Realizace služebních cest

Postup při realizaci služebních cest pro akademické pracovníky a zaměstnance HTF UK na AR 2018/2019

Krok 1:

Vyplněný formulář odevzdat prostřednictvím Podatelny HTF UK na odd. vědy s časovým předstihem, nejméně jeden měsíc před plánovanou služební cestou.

Žádost o povolení pracovní cesty (.docx)


UPOZORNĚNÍ: Služební cestu lze realizovat pouze na základě schváleného formuláře Žádosti!


Krok 2:

V aplikaci is.cuni.cz vyplnit elektronicky formulář Nový cestovní příkaz.

Postup pro výběr Zdroj financí: rozkliknout lupu→vymazat ve formuláři afiliaci→vyhledej→výběr z lišty

Vyplnit Denní pojištění: zdroj financí je totožný s návodem viz výše.


Krok 3:

Po návratu ze služební cesty je nutné vyplnit Pobyt pracovníka v zahraničí (tuzemsku) a formulář Vyúčtování služební cesty v modulu Evidence služebních cest.

Vyúčtování služební cesty proveďte ve spolupráci s ekonomickým oddělením (K. Hendrychová).

Kontakt:

Kristýna Hendrychová

mzdy, cestovní příkazy

Kancelář: H102

Tel.: +420 222 539 206

E-mail:Kontakt

ThDr. Marketa Langer, Ph.D.

vedoucí oddělení vědy, výzkumu a zahraničních styků

E-mail:

Úřední hodiny: středa 12-14 hodin, konzultace dle dohody

Tel.: +420 222 539 210

Kancelář: H402a


Poslední změna: 11. červen 2019 11:05 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám