Přístup k informacím

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinné informace zveřejněné v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


Název organizace

Husitská teologická fakulta, Univerzita Karlova


Kontakty

Poštovní adresa:

Husitská teologická fakulta

Pacovská 350/4

140 21 Praha 4


Telefonní ústředna: +420 222 539 200 (seznam jednotlivých linek)


Internetová stránka: www.htf.cuni.cz


Elektronická pošta:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Bankovní spojení: 66661389/0800

IBAN: CZ62 0800 0000 0000 6666 1389

BIC: GIBACZPX


Identifikační číslo: 00216208


Daňové identifikační číslo: CZ00216208


Žádosti o informace podle zákona č.106/1999 Sb.

Písemnou žádost lze zaslat:

 • na poštovní adresu:

  Husitská teologická fakulta, Pacovská 350/4, 140 21 Praha 4

 • e-mailem na adresu: 

 • prostřednictvím datové schránky na ID datové schránky: piyj9b4


Písemnou žádost lze osobně předat:

 • na podatelnu (kancelář H103)

  úřední hodiny: po-čt 10:00-12:00, 13:00-14:00, pá 10:00-12:00


Přehled nejdůležitějších právních předpisů pro činnost Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy

 • Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a vyhláška MF č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (zákon o finanční kontrole)

 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek


Sazebník úhrad za poskytování informací

I. Materiálové náklady

Kopírovací služby:

Kopie (scan) A4 - jednostranná - 3 Kč / ks

Kopie (scan) A4 - oboustranná - 5 Kč / ks

Kopie (scan) A3 - jednostranná - 5 Kč / ks

Kopie (scan) A3 - oboustranná - 7 Kč / ks

CD - 20 Kč / ks


Korespondence:

cena obálky: rozměr 162x114mm - 3 Kč / ks

rozměr 220x110mm 5 Kč / ks

poštovné: dle platného ceníku České Pošty


II. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací a jejich zpracování

1 hodina kvalifikované odborné práce - 400 Kč (za započatou hodinu)

1 hodina administrativní a pomocné odborné práce - 300 Kč (za započatou hodinu)


Archiv informací poskytnutých podle zákona č. 106/1999 Sb.


Poslední změna: 3. květen 2018 17:51 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám