Rigorózní řízení

Základní informace

Agenda rigorózního řízení spadá pod oddělení vědy, doktorského studia a zahraničních styků a proděkana pro vědu a výzkum.


Kontaktní osoba:

Bc. Jan Drážek

Referát pro vědu - agenda Ph.D. studia HT a JU, rigorózní řízení

Fakultní koordinátor tvorby a správy ORCID ID – mezinárodního identifikátoru ORCID ID (Open Researcher and Contributor ID)

E-mail:


Úřední hodiny:

úterý 10 -12 hodin, konzultace dle dohody

středa 12 -14 hodin, konzultace dle dohody

Tel.: +420 222 539 209

Kancelář: H108


Na Husitské teologické fakultě UK lze konat státní rigorózní zkoušku v oblasti husitské teologie, pravoslavné teologie a starokatolické teologie. Právo konat státní rigorózní zkoušku mají tyto akreditované programy/obory:

  • teologie/husitská teologie jednooborová

  • teologie/husitská teologie - judaistika

  • teologie/husitská teologie - psychosociální studia

  • teologie/starokatolická teologie jednooborová

  • teologie/pravoslavná teologie jednooborová.


Průběh zkoušky a vyhlášení výsledků jsou veřejné. Státní rigorózní zkouška se skládá z obhajoby rigorózní práce a z ústní zkoušky. Ústní zkouška se skládá mimo jiné z latinského, nebo řeckého, nebo hebrejského jazyka. Pokud uchazeč absolvoval již zkoušku z některého uvedeného jazyka v rámci magisterského studia s hodnocením „výborně“ nebo „velmi dobře“, může mu být tato zkouška na jeho žádost děkanem uznána. Požadavky k ústní části rigorózní zkoušky naleznete zde.


Po vykonání státní rigorózní zkoušky s výsledkem „prospěl“ se uděluje akademický titul „doktor teologie“ ThDr. (před jménem).


Podle Rigorózního řádu UK v Praze HTF může přihlášku k rigorózní zkoušce může podat uchazeč, který

a) absolvoval magisterský studijní program a získal titul „magistr“ podle § 46 zákona o vysokých školách,

b) získal titul „magistr“ podle § 21 odst. 2 nebo § 43 odst. 2 zákona č. 172/90 Sb. o vysokých školách, pokud nezískal titul „doktor“ podle § 22 téhož zákona a pokud nejde o případ uvedený v § 99 odst. 4 zákona o vysokých školách a získal titul „magistr“ v oblasti studia, ve které lze konat na Husitské teologické fakultě státní rigorózní zkoušku.

Termín konání státní rigorózní zkoušky

Státní rigorózní zkoušky se konají v průběhu obou semestrů každého akademického roku.


Odevzdání přihlášek:

  • pro letní termín do 28. 2. každého roku

  • pro zimní termín do 31. 10. každého roku

Promoce

Absolvent je na základě přijetí nabídky slavnostního předání diplomu informován oddělením pro vědu.

Slavnostní promoce se konají ve velké aule Karolina.

Seznam přihlášených k rigoróznímu řízení

01. Mgr. Pavel Vichlenda

02. Mgr. Martin Žezlo

03. Mgr. Vladimír Dvořák

04. Mgr. Vojtech Pekárik

05. PhDr. Jana Jičínská, Ph.D.

06. Mgr. Jan Mikuláš Medvecký, M.Sc.

07. Mgr. Ondrej Rác

08. Mgr. Vladimír Sinenki

09. Mgr. Silvie Gmuzdková

10. Mgr. Magdalena Vytlačilová

Oznámení o konání státních rigorózních zkoušek

Proces uznání disertační práce a státní doktorské zkoušky jako rigorózní, nevyžaduje osobní účast uchazeče.


Rigorózní práce bude podle zákona č. 106/1999 Sb. a čl. 7 odst. 3 Rigorózního řádu UK zpřístupněna veřejnosti nejméně pět pracovních dnů před konáním obhajoby na Oddělení vědy, doktorského studia a zahraničních styků (4. patro, místnost H402).Poslední změna: 22. červenec 2020 11:26 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám