• Fakulta
  • Naposledy změněné dokumenty

Naposledy změněné dokumenty


Naposledy změněné dokumenty


01. 2023 26: 1   Zahraniční studium a styky
01. 2023 25: 0   Studijní oddělení
01. 2023 24: 1   Strategická partnerství
01. 2023 23: 1   Den otevřených dveří
01. 2023 20: 1   Nejčastější dotazy uchazečů
01. 2023 20: 1   FAQ a Průvodci studiem
01. 2023 20: 1   Studijní plány (Karolinka)
01. 2023 20: 0   Rozvrh
01. 2023 19: 0   Archiv veřejných vyhlášek
01. 2023 19: 0   Doručování veřejnou vyhláškou
01. 2023 18: 1   Nástěnka studijního oddělení
01. 2023 18: 1   Státní závěrečné doktorské zkoušky
01. 2023 13: 1   Karusel
01. 2023 13: 1   Specifický vysokoškolský výzkum
01. 2023 12: 0   Studijní informační systém (SIS) a návody
01. 2023 12: 0   Archiv
01. 2023 11: 1   Jarní přijímací řízení
01. 2023 11: 1   Extenze
01. 2023 11: 0   Vědecká rada
01. 2023 10: 1   Zápisy ze zasedání
01. 2023 09: 1   Bakalářské studijní programy
01. 2023 09: 1   Akademický senát
01. 2023 06: 1   Navazující magisterské studijní programy
01. 2023 04: 1   OBD - sběr publikační činnosti
01. 2023 03: 1   Výběrová řízení / Selection Procedure
01. 2023 02: 1   Oddělení vědy, doktorského studia a zahraničních styků
01. 2023 02: 1   Knihovna
01. 2023 02: 0   Realizace služebních cest
02. 2022 22: 1   Opatření děkana
02. 2022 21: 1   Oborové rady
02. 2022 20: 1   Zprávy a aktuality
02. 2022 18: 0   Sociální a charitativní práce (kombinované studium)
02. 2022 16: 1   Disertační práce
02. 2022 16: 1   Rigorózní řízení
02. 2022 16: 1   Habilitační a jmenovací řízení
02. 2022 12: 0   Zimní semestr 2022/2023
02. 2022 06: 1   Výroční zprávy
02. 2022 06: 1   Závěrečné práce
02. 2022 05: 1   Stáže a pracovní nabídky
02. 2022 02: 1   Aktuální termíny nabídek
02. 2022 02: 1   Informace pro uchazeče se zahraničním SŠ a VŠ vzděláním
01. 2022 30: 0   Obecné informace a termíny
01. 2022 29: 1   Témata závěrečných prací
01. 2022 28: 1   Menza
01. 2022 28: 1   Ústav východního křesťanství
01. 2022 24: 1   Pro zaměstnance
01. 2022 21: 1   Erasmus - fotogalerie
01. 2022 21: 1   Erasmus Info sheet
01. 2022 21: 1   Harmonogram akademického roku
01. 2022 18: 1   Vitrualní Mobilita - Fond pro podporu virtuální mobility POVIM v rámci 4EU+
01. 2022 16: 1   Jednací řád vědecké rady HTF UK
01. 2022 16: 1   Jednací řád Akademického senátu HTF UK
01. 2022 13: 2   Katedra učitelství
01. 2022 11: 1   Ekonomické oddělení
01. 2022 09: 1   Katedra psychosociálních věd a etiky
01. 2022 09: 1   Katedra praktické teologie
01. 2022 09: 1   Katedra religionistiky
01. 2022 02: 1   Aktuality
01. 2022 01: 1   Oddělení biblistiky
01. 2022 01: 1   Ediční činnost
00. 2022 31: 1   COOPERATIO
00. 2022 27: 1   Školení zaměstnanců (STT)
00. 2022 27: 1   Výukový pobyt (STA)
00. 2022 27: 1   Akademická a zaměstnanecká mobilita
00. 2022 24: 1   Katedra biblistiky a judaistiky
00. 2022 24: 1   Oddělení judaistiky
00. 2022 21: 0   Vnitřní předpisy a další dokumenty
00. 2022 19: 0   Katedra filozofie
00. 2022 13: 1   Hodnocení výuky studenty v bakalářských a magisterských studijních programech
00. 2022 11: 0   U3V v Karlových Varech
00. 2022 11: 0   Formuláře ke stažení
00. 2022 10: 2   Harmonogram akademického roku
00. 2022 06: 1   Fond mobility UK
00. 2022 04: 1   Uskutečněné cykly, kurzy a exkurze
00. 2022 04: 1   Duchovní život na fakultě
00. 2022 04: 1   Katedra historické teologie a církevních dějin
00. 2022 04: 1   Přijímací řízení
09. 2022 30: 2   Státní závěrečné zkoušky
09. 2022 30: 1   Předsednictvo
09. 2022 30: 1   Metodika uznávání předmětů z jiného studia
09. 2022 30: 1   Opatření proděkana
09. 2022 30: 1   Grantová agentura UK
09. 2022 26: 1   HTF
09. 2022 21: 1   Promoce absolventů
09. 2022 19: 1   Aktuality
09. 2022 09: 1   Formuláře
09. 2022 08: 1   Husitská teologie jednooborová
09. 2022 08: 1   Jak podat projektovou žádost?
09. 2022 08: 1   Kancelář projektové podpory
Poslední změna: 23. říjen 2014 09:08 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00-18:30


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám