Doktorské studium

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy nabízí dva čtyřeleté Ph.D. obory v rámci akreditovaného doktorského studijního programu Teologie. Oba obory je možné studovat v prezenční či kombinované formě, v českém či v anglickém jazyce:Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu. Standardní délka studia je 4 roky. Absolventům doktorského studijního programu je v souladu se zákonem o VŠ č. 111/98 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů udělen titul Ph.D. Studium doktorského studijního programu je upraveno Studijním a zkušebním řádem UKPravidly pro organizaci studia UK HTF.


Agenda doktorského studia spadá pod oddělení vědy, doktorského studia a zahraničních styků.Poslední změna: 7. listopad 2017 15:05 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám