FAQ a Průvodci studiem

FAQ - Nejčastější otázky a odpovědi
Kde je možné aktualizovat expirující, nebo zapomenuté heslo?

Lze využít Centrální autentizační službu (CAS) viz https://ldapuser.cuni.cz/index.php nebo jedno z výdejních center UK Pointu viz https://cuni.cz/UK-3249.html#9


Kde najdu svůj studijní plán?

Všechny studijní plány a Karolinky lze najít na webových stránkách HTF viz https://htf.cuni.cz/HTF-323.html


Mohu si nechat uznat předměty z předchozího studia?

Metodiku uznávání předmětů z jiného studia lze najít na webových stránkách HTF viz https://htf.cuni.cz/HTF-618.html


Kolik potřebuji kreditů pro postup do dalšího ročníku studia?

Tuto informaci se dozvím ve čl. 4 dokumentu Pravidla pro organizaci studia HTF UK.


Jak dlouho trvá ak. rok, kdy začíná výuka, kdy začíná zimní/letní semestr, kdy začíná zkouškové období, kdy jsou prázdniny atp.?

Vše je uvedeno v aktuálním Harmonogramu akademického roku Harmonogram akademického roku


Co znamená „úsek studia“?

Úsekem studia se rozumí akademický rok.


Jak se dozvím, že mám platit poplatky za studium?

Poplatky za studium vyměřuje Rektorát UK. Rozhodnutí o vyměření poplatku je zasláno studentovi zasláno do vlastních rukou v obálce s červeným pruhem na doručovací adresu, kterou má student uvedenou v Studijním informačním systému. Veškeré informace o poplatcích spojených se studiem jsou k dispozici na webových stránkách UK viz https://cuni.cz/UK-7283.html


Mohu se na vyměřený poplatek odvolat? Mohu požádat o splátkový kalendář?

V tomto případě je dobré se obrátit na pracovníka studijního oddělení na fakultě, který má poplatkovou agendu na starosti.


Jaká je výše poplatků za delší studium v tomto ak. roce?

Aktuální druhy a výše poplatků lez najít na webových stránkách UK viz https://cuni.cz/UK-917.html


Co dělat, když se mi kryjí předměty v rozvrhu?

Rozvržení předmětů ve studijních plánech do jednotlivých ročníků je pouze doporučené. Jestliže se mi v rozvrhu v rámci semestru/ročníku kryjí jednotlivé předměty, mohu si předmět splnit v ročníku dalším a místo něho si zapsat dosud nesplněný předmět z jiného ročníku, který mi časově vyhovuje.


O jaké druhy stipendií (např. ubytovací stipendium) si mohu zažádat?

Základní druhy stipendií, o které si může zažádat student sám lze najít na webových stránkách UK viz https://cuni.cz/UK-59.html.


Jak získám prospěchové stipendium? Musím si o něj požádat?

Student o prospěchové stipendium nežádá. V případě, že splňuje podmínky pro jeho udělení, je o tom včas spraven. Tuto informaci získá v průběhu měsíce listopadu. Podmínky pro udělení prospěchového stipendia jsou shrnuty v Pravidlech pro přiznávání stipendií na HTF UK.


Kde mohu získat potvrzení o studiu?

Potvrzení může vydat přímo studijní oddělení nebo je možné si jej vytisknout přímo ze SISu. V modulu Osobní údaje je možné vytisknout potvrzení, které lze nechat potvrdit na studijním oddělení nebo potvrzení o studiu, které je podepsáno elektronickým podpisem UK.


Kde se dozvím informace o přijímacím řízení na HTF UK?

Veškeré informace lze získat na webu fakulty viz https://htf.cuni.cz/HTF-92.html
Archiv Průvodců studiem


Z důvodu novelizace zákona o vysokých školách již nejsou Průvodci studiem v archivu níže aktuální.

Průvodce studiem 2018/2019 (.pdf)

Průvodce studiem 2017/2018 (.pdf)

Průvodce studiem 2016/2017 (.pdf)

Průvodce studiem 2015/2016 (.pdf)Poslední změna: 20. leden 2023 11:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám