Ediční činnost

Ediční komise

Působnost a pravomoce

Ediční komise je poradním orgánem pro oblast ediční činnosti fakulty. Nezbytným podkladem pro zařazování titulů do edičního plánu (Pontes pragenses, Deus et gentes, Quaestiones disputatae facultatis theologiae hussiticae) a do edičních řad realizovaných univerzitním nakladatelstvím Karolinum je stanovisko ediční komise.


Ediční komise HTF UK působí ve složení:

předseda

prof. ThDr. Jan B. Lášek, Dr.h.c. (mult.)

členové

doc. ThDr. Kamila Veverková, Ph.D.

doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.

doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.

tajemník

ThDr. Marketa Langer, Ph.D.


Ediční plán odevzdávají jednotlivé katedry v elektronické podobě garantovi edičních řad prostřednictvím oddělení vědy každoročně do 31. 10. pro následující kalendářní rok.

Na jejich základě ediční komise HTF přistupuje k jednání o jednotlivých rukopisech, a to podle Edičního řádu UK. Ediční řád UK

Ediční plány jsou rozděleny na tři části (podle typu publikace): učební texty, vědecké časopisy a vědecké monografie Formulář edičního plánu

Evidenci podkladů pro zařazování titulů a zasedání Ediční komise zajišťuje oddělení vědy, výzkumu a zahraničních styků.


Pro recenzní posudek Osobní data autor / recenzent


Materiály pro ediční řady realizované nakl. Karolinum

Odevzdávejte ve spolupráci s oddělením vědy dle pokynů

https://karolinum.cz/pro-autory/informace-pro-autory

Rukopis Formální úprava

Formuláře

Objednací formulář – učební text

Objednací formulář – monografie a sborníky

Objednací formulář – vědecký časopis

Zmocnění hlavního autora k uzavření licenční smlouvy (v případě, že je více spoluautorů) česká verze, anglická verze, zmocnění pro elektronické publikace

Prohlášení o zapracování připomínek recenzentů do rukopisu

Pontes pragenses

Vědeckou edici PONTES PRAGENSES vydává Husitská teologická fakulta UK. Obsahuje svazky vzniklé především jako výsledek badatelské a učitelské práce Husitské teologické fakulty UK. Pontes Pragenses

Deus et Gentes

Vědeckou edici DEUS ET GENTES vydává Husitská teologická fakulta UK. Obsahuje svazky věnované otázce křesťanství a nacionalismu ve středoevropském prostoru. Deus et Gentes

Quaestiones disputatae facultatis theologiae hussiticae

Edice pro vydávání excelentních kvalifikačních prací, výstupů ze studentských badatelských projektů a konferencí. Quaestiones disputatae facultatis theologiae hussiticae

Redakce

Garant edičních řad: prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek


Tajemník edičních řad: ThDr. Marketa Langer, Ph.D.

E-mail:

Tel.: +420 222 539 210

Kancelář: H402a

Distribuce

Publikace je možno objednávat na adrese:

Nakladatelství L. Marek

Bezručova 97

430 03 Chomutov

e-mail: lubosmarek@hotmail.com

Autorské a povinné výtisky

Agendu zajišťuje oddělení vědy, doktorského studia a zahraničních styků

Kontakt: Mgr. Ondřej Kadlec

E-mail: ondrej.kadlec@htf.cuni.cz

Úřední hodiny: úterý 12-14 hodin, konzultace dle dohody

Tel.: +420 222 539 209

Kancelář: H108


Poslední změna: 1. listopad 2023 06:08 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám