Realizace služebních cest

Postup při realizaci služebních cest pro akademické pracovníky a zaměstnance HTF UK

Písemné žádosti o realizaci služebních cest zaměstnanců a studentů HTF je nezbytné projednat se svým nadřízeným a dále s vedením fakulty prostřednictvím proděkana pro vědu a výzkum prof. J. B. Láška.

NOVÉ OD 1. 1. 2024

Při realizaci je nutné postupovat dle Opatření rektora č. 54/2023


Kontakt:

ThDr. Marketa Langer, Ph.D.

Referát pro studium – Ph.D. studium HTD / JUD /RKS, nostrifikace

koordinátor ediční a publikační činnosti

tajemník Theologické revue

koordinátor Evidence služebních cest

E-mail:

Úřední hodiny:

Konzultace dle dohody

Ph.D. studenti:

středa 12 -14 hodin + konzultace dle dohody

Tel.: +420 222 539 210

Kancelář: H402a

Krok 1:

Vyplněný formulář odevzdat na odd. vědy s časovým předstihem, nejméně jeden měsíc před plánovanou služební cestou.

Žádost o povolení pracovní cesty (.docx)


UPOZORNĚNÍ: Služební cestu lze realizovat pouze na základě schváleného formuláře Žádosti s uzavřenou smlouvou o zdravotním připojištění na dobu trvání zahraničního pobytu!


DOPORUČENÍ:

Projekt Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje účinně poskytovat aktuální upozornění k cestám a pobytu. V případě mimořádných událostí zastupitelskému úřadu napomáhá organizovat pomoc českým občanům, kteří poskytnou na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí.

https://drozd.mzv.cz/

Krok 2:

V aplikaci is.cuni.cz vyplnit elektronicky formulář Nový cestovní příkaz.

Postup pro výběr:

  • Povolení cesty: (oprávněný pracovník) rozkliknout lupu→ vybrat ThDr. Marketu Langer, Ph.D. (Cestovní příkaz bude schválen v souladu s odevzdanou a schválenou Žádostí o služební cestu)

  • Zdroj financí: rozkliknout lupu→vymazat formulář afiliaci (použít ---) →vyhledej→výběr z lišty

  • Formulář Denní pojištění: u zdroje financí rozkliknout lupu→vymazat formulář afiliaci (použít ---) →vyhledej→výběr z lišty, je nutné jeho vyplnění a mít na služební cestu sjednané cestovní připojištění

Krok 3:

Po návratu ze služební cesty vyplňte:

  • Ve formuláři vyúčtování uveďte veškeré výdaje, o jejichž proplacení žádáte (ať už jste je hradili z poskytnuté zálohy nebo z vlastních zdrojů), a to v příslušné měně, v níž byly placeny (uvedeno na dokladu).

  • Vyplňte formulář závěrečné zprávy Pobyt pracovníka v zahraničí / tuzemsku

  • Ke každému výdaji doložte příslušný doklad a očíslujte jej.

  • Jízdenky, účtenky a jiné doklady menšího formátu připevněte na list A4.


Všechny podklady k vyúčtování služební cesty odevzdejte na oddělení vědy (M. Langer, 4. patro, místnost H402A). Bude provedena kontrola formuláře + přiložených dokladů a následně budou předány k proplacení.Poslední změna: 29. únor 2024 13:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám