• Studium
  • Státní závěrečné zkoušky a závěrečné práce

Státní závěrečné zkoušky a závěrečné práce

Závěrečné práce

UPOZORNĚNÍ: Vyzýváme studenty vyšších ročníků (u bc. studia od 3. roč. výše a u nmgr. studia od 2. roč. výše), kteří dosud neodevzdali na studijní odd. zadání bc. nebo mgr. práce, aby tak učinili neprodleně.

Obhajoba závěrečné práce je poslední část státních závěrečných zkoušek.

Metodika psaní závěrečných prací


Státní závěrečné zkoušky

Pro studenty programů Pravoslavná teologie, kteří zahájili studium v akademickém roce 2020/2021 a dále

a pro studenty ostatních daných programů, kteří zahájili studium v akademickém roce 2019/2020 a dále

Státní závěrečná zkouška (magisterská):

Biblická teologie (HT - jednooborové studium)

Biblická teologie (HT - sdružené studium)

Biblická teologie (PRAVT, PT2)

Církevní dějiny (HT - jednooborové studium)

Církevní dějiny (HT - sdružené studium)

Církevní dějiny (PT2)

Církevní dějiny a pravoslavné kanonické právo (PRAVT)

Filozofie (F)

Náboženství (UT)

Pedagogika a psychologie (UT)

Praktická teologie (HT jednooborová)

Pravoslavná dogmatika (PRAVT, PT2)

Pravoslavná pastorální teologie a homiletika (PRAVT)

Rabínská literatura, židovská mystika a židovská filozofie (JU)

Religionistika (R)

Sociální práce (SACH)

Systematická teologie (HT jednooborová, HT dvouoborová)

Teorie a metodologie religionistiky (R)

Základy společenských věd (UT)


Pro studenty oboru/programu Pravoslavná teologie (jednooborová/dvouoborová), kteří zahájili studium v akademickém roce 2019/2020 a dříve

a pro studenty ostatních daných oborů/programů, kteří zahájili studium v akademickém roce 2018/2019 a dříve


Poslední změna: 14. červen 2021 18:56 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

všední dny: 7:30–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám