• Fakulta
  • Naposledy změněné dokumenty

Naposledy změněné dokumenty


Naposledy změněné dokumenty


06. 2021 18: 1   Akademický senát
06. 2021 17: 1   Prijimaci rizeni
06. 2021 17: 1   Navazující magisterské studijní programy
06. 2021 17: 1   Dodatečné přijímací řízení (II. kolo)
06. 2021 17: 1   Vědecká rada
06. 2021 17: 1   Bakalářské studijní programy
06. 2021 17: 1   Obecné informace a termíny
06. 2021 17: 1   Karusel
06. 2021 15: 1   Bakalářské studijní programy
06. 2021 15: 0   Studijní oddělení
06. 2021 14: 1   Státní závěrečné zkoušky a závěrečné práce
06. 2021 14: 1   Úřední deska
06. 2021 14: 1   Zahraniční studium a styky
06. 2021 14: 1   Oddělení vědy, doktorského studia a zahraničních styků
06. 2021 11: 1   Aktuality
06. 2021 10: 1   Výběrová řízení / Selection Procedure
06. 2021 10: 1   Ubytování na kolejích
06. 2021 10: 1   Studenti
06. 2021 10: 0   Přijímací řízení
06. 2021 07: 0   Studijní informační systém (SIS) a návody
06. 2021 03: 1   Zápisy ze zasedání
06. 2021 02: 2   Aktuální termíny
06. 2021 01: 1   Ocenění a ceny pro studenty
05. 2021 31: 1   Uskutečněné cykly, kurzy a exkurze
05. 2021 31: 1   Stipendia a poplatky za studium
05. 2021 27: 1   Stáže a pracovní nabídky
05. 2021 26: 1   Knihovna
05. 2021 26: 1   Přijímací řízení do Ph.D. studia na UK – posouzení zahraničního vysokoškolského vzdělání
05. 2021 26: 1   Habilitační a jmenovací řízení
05. 2021 26: 1   PROGRES
05. 2021 26: 1   OBD - sběr publikační činnosti
05. 2021 26: 1   PRIMUS
05. 2021 26: 1   Hostující profesoři
05. 2021 26: 1   Granty, projekty a soutěže
05. 2021 26: 1   Theologická revue
05. 2021 26: 1   Soutěž vysoce kvalitních monografií
05. 2021 26: 1   Ediční činnost
05. 2021 26: 1   Grantová agentura ČR
05. 2021 26: 1   Realizace služebních cest
05. 2021 26: 1   Specifický vysokoškolský výzkum
05. 2021 25: 1   Podmínky přijímacího řízení
05. 2021 20: 1   Univerzita třetího věku
05. 2021 19: 1   Technologická agentura ČR
05. 2021 18: 1   Volební řád Akademického senátu HTF UK
05. 2021 18: 1   Formuláře ke stažení
05. 2021 17: 1   Dočasné distanční vzdělávání
05. 2021 14: 2   Nástěnka studijního oddělení
05. 2021 14: 1   Aktuální informace
05. 2021 13: 1   Oborové rady
05. 2021 07: 0   Formuláře
05. 2021 04: 0   Disertační práce
04. 2021 29: 1   Členové AS UK
04. 2021 28: 0   Sociální a charitativní práce (kombinované studium)
04. 2021 26: 1   Hodnocení výuky studenty v bakalářských a magisterských studijních programech
04. 2021 26: 0   Rigorózní řízení
04. 2021 19: 1   Navazující magisterské studijní programy
04. 2021 19: 0   Nejčastější dotazy uchazečů
04. 2021 15: 1   Metodika k předkládání disertačních prací
04. 2021 14: 0   Obecné informace a termíny
04. 2021 13: 1   Nabídka studijních programů
04. 2021 08: 1   Výroční zprávy
04. 2021 06: 1   Podpora internacionalizace
04. 2021 06: 1   Quaestiones disputatae facultatis theologiae hussiticae
03. 2021 22: 2   Katedra religionistiky
03. 2021 18: 1   Veřejnost
03. 2021 18: 1   Uskutečněné kurzy a exkurze
03. 2021 18: 1   Celoživotní vzdělávání
03. 2021 18: 1   Mimořádné studium
03. 2021 18: 1   Letní semestr 2021
03. 2021 17: 1   Archiv
03. 2021 08: 1   Konference
03. 2021 08: 1   Fond mobility UK
03. 2021 03: 1   Katedra historické teologie a církevních dějin
03. 2021 01: 1   Erasmus+ - studijní pobyty
02. 2021 26: 0   Rozvrh
02. 2021 23: 1   Elektronické zdroje
02. 2021 22: 0   Katedra učitelství
02. 2021 15: 1   Online výuka
02. 2021 08: 1   Doručování veřejnou vyhláškou
02. 2021 08: 1   Archiv veřejných vyhlášek
02. 2021 04: 1   FAQ a Průvodci studiem
01. 2021 29: 1   Konferenční sborníky
01. 2021 29: 1   Publikace HTF UK
01. 2021 29: 1   Pontes Pragenses
01. 2021 27: 2   Studijní materiály
01. 2021 18: 1   Pro zaměstnance
01. 2021 13: 1   Meziuniverzitní dohody
01. 2021 04: 1   Kontakty
01. 2021 04: 1   Kontakty
Poslední změna: 23. říjen 2014 09:08 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

všední dny: 7:30–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám