Celoživotní vzdělávání

V souladu s Řádem celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze koná Husitská teologická fakulta specializované a zájmové kurzy určené absolventům vysokých a středních škol. Po úspěšném absolvování kurzu, jehož ukončení může být podmíněno kolokviem, zkouškou, testem nebo obhajobou písemné práce, získá posluchač Osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání.


Účastníci kurzů celoživotního vzdělávání mají možnost během studia využívat zdarma služeb knihovny a připojení k internetu.


Pokud se absolvent kurzů celoživotního vzdělávání rozhodne pro studium některého ze studijních oborů fakulty, může požádat o jejich uznání jako volitelných předmětů řádného studia a to do 10 let od jejich absolvování.


Součástí celoživotního vzdělávání na HTF UK se stalo pravidelné organizování vzdělávacích exkurzí pořádané formou semináře v terénu.


Aktuální informace

V současnosti nenabízí HTF UK kurzy CŽV pro veřejnost. V nabídce však zůstává Univerzita třetího věku s Dialogem generací, kurzy a exkurze pro U3V a mimořádné studium. Zájemci o online přednášky mohou využít fakultního video archivu Přednášek do kapsy.


Poslední změna: 17. květen 2023 12:10 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám