Ediční činnost

Ediční komise

Působnost a pravomoce

Ediční komise je poradním orgánem pro oblast ediční činnosti fakulty. Nezbytným podkladem pro zařazování titulů do edičního plánu (Pontes pragenses, Deus et gentes) a do edičních řad realizovaných univerzitním nakladatelstvím Karolinum je stanovisko ediční komise. Ediční komise HTF UK působí ve složení:

předseda:

prof. ThDr. Jan B. Lášek, Dr.h.c.

členové:

doc. ThDr. Kamila Veverková, Ph.D.

doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.

doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.


Ediční plán odevzdávají jednotlivé katedry v písemné a elektronické podobě garantovi edičních řad prostřednictvím oddělení vědy vždy do 31. 10. pro následující kalendářní rok.

Na jejich základě ediční komise HTF přistupuje k jednání o jednotlivých rukopisech, a to podle Edičního řádu UK. Ediční řád UK

Ediční plány jsou rozděleny na tři části (podle typu publikace): učební texty, vědecké časopisy a vědecké monografie Formulář edičního plánu

Evidenci podkladů pro zařazování titulů a zasedání Ediční komise zajišťuje oddělení vědy, výzkumu a zahraničních styků.

Pro recenzní posudek Osobní data autor / recenzent

Materiály pro ediční řady realizované nakl. Karolinum

Odevzdávejte ve spolupráci s oddělením vědy dle pokynů

https://karolinum.cz/pro-autory/informace-pro-autory

Rukopis Formální úprava

Formuláře

Objednací formulář – učební text

Objednací formulář – monografie a sborníky

Objednací formulář – vědecký časopis

Zmocnění hlavního autora k uzavření licenční smlouvy (v případě, že je více spoluautorů) česká verze, anglická verze, zmocnění pro elektronické publikace

Prohlášení o zapracování připomínek recenzentů do rukopisu


Pontes pragenses

Vědeckou edici PONTES PRAGENSES vydává Husitská teologická fakulta UK. Obsahuje svazky vzniklé především jako výsledek badatelské a učitelské práce Husitské teologické fakulty UK. Pontes Pragenses

Deus et Gentes

Vědeckou edici DEUS ET GENTES vydává Husitská teologická fakulta UK. Obsahuje svazky věnované otázce křesťanství a nacionalismu ve středoevropském prostoru. Deus et Gentes

Quaestiones disputatae facultatis theologiae hussiticae

Edice pro vydávání excelentních kvalifikačních prací, výstupů ze studentských badatelských projektů a konferencí. Quaestiones disputatae facultatis theologiae hussiticae


Redakce

Garant edičních řad: prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek

Tajemník: ThDr. Marketa Langer, Ph.D.

vedoucí oddělení vědy, doktorského studia a zahraničních styků

E-mail:

Úřední hodiny: středa 12-14 hodin, konzultace dle dohody

Tel.: +420 222 539 210

Kancelář: H402a

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy

Pacovská 350/4

140 21 Praha 4 - Krč,

Česká republika

Distribuce

Publikace je možno objednávat na adrese:

Nakladatelství L. Marek

Bezručova 97

430 03 Chomutov

e-mail: lubosmarek@hotmail.com

Autorské a povinné výtisky

Agendu zajišťuje oddělení vědy, doktorského studia a zahraničních styků

Kontakt: Ing. Veronika Hrušková

E-mail: veronika.hruskova@htf.cuni.cz

Úřední hodiny: úterý 12-14 hodin, konzultace dle dohody

Tel.: +420 222 539 209

Kancelář: H108


Poslední změna: 26. květen 2021 14:29 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

všední dny: 7:30–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám