• Fakulta
  • Naposledy změněné dokumenty

Naposledy změněné dokumenty


Naposledy změněné dokumenty


09. 2020 29: 1   Rozvrh
09. 2020 29: 0   Online výuka
09. 2020 28: 1   Husitská teologie (kombinované studium)
09. 2020 28: 1   Nástěnka studijního oddělení
09. 2020 25: 1   Univerzita třetího věku
09. 2020 23: 1   Oddělení vědy, doktorského studia a zahraničních styků
09. 2020 23: 1   Studijní oddělení
09. 2020 22: 1   Publikace HTF UK
09. 2020 21: 1   Opatření děkana
09. 2020 21: 1   Vědecká rada
09. 2020 21: 0   Fond mobility UK
09. 2020 18: 1   Úřední deska
09. 2020 18: 1   Archiv
09. 2020 18: 0   Doručování veřejnou vyhláškou
09. 2020 18: 0   Archiv veřejných vyhlášek
09. 2020 17: 0   Sociální a charitativní práce (kombinované studium)
09. 2020 16: 1   Podmínky přijímacího řízení
09. 2020 16: 1   MS Office
09. 2020 16: 1   Hodnocení výuky studenty v bakalářských a magisterských studijních programech
09. 2020 14: 1   Akademický senát
09. 2020 14: 1   Zápisy ze zasedání
09. 2020 14: 1   Erasmus+ - studijní pobyty
09. 2020 14: 1   Aktuální termíny
09. 2020 10: 0   Rigorózní řízení
09. 2020 09: 2   Aktuality
09. 2020 09: 1   Stáže a pracovní nabídky
09. 2020 09: 1   Promoce absolventů
09. 2020 08: 1   Pedagogové katedry
09. 2020 03: 1   Ph.D. studium
09. 2020 03: 1   Studijní plány (Karolinka)
09. 2020 02: 1   Realizace služebních cest
09. 2020 02: 1   Státní závěrečné zkoušky a závěrečné práce
09. 2020 02: 1   Informace pro uchazeče se zahraničním SŠ a VŠ vzděláním
09. 2020 02: 1   Granty, projekty a soutěže
09. 2020 01: 1   Kontakty
09. 2020 01: 1   Kontakty
08. 2020 31: 1   Knihovna
08. 2020 31: 1   Přijímací řízení
08. 2020 25: 1   Výběrová řízení / Selection Procedure
08. 2020 20: 1   Zahraniční studium a styky
08. 2020 18: 0   Oborové rady
08. 2020 06: 1   Habilitační a jmenovací řízení
08. 2020 03: 1   Karusel
07. 2020 21: 1   program čtyřleté Ph.D. studium Husitská teologie
07. 2020 20: 1   Doktorské studium
07. 2020 20: 1   Studijní program Teologie / obory
07. 2020 20: 1   program Teologie / obor Judaistika - tříleté Ph.D. studium
07. 2020 17: 0   OBD - sběr publikační činnosti
07. 2020 17: 0   Zpracovatelé
07. 2020 16: 1   Grantová agentura UK
07. 2020 15: 1   Theologická revue
07. 2020 13: 1   Státní závěrečné doktorské zkoušky
07. 2020 13: 1   Disertační práce
07. 2020 03: 1   Pontes Pragenses
07. 2020 03: 1   Ediční činnost
06. 2020 26: 1   Harmonogram doktorského studia
06. 2020 25: 1   Kurzy pro veřejnost
06. 2020 16: 1   Oddělení biblistiky
06. 2020 15: 1   Úspěchy ve vědě a ocenění
06. 2020 15: 1   Podpora internacionalizace
06. 2020 10: 1   Soutěž vysoce kvalitních monografií
06. 2020 09: 1   Studijní informační systém (SIS) a návody
06. 2020 09: 1   Ocenění a ceny pro studenty
06. 2020 09: 1   Ocenění a ceny pro studenty
06. 2020 04: 1   Hostující profesoři
06. 2020 04: 1   Věda a výzkum
06. 2020 02: 1   Deus et Gentes
06. 2020 02: 1   Dočasné distanční vzdělávání
06. 2020 01: 1   Technologická agentura ČR
06. 2020 01: 1   Grantová agentura ČR
05. 2020 27: 1   HTF
05. 2020 21: 1   Formuláře
05. 2020 19: 1   program Teologie / obor Judaistika - čtyřleté Ph.D. studium
05. 2020 19: 1   program Teologie / obor Husitská teologie - čtyřleté Ph.D. studium
05. 2020 19: 1   program Teologie / obor Husitská teologie - tříleté Ph.D. studium
05. 2020 19: 1   Judaistika
05. 2020 19: 1   Husitská teologie
05. 2020 07: 1   Přijímací řízení do Ph.D. studia na UK – posouzení zahraničního vysokoškolského vzdělání
05. 2020 07: 1   Katedra psychosociálních věd a etiky
05. 2020 07: 1   Katedra religionistiky
05. 2020 04: 1   Opatření proděkana
04. 2020 29: 1   Ekonomické oddělení
04. 2020 27: 1   Fakultní komise
04. 2020 20: 1   Důležité odkazy a dokumenty
04. 2020 20: 0   Dočasné distanční vzdělávání
04. 2020 14: 1   Harmonogram akademického roku
04. 2020 14: 1   Aktuality
04. 2020 06: 1   Prominutí zmeškání lhůty
03. 2020 26: 2   Harmonogram pro dodatečné přijímací řízení (II. kolo)
03. 2020 26: 1   Dočasné distanční vzdělávání
03. 2020 25: 1   Oddělení judaistiky
03. 2020 15: 2   Katedra filozofie
03. 2020 15: 1   Katedra historické teologie a církevních dějin
03. 2020 15: 1   Katedra systematické teologie, teologické etiky a teologické filozofie
Poslední změna: 23. říjen 2014 09:08 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 6:30–19:30

pátek: 6:30–18:30


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám