Úřední deska


Vyhlášení harmonogramu voleb do Akademického senátu HTF UK

Vyhlášení ke stažení (.pdf)

Předseda Akademického senátu Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje harmonogram voleb do Akademického senátu HTF UK.


Termín odevzdání návrhů: do pátku 22. 3. 2019 13:00:

  • Návrhy se odevzdávají tajemníkovi fakulty, Mgr. Jiřímu Navrátilovi, a to buď osobně či do poštovní schránky (č. 2).

  • Platný návrh musí obsahovat originál podpisu navrhovatele a navrhovaného.


Zveřejnění seznamu kandidátů proběhne na zasedání Akademického senátu HTF UK v pondělí 25. 3. 2019 od 13:30 (H401).


Volby do Akademického senátu HTF UK se budou konat od pondělí 8. 4. 2019 do pátku 12. 4. 2019, vždy od 11:30 do 13:30, v prvním patře hlavní budovy (před studijním oddělením). Sčítání a zveřejnění výsledků proběhne ihned po skončení hlasování v pátek 12. 4. 2019.


Vyhlášení harmonogramu volby kandidáta na funkci děkana

Vyhlášení ke stažení (.pdf)

Předseda Akademického senátu Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje harmonogram volby kandidáta na funkci děkana HTF UK. Volba kandidáta na funkci děkana probíhá v souladu s Jednacím řádem Akademického senátu Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy, čl. 18.


Termín odevzdání návrhů na kandidáta na funkci děkana: do soboty 6. 4. 2019 13:30:

  • Návrhy se odevzdávají předsedovi AS HTF UK, doc. PhDr. Bedřichu Noskovi, CSc., a to buď osobně či do poštovní schránky (č. 47).

  • Návrh je třeba odevzdat společně s přílohami, jež jsou uvedeny v Jednacím řádu AS HTF UK, čl. 18.


Termín předvolebního zasedání AS HTF UK, na kterém mohou vystoupit kandidáti na funkci děkana a představit akademické obci svůj program: pondělí 29. 4. 2019 13:30 (H109/H111).


Termín volebního zasedání AS HTF UK: pondělí 6. 5. 2019 13:30 (H401).


Vyhlášení výběrového řízení pro studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2019/2020

Úplné znění vyhlášení ke stažení (.pdf)


Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení pro studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2019/2020.


K výběrovému řízení se může přihlásit každý student bakalářského, navazujícího magister-ského nebo doktorského studia, který nevyčerpal maximální délku pobytu (12 měsíců) v daném druhu studia. Přihlašování probíhá prostřednictvím webové aplikace a fyzické přihlášky v období od 7. března do 1. dubna (13:00) 2019. Pro přijetí přihlášky k výběrovému řízení je nutné dodat všechny požadované dokumenty.


Všechny kompletní přihlášky odevzdané ve vypsaném termínu budou postoupeny do výběrového řízení, které bude provádět komise formou pohovoru s uchazeči. Pohovor bude probíhat v jednom termínu (4. dubna 2019), bude se konat v jazyce studia a bude prověřovat znalost cizího jazyka a motivaci ke studiu v zahraničí.


Pro další informace se obracejte na fakultního koordinátora Erasmus+:

Mgr. Antonín Šedivý

H108, 222 539 209

http://www.htf.cuni.cz/HTF-100.html


Přijímací zkoušky do Ph.D. studia v ak. roce 2018/2019

Přijímací zkoušky do Ph.D. studia v ak. roce 2018/2019 – řádný termín: 5. 6. 2018

Přijímací zkoušky do Ph.D. studia v ak. roce 2018/2019 – náhradní termín: 13. 6. 2018


Druhy a výše poplatků spojených se studiem na Univerzitě Karlově pro akademický rok 2018/2019

Přehled ke stažení (.pdf)Hodnocení výuky studenty

Zveřejnění výsledků Hodnocení výuky studenty v zimním a letním semestru akademického roku 2017/2018

Výsledky Hodnocení výuky studenty v zimním a letním semestru akademického roku 2017/2018 byly zveřejněny spolu se zprávami z těchto hodnocení na webové stránce Hodnocení výuky studenty v bakalářských a magisterských studijních programech.Grantová agentura ČR

Grantová agentura ČR vyhlásila veřejnou soutěž na podporu standardních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2019.

Podrobnosti zde.
Poslední změna: 7. březen 2019 14:15 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám