Katedra religionistiky

Aktuality


Výzva k účasti na páté doktorandské religionistické konferenci, která se bude konat 9.-11. září 2021 na téma Wellbeing, Harm and Religion. Podrobnosti v pozvánce (.pdf)


ThDr. Magdalena Vytlačilová je nositelkou Ceny Josefa Hlávky za rok 2020, která je určena studentům a absolventům v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru. ThDr. Magdalena Vytlačilová absolvovala s vyznamenáním navazující magisterské studium studijního oboru Religionistika - Husitská teologie, které uzavřela obhajobou disertační práce „Janovské křesťanství: termín, který je třeba opustit“. V diplomové práci (uznána v září 2020 HTF UK jako práce rigorózní) podrobuje kritice vyvozování sociálních a náboženských formací (v tomto případě tzv. „janovského křesťanství“) z literárních a stylistických aspektů literárních dokladů (korpusu tzv. janovského písemnictví v Novém zákoně) a navrhuje vlastní metodiku výzkumu sociálních formací raného křesťanství. Práce je inovativní a inspirativní, když ukazuje řadu nereflektovaných pojetí v daném oboru a odkrývá perspektivu, díky níž nahlédneme řadu problémů dané oblasti výzkumu ve zcela jiném světle.ThDr. Magdalena Vytlačilová již během bakalářského a později magisterského studia publikovala v recenzovaných periodikách řadu studií z oblasti raného křesťanství a blízkovýchodních menšin.Doc. ThDr. Jiří Gebelt, Th.D. z katedry religionistiky a Mgr. Marek Vinklát, Ph.D. z katedry biblistiky a judaistiky publikovali své studie v prestižním nakladatelství de Gruyter v monografii Coptica, Gnostica und Mandaica: Sprache, Literatur und Kunst als Medien interreligiöser Begegnung(en).

Detaily publikace a abstrakty článků zde.V nakladatelství Dingir vyšla kniha: Helena Exnerová: Český šamanismus v rozhovorech, Praha: Dingir. 232 stran formátu A5, 240,- Kč. ISBN 978-80-86779-51-5.


Kniha obsahuje úvodní religionistickou studii a devět rozhovorů s českými šamany a šamankami. Vystupují v nich: Jaroslava Fialová, Michal Haman, Věra Hamtilová, Miroslav Kašpar, Marie Kostihová, Jiří Libánský, Ivo Musil, Zdeněk Ordelt a Jan Šmejkal. Autorka vystudovala religionistiku na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a je doktorandkou v Ústavu filosofie a religionistiky Filozofické fakulty UK.


Anotace: Devět šamanů. Devět rozhovorů. Devět osobitých a jedinečných vhledů do světa současného českého šamanismu. V nich se autorka spolu se šamany pokouší zprostředkovat zkušenost šamanské cesty a témata s touto duchovní praxí spojené jako je šamanské léčení, hledání ztracených částí duše, změněné stavy vědomí, putování do jiných světů, setkání se spojenci, síla příběhu, rituály solárního roku, extatické bubnování či etika šamanské práce. Rozhovorům předchází teoretická studie, která český šamanismus zasazuje do kontextu akademického bádání a západních představ o něm, usouvztažňuje šamanismus s ostatními proudy české duchovní scény a analyzuje tematické průsečníky a rituální praktiky.


Distribuce: Kosmas. Jednotlivé objednávky zde, se slevou 10 % (tedy za 216,- Kč) + poštovné (obyčejně).


Pozvánka na letní mezinárodní školu džinistických studií v Indii.

Informace o jednotlivých možnostech jsou k dispozici na https://www.isjs.in/


19. září 2018 vychází 3. číslo časopisu Dingir v jeho 21. ročníku.


Tématem je Komunikace s duchovním světem“. Obsah čísla včetně několika textů ke stažení najdete zde.

Facebook časopisu Dingir: www.facebook.com/casopis.dingirDruhé vydání knihy:

Miloš Mendel: MUSLIMOVÉ A JEJICH SVĚT. O víře, zvyklostech a smýšlení vyznavačů islámu

Obsah v PDF / Recenze Jana Lukavce

Objednávky na adresu dingir@dingir.cz. Cena 320,- Kč + poštovné.

Možno zakoupit i osobně v Poradně na HTF UK za nakladatelskou cenu 200,- Kč.Vyšlo nové číslo časopisu Salve věnované problematice islámu.


Číslo je nyní k dispozici v knihovně HTF UK.


Obsah a editorial k dispozici na: https://salve.op.cz/Dingir a Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy zve autory, čtenáře a příznivce časopisu Dingir na konferenci „Současná česká náboženská scéna. Dvacet let časopisu Dingir“, která se bude konat na Husitské teologické fakultě UK, Pacovská 350/4, Praha 4, sobota 4. listopadu od 9:00 do cca 16:30 h.

Podrobný program (.pdf)


Orient zblízka 2017 - cyklus veřejných přednášek Orientálního ústavu AV ČR, v.v.i.

Cyklus by rád navázal na nejlepší tradice české orientalistiky. Jeho prostřednictvím budou představena vybraná témata, jimž se věnují či věnovali pracovníci Orientálního ústavu Akademie věd ČR.

Tento cyklus probíhá ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze. Přednášky se uskuteční v Malém sále MK (Mariánské náměstí 98/1, Praha 1 – Staré Město). Anotace a podrobný program (.pdf)


Právě vyšla kolektivní monografie dr. Jiřího Gebelta a kolektivu autorů Ve stínu islámu: Menšinová náboženství na Blízkém východě.


Původní monografie českých odborníků mapuje spiritualitu, historické osudy a problematické postavení náboženských menšin. Kniha vychází z přímých terénních průzkumů a osobních zkušeností.

Na knize se podíleli B. Ostřanský, S. Taglia, M. Řoutil, P. Košťálová, V. Pargačová, L. Kropáček, K. Vytejčková, S. Kubálek a J. Gebelt, který je také editorem celého svazku.


Rozhovor s prof. Lubošem Kropáčkem o obsahu a vznikání knihy

Další informace o knize • Rozhovor s Mgr. Lenkou Philippovou na téma duchovní svět afroamerické menšiny v minulosti a nyní k přečtení na Mecca Audio blogu.


Dr. Ľubica Obuchová z katedry religionistiky Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy promluvila nedávno na Českém rozhlase o zvycích spojených se slavením čínského Nového roku.


Rozhovor k poslechu.V posledním dílu cyklu „Sekty, kulty, mesiáši“ portálu iDNES.cz vystoupil vedoucí katedry religionistiky Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy doc. Zdeněk Vojtíšek.


Rozhovor online. • Dne 17. května 2016 proběhl na fakultě odborný seminář Náboženská komunita a demokratický stát: Případ hnutí Dvanáct kmenů. Fotografie jsou k prohlédnutí v galerii.
 • V časopise Dějiny a současnost vyšla recenze Břetislava Turečka na knihu Alois Musil (1868–1944) Ze světa islámu.


 • Dne 19. června jsme se šesti studenty navštívili komunitu Dvanácti kmenů v rámci zúčastného pozorování. Fotografie jsou k prohlédnutí v galerii.


17. května 2015 proběhla konference "Kabalistické tradice v dějinách Evropy."Podrobný program s anotacemi (.pdf)

Video záznam z konference je k dispozici na: YouTube kanálu fakulty.


 • Mezináboženská iniciativa Společný hlas, fórum židů, křesťanů a muslimů, vydala 29. ledna 2015 toto prohlášení, které reaguje na nedávné události ve Francii.

 • Fotografie z panelové diskuse Společného hlasu: fóra židů, křesťanů a muslimů na téma Svoboda jsou k vidění zde.

 • V oddíle STUDIUM (viz výše) jsou nově umístěny poznámky k psaní závěrečných prací (bakalářských a magisterských), které mají být obhajovány na katedře religionistiky. Poznámky jsou pro oba typy závěrečných (kvalifikačních) prací stejné.

 • Mezináboženská iniciativa Společný hlas, fórum židů, křesťanů a muslimů, vydala při svém setkání na naší fakultě dne 23. září 2014 toto prohlášení, které odsuzuje zneužívání náboženství k šíření nenávisti i současné projevy nepřátelství vůči muslimům v české společnosti.

 • Publikace o životě a díle předního českého orientalisty profesora Aloise Musila od Pavla Žďárského s bohatým obrazovým doprovodem vyšla v nakladatelství Academia. Tato brožurka je zdarma k dostání ve všech prodejnách nakladatelství Academia nebo ji lze v PDF stáhnout na stránkách nakladatele.

 • Externí pedagog katedry religionistiky Mgr. Ing. Josef Bartošek, který se věnuje především džinismu, letos cestoval po Karnátace. Zde je jeho stručná cestovní zpráva a zde několik fotek.

 • Informace pro uchazeče o navazující magisterské studium zde:

 • Vyhlášení Studentské vědecké konference. Text s termíny a zadáním zde:

 • Nezapomeňte se podívat na pořad "Češi a islám" v cyklu Historie.cs, v němž vystupuje prof. Luboš Kropáček. Je k dispozici zde.Fotografie z religionistické konference "Hermetické nauky v české společnosti" , která se na fakultě konala 22. března 2014,jsou zde . Program konference je tady.


 • V Poradně je k dispozici několik knih pedagogů katedry religionistiky a dalších autorů se slevou. Seznam knih a jejich cena je zde.


Někteří pedagogové katedry religionistiky - dr. Gebelt, dr. Kostićová, dr. Martínková a doc. Vojtíšek - a další pedagogové fakulty se podíleli na nové knize "Apokalypsa, nebo transformace? Mileniální koncepce v minulosti i současnosti".

Obsah knihy je zde.


 • Archivní databáze Aloise Musila (1868-1944), českého arabisty, biblisty, cestovatele a spisovatele, je přístupná na webu fakulty, na adrese http://aloismusil.htf.cuni.cz/. Více informací zde.


Nová kniha: Luboš Kropáček: Po cestách kamenitých

Anotace knihy


Kniha je k dostání v Poradně s výraznou slevou.


 • Fotky z přednášky dr. Bronislava Ostřanského na téma "Islámský milenialismus včera a dnes" jsou tady.

 • Jeden z pedagogů katedry religionistiky, Mgr. Ing. Josef Bartošek, nedávno přednášel na univerzitě v Claremontu ( Claremont Lincoln University). Několik dojmů z univerzity je zde, jedna fotka tady a fotka univerzitního kostela tady.

 • Nahrávka panelová diskuse mezináboženské iniciativy "Společný hlas. Fórum Židů, křesťanů a muslimů" se studenty a veřejností, která se konala ve středu 6. listopadu, je zde. Fotografie z této akce jsou tady.

 • Tři fotografie (první,druhá a třetí) a krátká zpráva o návštěvě prof. džinismu Hampany v Praze a na naší fakultě 15. října 2013 (autor Mgr. Josef Bartošek).


Pozornosti studentů doporučujeme nové knihy:


Millennialism. Expecting the End of the World in the Past and Present


Monografie, která vznikla na základě příspěvků a diskusí na konferenci na naší fakultě.


Douglas E. Cowan, David G. Bromley:

Sekty a nová náboženství


Zajímavé téma zpracované na základě pozorování konfliktu mezi novými náboženskými hnutími a většinovou společností.Stipendia v rámci programu Erasmus LLP

Do konce března mohou studenti podat přihlášku ke studiu v zahraničí v rámci programu Erasmus LLP. Katedra religionistiky prodloužila spolupráci se všemi partnerskými univerzitami, studenti religionistiky se mohou hlásit k výběrovému řízení na univerzity v Jeně, v Bayreuthu a v Turku/Abo. Pro informace o stipendiích kontaktuje dr. Gebelta. Fakultní informace k podání přihlášky zde.

GebeltPoslední změna: 22. březen 2021 20:30 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:30


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám