Ocenění ve vědě a výzkumu

Cena děkana HTF UK

Děkanka Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje každoročně soutěž o nejlepší bakalářskou a diplomovou práci pro absolventy bakalářského a navazujícího magisterského studia na fakultě obhájenou v daném akademickém roce.

Návrhy na udělení cen podávají předsedové komisí pro státní závěrečné zkoušky na fakultě děkanovi prostřednictvím studijního oddělení.

Seznam oceněných za rok 2018

Podrobnosti v Opatření děkana 13/2017

Cena rektora

Rektor Univerzity Karlovy uděluje každoročně studentům bakalářského a magisterského studia cenu za mimořádné výsledky ve vědecké, kulturní a sportovní činnosti. Studenti Husitské teologické fakulty mohou získat Cenu Josefa Dobrovského pro nejlepší absolventy teologických oborů a Cenu prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelského studia. Cena zahrnuje diplom a finanční odměnu. Návrhy na udělení ceny rektora zasílá fakulta.

Podrobnosti na: cuni.cz/UK-382.html

Bolzanova cena

Prestižní cenou univerzity je Bolzanova cena, která se každoročně uděluje třem studentům Univerzity Karlovy za zvláště objevné práce vytvořené během studia. Do soutěže o Bolzanovu cenu se musí student přihlásit sám. Přihlášku a další požadované přílohy podává na studijním oddělení vlastní fakulty. Vítězové Bolzanovy ceny obdrží diplom a finanční odměnu.

Více na: cuni.cz/UK-381.html

Cena Josefa Hlávky

Cena je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, do 33 let jejich věku.

Podrobnosti na: cuni.cz/UK-1912.html

Cena ministra MŠMT

Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů se uděluje studentovi nebo absolventovi bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu za mimořádné výsledky ve studiu nebo ve vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti související se studiem v daném studijním programu.

Dále se tato cena uděluje studentovi nebo absolventovi bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu za mimořádný čin prokazující občanskou statečnost, odpovědnost nebo obětavost.

Podrobnosti na stránkách MŠMT


Poslední změna: 8. únor 2022 10:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám