Úřední deskaVyhlášení výběrového řízení na obsazení místa výzkumný/á pracovník/ice – senior

Děkanka Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje v souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy v platném znění, výběrové řízení na pozici výzkumný/á pracovník/ice – senior v rámci projektu Výzva č. 02_16_27 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků v prioritní ose 2 OP VVV (MŠMT). Název projektu: Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy. Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495


The Dean of the Hussite Theological Faculty of Charles University (HTF UK) announces in accordance with the Rules of Selection Procedure of the Charles University, as amended, the selection procedure for the position of a senior researcher – within the project Call No. 02_16_27 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků v prioritní ose 2 OP VVV (MŠMT) [International mobility of researchers in the priority axis 2 OP VVV]. Title of the project: Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy [International mobility of researchers of Charles University]. Registration number of the project: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495


Přijímací zkoušky do Ph.D. studia v ak. roce 2018/2019

Přijímací zkoušky do Ph.D. studia v ak. roce 2018/2019 – řádný termín: 5. 6. 2018

Přijímací zkoušky do Ph.D. studia v ak. roce 2018/2019 – náhradní termín: 13. 6. 2018


Výsledky výběrového řízení pro studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2018/2019

Výsledky ke stažení (.pdf)


Přihlášku do výběrového řízení ve věci studijních pobytů v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2018/2019 podalo celkem sedm studentů HTF UK. Přihlášky všech uchazečů splňovaly podmínky stanovené vyhlášením výběrového řízení.


Pohovoru, který je součástí výběrového řízení, se dne 5. 4. 2018 zúčastnilo sedm uchazečů. Všichni uchazeči splnili podmínku minimálního počtu bodů pro výjezd (70 bodů). Účastníci výběrového řízení byli informováni o výsledku výběrového řízení. Zároveň budou nominováni HTF UK na studijní pobyt v rámci programu Erasmus+ na jednotlivé univerzity.


Druhy a výše poplatků spojených se studiem na Univerzitě Karlově pro akademický rok 2018/2019

Přehled ke stažení (.pdf)


Grantová agentura ČR

Grantová agentura ČR vyhlásila veřejnou soutěž na podporu standardních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2018.

Podrobnosti zde.
Poslední změna: 16. květen 2018 13:08 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám