Doktorské studium

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy nabízí tři akreditované doktorské studijní programy v délce trvání čtyř let. Všechny programy je možné studovat v prezenční či kombinované formě, v českém či v anglickém jazyce.
Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu. Standardní délka studia je čtyři roky. Absolventům doktorského studijního programu je v souladu se zákonem o VŠ č. 111/98 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů udělen titul Ph.D. Studium doktorského studijního programu je upraveno Studijním a zkušebním řádem UKPravidly pro organizaci studia UK HTF.


Základní informace_pro_studenta_doktorského_studijního_programu
Poslední změna: 1. listopad 2023 06:11 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám