Pro zaměstnance

Důležité odkazy a dokumenty

Vzdělávání pro zaměstnance

Zaměstnanecké výhody


Sociálně-psychologické a manažerské dovednosti

Univerzita Karlova zahajuje v roce 2018 Program rozvoje sociálně-psychologických dovedností a Program rozvoje manažerských dovedností pracovníků Univerzity Karlovy.

Program rozvoje sociálně-psychologických dovedností je určen akademickým, vědeckým a hospodářsko-správním, technickým, odborným a dalším pracovníkům. Bude zahájen v únoru 2018.

Program rozvoje manažerských dovedností je určen akademickým, vědeckým a neakademickým vedoucím pracovníkům a jejich zástupcům (ředitelé ústavů, vedoucí kateder a jejich zástupci, vedoucí pracovníci rektorátu, děkanátů a odborných oddělení fakult a jejich zástupci).

Více informací na stránkách RUK


Vzdělávací program pedagogických dovedností

Univerzita Karlova zahajuje od akademického roku 2017/2018 program rozvoje pedagogických dovedností akademických pracovníků. Program je v pilotním běhu určen pro zaměstnance a doktorandy UK, v budoucnu se počítá s jeho otevřením i pro uchazeče z jiných vysokých škol.

Přihlásit se mohou začínající i zkušení akademičtí pracovníci, kteří chtějí kultivovat své pedagogické dovednosti a vzdělávat se v oblasti vysokoškolské didaktiky a příbuzných disciplín.

Těžištěm programu je cyklus seminářů a workshopů doplněný řízeným samostudiem s využitím e-learningu. Cílem programu je vytvořit stabilní platformu pro zvyšování pedagogických kompetencí vysokoškolských učitelů a v neposlední řadě pro sdílení jejich didaktických zkušeností. Program probíhá pod supervizí Rady celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy. Podrobné informace


Kurz cvičení pro zaměstnance (metoda SM systém)

Také v nadcházejícím semestru bude pokračovat úspěšný kurz cvičení proti bolesti zad metodou SM systém, který je otevřen všem zaměstnancům UK a členům Klubu Alumni UK. Stejně jako v předešlých případech bude složený z 10 hodinových lekcí, které se uskuteční od 22. 2. do 11. 5. 2018. Lekce se budou konat každý čtvrtek (s výjimkou 29. 3. a 19. 4.) v tělocvičně Jednota (Opletalova 38, P1), a to buď od 15:15 hod. (Klub Alumni, zaměstnanci), nebo od 16:30 hod. (zaměstnanci).

Cena celého kurzu je 600 Kč.

Pozor – volných již zbývá pouze několik málo míst, neváhejte proto a v případě zájmu se obraťte na Mgr. Pavla Buriánka ( ). Více na: https://ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=16468&lang=CZ


Poslední změna: 13. únor 2018 11:48 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám