Úřední deskaHodnocení výuky studenty v akademickém roce 2022/2023

Zveřejnění výsledků Hodnocení výuky studenty v zimním semestru akademického roku 2022/2023

Výsledky Hodnocení výuky studenty v zimním semestru akademického roku 2022/2023 byly zveřejněny spolu se zprávou z tohoto hodnocení na webové stránce Hodnocení výuky studenty v bakalářských a magisterských studijních programech


Druhy a výše poplatků spojených se studiem na Univerzitě Karlově pro akademický rok 2022/2023

Přehled ke stažení (.pdf)


Ph.D. studium – přijímací zkoušky do akademického roku 2020/2021

Ph.D. studium – přijímací zkoušky do akademického roku 2020/2021 – řádný termín: 8. 6. 2020

Ph.D. studium – přijímací zkoušky do akademického roku 2020/2021 – náhradní termín: 17. 6. 2020

Přijímací řízení do Ph.D. studia na UK HTF pro uchazeče ze zahraničním vzděláním:

Uznávání zahraničního vzdělání – rozcestník

Posouzení zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání vrámci přijímacího řízení na Univerzitě Karlově

Posouzení zahraničního vysokoškolského vzdělání

Výsledky výběrového řízení Erasmus+ pro akademický rok 2020/2021

Výsledky výběrového řízení (.pdf)


Podrobné informace o programu Erasmus+ na HTF UK na:

www.htf.cuni.cz/erasmusplusVýsledky výběrového řízení pro projekty Fondu strategického partnerství UK pro rok 2020

Výsledky ke stažení (.pdf)


Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy přijala celkem 2 žádosti projektů Fondu strategického partnerství Univerzity Karlovy pro rok 2020. Jedná se o tyto projekty:

  • ThDr. Pavla Damohorská, Th.D. - Prohloubení a rozšíření spolupráce mezi UK HTF a Hebrew University, Faculty of Humanities;

  • Mgr. David Biernot, Th.D. - Navázání vědecké spolupráce s Trinity College (University of Melbourne).

Tříčlenná komise posoudila dne 21. 1. 2020 tyto žádosti a obě doporučuje do dalšího kola výběrového řízení, které se uskuteční na Rektorátu Univerzity Karlovy.


Výsledky výběrového řízení pro studijní pobyty v rámci programu Mezinárodní kreditové mobility programu Erasmus+ (letní semestr – akademický rok 2019/2020)

Výsledky ke stažení (.pdf)


Přihlášku do výběrového řízení ve věci studijních pobytů v rámci programu Mezinárodní kreditové mobility programu Erasmus+ na letní semestr akademického roku 2019/2020 podal celkem 1 student HTF UK. Přihláška splňovala podmínky stanovené vyhlášením výběrového řízení.


Účastníci výběrového řízení byli informováni o výsledku výběrového řízení. Zároveň budou nominováni HTF UK na studijní pobyt v rámci programu Mezinárodní kreditové mobility programu Erasmus+ na Academician Y. A. Buketov Karaganda State University.


Výsledky volby kandidáta na funkci děkana HTF UK

Výsledky ke stažení (.pdf)

Na zasedání Akademického senátu Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy (AS HTF UK) konaném dne 6. května 2019 od 13:30 byla zvolena doc. ThDr. Kamila Veverková, Ph.D. jako kandidátka na funkci děkana HTF UK. V souladu s čl. 18 Jednacího řádu AS HTF UK předloží předsednictvo Akademického senátu návrh na jmenování zvolené kandidátky rektorovi UK.


Vyhlášení harmonogramu volby kandidáta na funkci děkana

Vyhlášení ke stažení (.pdf)

Předseda Akademického senátu Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje harmonogram volby kandidáta na funkci děkana HTF UK. Volba kandidáta na funkci děkana probíhá v souladu s Jednacím řádem Akademického senátu Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy, čl. 18.


Termín odevzdání návrhů na kandidáta na funkci děkana: do soboty 6. 4. 2019 13:30:

  • Návrhy se odevzdávají předsedovi AS HTF UK, doc. PhDr. Bedřichu Noskovi, CSc., a to buď osobně či do poštovní schránky (č. 47).

  • Návrh je třeba odevzdat společně s přílohami, jež jsou uvedeny v Jednacím řádu AS HTF UK, čl. 18.


Termín předvolebního zasedání AS HTF UK, na kterém mohou vystoupit kandidáti na funkci děkana a představit akademické obci svůj program: pondělí 29. 4. 2019 13:30 (H109/H111).


Termín volebního zasedání AS HTF UK: pondělí 6. 5. 2019 13:30 (H401).


Přijímací zkoušky do Ph.D. studia v ak. roce 2018/2019

Přijímací zkoušky do Ph.D. studia v ak. roce 2018/2019 – řádný termín: 5. 6. 2018

Přijímací zkoušky do Ph.D. studia v ak. roce 2018/2019 – náhradní termín: 13. 6. 2018Grantová agentura ČR

Gantová agentura ČR vyhlásila veřejnou soutěž na podporu standardních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2019.

Podrobnosti zde.
Poslední změna: 28. březen 2023 09:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00-18:30


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám