• Fakulta
  • Naposledy změněné dokumenty

Naposledy změněné dokumenty


Naposledy změněné dokumenty


06. 2023 02: 1   Oddělení vědy, doktorského studia a zahraničních styků
06. 2023 02: 1   Zahraniční studium a styky
05. 2023 30: 1   Děkanát
05. 2023 30: 1   Stáže a pracovní nabídky
05. 2023 29: 1   Vědecká rada
05. 2023 25: 1   Oborové rady
05. 2023 23: 1   Univerzita třetího věku
05. 2023 22: 1   Fakultní komise
05. 2023 22: 0   Sociální a charitativní práce (kombinované studium)
05. 2023 21: 1   Katedra biblistiky a judaistiky
05. 2023 18: 1   Letní semestr 2022/2023
05. 2023 17: 1   Celoživotní vzdělávání
05. 2023 16: 1   Zápisy ze zasedání
05. 2023 16: 1   Nástěnka studijního oddělení
05. 2023 16: 0   Rigorózní řízení
05. 2023 15: 1   Akademický senát
05. 2023 15: 1   Ubytování na kolejích
05. 2023 15: 1   Konference
05. 2023 15: 1   Akademický rok 2023/2024
05. 2023 15: 1   Konference
05. 2023 12: 1   Disertační práce
05. 2023 10: 1   Studijní oddělení
05. 2023 09: 1   UNCE
05. 2023 05: 1   Katedra psychosociálních věd a etiky
05. 2023 04: 1   Aktuální termíny nabídek
05. 2023 04: 1   Karusel
05. 2023 01: 1   program čtyřleté Ph.D. studium Husitská teologie
05. 2023 01: 1   program čtyřleté Ph.D. studium Judaistika
05. 2023 01: 1   program čtyřleté Ph.D. studium Raně křesťanská studia
05. 2023 01: 1   Doktorské studium
04. 2023 28: 2   Akademická a zaměstnanecká mobilita
04. 2023 26: 1   Habilitační a jmenovací řízení
04. 2023 25: 1   Knihovna
04. 2023 25: 1   Výběrová řízení / Selection Procedure
04. 2023 24: 1   Hostující profesoři
04. 2023 20: 1   Státní závěrečné doktorské zkoušky
04. 2023 19: 1   Informace k přijímací zkoušce
04. 2023 19: 1   Metodika uznávání předmětů z jiného studia
04. 2023 19: 1   Formuláře ke stažení
04. 2023 19: 0   Závěrečné práce
04. 2023 18: 1   Opatření děkana
04. 2023 14: 1   U3V v Karlových Varech
04. 2023 14: 1   Ediční činnost
04. 2023 05: 0   Obecné informace a termíny
04. 2023 05: 0   Dodatečné přijímací řízení v létě
04. 2023 04: 1   Akademické poradenské centrum
04. 2023 04: 1   Jak se přihlásit?
04. 2023 04: 1   Navazující magisterské studijní programy
04. 2023 04: 1   Bakalářské studijní programy
04. 2023 03: 1   PRIMUS
04. 2023 01: 0   Jarní přijímací řízení
03. 2023 31: 1   Podpora internacionalizace
03. 2023 31: 0   Katedra učitelství
03. 2023 28: 0   Promoce absolventů
03. 2023 28: 0   Úřední deska
03. 2023 22: 1   Hodnocení výuky studenty v bakalářských a magisterských studijních programech
03. 2023 20: 1   Aktuality
03. 2023 20: 1   Den otevřených dveří
03. 2023 20: 1   Aktuality
03. 2023 19: 0   Archiv
03. 2023 17: 1   Nejčastější dotazy uchazečů
03. 2023 16: 1   Jak se přihlásit?
03. 2023 16: 1   Obecné informace a termíny
03. 2023 16: 1   Členové AS UK
03. 2023 14: 1   Katedra religionistiky
03. 2023 14: 1   Důležité odkazy a dokumenty
03. 2023 09: 1   Ekonomické oddělení
03. 2023 09: 1   Sexuální a genderově motivované obtěžování
03. 2023 09: 1   Sexuální obtěžování
03. 2023 09: 1   Pro zaměstnance
03. 2023 09: 1   Formuláře
03. 2023 07: 1   Studijní materiály
03. 2023 07: 1   Erasmus+ - studijní pobyty
03. 2023 07: 1   Rozvrh
03. 2023 06: 1   Grantová agentura UK
03. 2023 03: 0   Strategická partnerství
03. 2023 01: 1   Žádost
02. 2023 23: 1   Navazující magisterské studijní programy
02. 2023 22: 1   Mimořádné studium
02. 2023 21: 1   Grantová agentura ČR
02. 2023 21: 0   NPO - Transformace
02. 2023 21: 0   Doručování veřejnou vyhláškou
02. 2023 21: 0   Archiv veřejných vyhlášek
02. 2023 08: 1   Vzdělávací aktivity v rámci cíle A1
02. 2023 06: 1   HTF
02. 2023 06: 0   Aktuality
02. 2023 03: 1   Přijímačky
02. 2023 03: 1   Bakalářské studijní programy
02. 2023 03: 1   SYLLF - stipendium pro doktorandy
02. 2023 03: 0   Zimní semestr 2022/2023
Poslední změna: 23. říjen 2014 09:08 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00-18:30


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám