Úřední deska


Vyhlášení výběrového řízení pro výukové pobyty pro akademické pracovníky v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2019/2020

Vyhlášení ke stažení (.pdf)

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení pro výukové pobyty v rámci programu Erasmus+ na zimní a letní semestr akademického roku 2019/2020.

Seznam univerzit, na nichž je možné uskutečnit výukový pobyt, je uveřejněn na webu www.htf.cuni.cz/HTF-100.html.

Přihlášky obsahující stručný motivační dopis je možné podávat od 8. 10. 2019 do 30. 10. 2019 na podatelnu fakulty.

Bližší informace o výběrovém řízení:

Ing. Veronika Hrušková

Koordinátor Erasmus+

H108, tel. 222 539 209


Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka Katedry systematické teologie, teologické etiky a teologické filozofie – Odborný/á asistent/ka

Děkanka Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje v souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy v platném znění, výběrové řízení na pozici Odborný/á asistent/ka na Katedře systematické teologie, teologické etiky a teologické filozofie.


Termín podání přihlášek do: 30. 8. 2019


Výsledky volby kandidáta na funkci děkana HTF UK

Výsledky ke stažení (.pdf)

Na zasedání Akademického senátu Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy (AS HTF UK) konaném dne 6. května 2019 od 13:30 byla zvolena doc. ThDr. Kamila Veverková, Ph.D. jako kandidátka na funkci děkana HTF UK. V souladu s čl. 18 Jednacího řádu AS HTF UK předloží předsednictvo Akademického senátu návrh na jmenování zvolené kandidátky rektorovi UK.


Vyhlášení harmonogramu volby kandidáta na funkci děkana

Vyhlášení ke stažení (.pdf)

Předseda Akademického senátu Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje harmonogram volby kandidáta na funkci děkana HTF UK. Volba kandidáta na funkci děkana probíhá v souladu s Jednacím řádem Akademického senátu Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy, čl. 18.


Termín odevzdání návrhů na kandidáta na funkci děkana: do soboty 6. 4. 2019 13:30:

  • Návrhy se odevzdávají předsedovi AS HTF UK, doc. PhDr. Bedřichu Noskovi, CSc., a to buď osobně či do poštovní schránky (č. 47).

  • Návrh je třeba odevzdat společně s přílohami, jež jsou uvedeny v Jednacím řádu AS HTF UK, čl. 18.


Termín předvolebního zasedání AS HTF UK, na kterém mohou vystoupit kandidáti na funkci děkana a představit akademické obci svůj program: pondělí 29. 4. 2019 13:30 (H109/H111).


Termín volebního zasedání AS HTF UK: pondělí 6. 5. 2019 13:30 (H401).


Přijímací zkoušky do Ph.D. studia v ak. roce 2018/2019

Přijímací zkoušky do Ph.D. studia v ak. roce 2018/2019 – řádný termín: 5. 6. 2018

Přijímací zkoušky do Ph.D. studia v ak. roce 2018/2019 – náhradní termín: 13. 6. 2018


Druhy a výše poplatků spojených se studiem na Univerzitě Karlově pro akademický rok 2018/2019

Přehled ke stažení (.pdf)


Vyhlášení výsledků výběrového řízení – studijní pobyty Erasmus+

Vyhlášení výsledků (.pdf)


Hodnocení výuky studenty

Zveřejnění výsledků Hodnocení výuky studenty v letním semestru akademického roku 2018/2019

Výsledky Hodnocení výuky studenty v letním semestru akademického roku 2018/2019 byly zveřejněny spolu se zprávou z tohoto hodnocení na webové stránce Hodnocení výuky studenty v bakalářských a magisterských studijních programech.


Grantová agentura ČR

Grantová agentura ČR vyhlásila veřejnou soutěž na podporu standardních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2019.

Podrobnosti zde.
Poslední změna: 14. říjen 2019 13:44 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám