Doktorské studium

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy nabízí dva nově akreditované doktorské studijní programy v délce trvání čtyř let. Oba programy je možné studovat v prezenční či kombinované formě, v českém či v anglickém jazyce.Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu. Standardní délka studia je čtyři roky. Absolventům doktorského studijního programu je v souladu se zákonem o VŠ č. 111/98 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů udělen titul Ph.D. Studium doktorského studijního programu je upraveno Studijním a zkušebním řádem UKPravidly pro organizaci studia UK HTF.


Agenda doktorského studia spadá pod oddělení vědy, doktorského studia a zahraničních styků.Poslední změna: 20. červenec 2020 13:57 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 6:30–19:30

pátek: 6:30–18:30


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám