• Uchazeči
  • Nejčastější dotazy uchazečů

Nejčastější dotazy uchazečů

Pro další dotazy pište na nebo volejte na 222 539 203.


Mohu si podat přihlášku, když ještě nemám maturitu?

Ano, přihlášku si můžete podat, i když ještě nemáte maturitu a teprve ji budete skládat.


Dokládám-li maturitní vysvědčení, musí být úředně ověřené?

Ano, je nutné dodat originál úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení (nestačí tedy např. jeho sken). Vysvědčení můžete dodat osobně na studijní oddělení nebo zaslat poštou.


Proč musím dokládat maturitní vysvědčení při přihlášce na bakalářský studijní program, když mám již magisterský/doktorský titul?

Vyžaduje to zákon o vysokých školách, který říká, že „podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském nebo v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou“. Proto je nutné doložit maturitní vysvědčení.


Je studium zpoplatněné v případě, že je mi víc než 26 let anebo pokud mám již jiné vysokoškolské studium?

Věk na poplatky za studium vliv nemá. Věk ovlivňuje pouze některé další otázky, např. platbu zdravotního pojištění. Po dovršení věku 26 let jsou studenti (v případě, že za studenty pojištění neodvádí zaměstnavatel) povinni platit si zdravotní pojištění sami. Od 1. ledna 2018 se však vztahuje výjimka na studenty doktorského studia.


Poplatky za studium se platí obvykle v souvislosti s překročením maximální doby studia. Překročíte-li maximální dobu studia (více zde: https://cuni.cz/uk-7283.html), platíte poplatky podle tabulky: https://cuni.cz/UK-917.html. Se všemi dotazy vám pomůže Oddělení poplatků spojených se studiem (https://cuni.cz/UK-8095.html).


Mohu si podat přihlášku na navazující magisterský program, když jsem absolvoval/a bakalářský studijní program na jiné vysoké škole, např. technického typu?

Ano, je to možné. Pro přijetí ke studiu je nutné splnit podmínky přijímacího řízení.
Poslední změna: 7. leden 2021 13:56 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

všední dny: 7:30–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám