• Studium
  • Státní závěrečné zkoušky a závěrečné práce

Státní závěrečné zkoušky a závěrečné práce

Témata Bc./Mgr. prací

Žádost o schválení „Zadání bakalářské práce“ odevzdá student bakalářského programu na studijní oddělení nejpozději do konce letního semestru 2. ročníku studia.

Žádost o schválení „Zadání diplomové práce“ odevzdá student navazujícího magisterského programu na studijní oddělení nejpozději do konce zimního semestru 1. ročníku studia.


Studenti sdruženého studia si zadávají práce s tématem odpovídajícím části studijního programu Major.


Obhajoba závěrečné práce je poslední část státních závěrečných zkoušek.

Metodika psaní závěrečných prací


Povinný předmět k obhajobě závěrečné práce "Příprava bakalářské/diplomové práce" je jednosemestrální kurz a student si jej zapisuje do SISu pouze v jednom semestru a to v tom, ve kterém předpokládá, že svou práci dovede do finální podoby a vedoucí práce svým zápočtem za tento předmět schválí její obhajobu.


Odevzdání závěrečné práce

Závěrečná práce se odevzdává elektronicky na základě stanovených termínů dle "Opatření děkana ke státním závěrečným zkouškám" roku, ve kterém hodlá student/ka práci obhajovat.

Nejpozději do jednoho týdne od elektronického odevzdání závěrečné práce dodá student/ka na studijní oddělení jeden výtisk v listinné podobě (viz Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací) svázaný v pevné nebo kroužkové vazbě. Tento výtisk bude studentovi/studentce po obhajobě vrácen.


Státní závěrečné zkoušky

Pro studenty programů Pravoslavná teologie, kteří zahájili studium v akademickém roce 2020/2021 a dále

a pro studenty ostatních daných programů, kteří zahájili studium v akademickém roce 2019/2020 a dále

Státní závěrečná zkouška (magisterská):

Biblická teologie (HT - jednooborové studium)

Biblická teologie (HT - sdružené studium)

Biblická teologie (PRAVT, PT2)

Církevní dějiny (HT - jednooborové studium)

Církevní dějiny (HT - sdružené studium)

Církevní dějiny (PT2)

Církevní dějiny a pravoslavné kanonické právo (PRAVT)

Filozofie (F)

Náboženství (UT)

Pedagogika a psychologie (UT)

Praktická teologie (HT jednooborová)

Pravoslavná dogmatika (PRAVT, PT2)

Pravoslavná pastorální teologie a homiletika (PRAVT)

Rabínská literatura, židovská mystika a židovská filozofie (JU)

Religionistika (R)

Sociální práce (SACH)

Systematická teologie (HT jednooborová, HT dvouoborová)

Teorie a metodologie religionistiky (R)

Základy společenských věd (UT)


Pro studenty oboru/programu Pravoslavná teologie (jednooborová/dvouoborová), kteří zahájili studium v akademickém roce 2019/2020 a dříve

a pro studenty ostatních daných oborů/programů, kteří zahájili studium v akademickém roce 2018/2019 a dříve


Poslední změna: 13. květen 2022 10:58 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:30


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám