• Fakulta
  • Naposledy změněné dokumenty

Naposledy změněné dokumenty


Naposledy změněné dokumenty


01. 2022 25: 1   Pedagogové katedry
01. 2022 24: 1   PRIMUS
01. 2022 24: 1   Den otevřených dveří
01. 2022 24: 0   Oddělení vědy, doktorského studia a zahraničních styků
01. 2022 24: 0   Rigorózní řízení
01. 2022 19: 1   Nástěnka studijního oddělení
01. 2022 18: 1   Aktuální termíny nabídek
01. 2022 17: 1   Karusel
01. 2022 17: 1   Konference
01. 2022 13: 1   Katedra učitelství
01. 2022 11: 1   Nejčastější dotazy uchazečů
01. 2022 11: 1   Doručování veřejnou vyhláškou
01. 2022 11: 1   Harmonogram akademického roku
01. 2022 11: 1   OBD - sběr publikační činnosti
01. 2022 10: 1   Vědecká rada
01. 2022 09: 1   Archiv
01. 2022 06: 1   Kontakty
01. 2022 06: 1   Erasmus+ - studijní pobyty
01. 2022 06: 0   Realizace služebních cest
01. 2022 05: 1   Ústav východního křesťanství
01. 2022 05: 1   PROGRES
01. 2022 05: 1   NAKI
01. 2022 04: 0   Archiv veřejných vyhlášek
01. 2022 04: 0   Grantová agentura UK
01. 2022 03: 1   Studijní oddělení
01. 2022 03: 1   Knihovna
02. 2021 22: 1   Opatření děkana
02. 2021 16: 0   Husitská teologie
02. 2021 15: 0   Metodika uznávání předmětů z jiného studia
02. 2021 14: 1   Strategická partnerství
02. 2021 14: 1   Zahraniční studium a styky
02. 2021 14: 0   Navazující magisterské studijní programy
02. 2021 13: 1   Stáže a pracovní nabídky
02. 2021 07: 1   Zápisy ze zasedání
02. 2021 03: 1   Granty, projekty a soutěže
01. 2021 30: 1   Zimní semestr 2021/2022
01. 2021 24: 1   Specifický vysokoškolský výzkum
01. 2021 24: 1   Bakalářské studijní programy
01. 2021 24: 1   Žádost
01. 2021 24: 1   Husitská teologie jednooborová
01. 2021 24: 1   Ústní zkouška
01. 2021 22: 1   Pedagogicko–didaktický seminář
01. 2021 22: 1   Informace pro uchazeče se zahraničním SŠ a VŠ vzděláním
01. 2021 22: 0   Děkanát
01. 2021 16: 1   Raně křesťanská studia - studijní předměty
01. 2021 15: 1   Podmínky přijímacího řízení
01. 2021 15: 0   program čtyřleté Ph.D. studium Raně křesťanská studia
01. 2021 15: 0   Husitská teologie - studijní předměty
01. 2021 11: 1   program čtyřleté Ph.D. studium Husitská teologie
01. 2021 10: 1   Aktuality
01. 2021 10: 1   Obecné informace a termíny
01. 2021 09: 1   Hybridní výuka
01. 2021 09: 1   Rozvrh
01. 2021 08: 1   Nabídka studijních programů
01. 2021 04: 0   Studijní materiály
01. 2021 02: 1   Podpora internacionalizace
00. 2021 29: 1   Oddělení biblistiky
00. 2021 24: 1   Ediční činnost
00. 2021 24: 1   Oborové rady
00. 2021 21: 1   Promoce absolventů
00. 2021 20: 1   Státní závěrečné zkoušky a závěrečné práce
00. 2021 20: 1   Katedra praktické teologie
00. 2021 15: 1   Katedra historické teologie a církevních dějin
00. 2021 14: 0   Hodnocení výuky studenty v bakalářských a magisterských studijních programech
00. 2021 11: 1   Oddělení judaistiky
00. 2021 11: 1   Katedra biblistiky a judaistiky
00. 2021 11: 1   Katedra psychosociálních věd a etiky
00. 2021 06: 1   Kontakty
00. 2021 05: 1   Katedra filozofie
00. 2021 01: 0   Ph.D. studium
09. 2021 30: 1   Katedra systematické teologie, teologické etiky a teologické filozofie
09. 2021 30: 1   Aktuality
09. 2021 29: 1   Absolventi a post-doktorandi
09. 2021 24: 1   Uskutečněné cykly, kurzy a exkurze
09. 2021 23: 2   Theologická revue
09. 2021 23: 2   Akademický senát
09. 2021 23: 2   Členové AS UK
09. 2021 23: 1   Judaistika
09. 2021 22: 1   Formuláře ke stažení
09. 2021 17: 1   Fond mobility UK
09. 2021 16: 1   Výroční zprávy
09. 2021 10: 1   Konference
09. 2021 07: 1   Studijní plány (Karolinka)
09. 2021 07: 1   Rigorózní práce
09. 2021 06: 1   Habilitační a jmenovací řízení
09. 2021 06: 1   Stipendia a poplatky za studium
09. 2021 01: 1   Nostrifikace
08. 2021 30: 0   Přijímací řízení
08. 2021 27: 0   Pro zaměstnance
Poslední změna: 23. říjen 2014 09:08 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:30


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám