Theologická revue

Theologická revue

Tato revue vychází od r. 1929, původně pod názvem Náboženská revue CČS, od r. 1968 Theologická revue CČS(H). Aktuální název má od r. 1991, kdy převzala vydávání fakulta.


Theologická revue je zařazena do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR a od roku 2019 je zařazena v databázi EBSCO Publishing.

Časopis vychází čtyřikrát ročně.

Obálka: Josef Karhan

Design/Typografie: ThDr. Marketa Langer, Ph.D.

Tisk: PBtisk a.s.

ISSN 1211 7617

Distribuce

Objednávky celého ročníku i jednotlivých čísel přijímá redakce.


Cena jednotlivého čísla 78,- Kč, vč. DPH. Celoroční jednotlivé předplatné v ČR činí 312,- Kč, vč. DPH (při poštovní službě). Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 4, č. účtu: 66661389/0800, variabilní symbol: evidenční číslo (z adresního štítku) - ročník (eventuelně číslo ročníku).


Expedice – autorské a povinné výtisky

Agendu expedice Theologické revue zajišťuje oddělení vědy, doktorského studia a zahraničních styků

Kontakt: Ing. Veronika Hrušková

E-mail: veronika.hruskova@htf.cuni.cz

Úřední hodiny: úterý 12-14 hodin, konzultace dle dohody

Tel.: +420 222 539 209

Kancelář: H108


Externí spolupráce

Mgr. Ondřej Kadlec

Referát pro vědu – podpora vědy

E-mail: ondrej.kadlec@htf.cuni.cz

Theologická revue – administrace, expedice

správa archivu publikační činnosti

Úřední hodiny: dle dohody

Tel.: +420 222 539 209

Kancelář: H108Poslední změna: 19. duben 2022 16:47 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám