složí přijímací zkoušku v případě, že je u zvoleného studijního programu stanovena:).


Vybavení fakulty

 • Počítačová učebna

 • Menza se nachází přímo v budově fakulty.Poslední změna: 13. duben 2021 14:17 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

všední dny: 7:30–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám