• Fakulta
  • Naposledy změněné dokumenty

Naposledy změněné dokumenty


Naposledy změněné dokumenty


02. 2023 08: 1   Ekonomické oddělení
02. 2023 07: 1   Konference
02. 2023 07: 1   Aktuality
02. 2023 07: 1   Studijní oddělení
02. 2023 07: 1   Katedra biblistiky a judaistiky
02. 2023 07: 0   Praxe a supervize_Bc.
02. 2023 07: 0   Praxe a supervize_nMgr.
02. 2023 06: 1   Oddělení vědy, doktorského studia a zahraničních styků
02. 2023 06: 0   Doručování veřejnou vyhláškou
02. 2023 06: 0   Archiv veřejných vyhlášek
02. 2023 04: 1   Nástěnka studijního oddělení
02. 2023 01: 1   Obecné informace a termíny
01. 2023 30: 1   zahraniční host
01. 2023 29: 1   Virtuální Mobilita - Fond pro podporu virtuální mobility POVIM v rámci 4EU+
01. 2023 28: 0   Přijímací řízení
01. 2023 28: 0   Ph.D. studium
01. 2023 25: 0   Vědecká rada
01. 2023 24: 1   Jak se přihlásit?
01. 2023 24: 1   Navazující magisterské studijní programy
01. 2023 22: 1   Stipendium za vynikající studijní výsledky
01. 2023 22: 1   Stipendia a poplatky za studium
01. 2023 22: 1   Další druhy stipendií
01. 2023 22: 1   Ubytovací a sociální stipendium
01. 2023 22: 0   Erasmus + krátkodobé Ph.D. pobyty
01. 2023 21: 1   Zimní semestr 2023/2024
01. 2023 20: 1   Zápisy ze zasedání
01. 2023 16: 1   Aktuální termíny nabídek
01. 2023 15: 2   Studijní materiály
01. 2023 13: 1   Studentský spolek "Elíša"
01. 2023 13: 0   Státní závěrečné zkoušky
01. 2023 09: 1   Zkušenosti studentů s pobytem v zahraničí
01. 2023 09: 0   Aktuality
01. 2023 08: 1   Kontakty
01. 2023 08: 1   Děkanát
01. 2023 08: 1   Děkan a kolegium
01. 2023 08: 1   Den otevřených dveří
01. 2023 07: 1   Opatření děkana
01. 2023 07: 1   Erasmus+ - studijní pobyty
01. 2023 07: 1   Erasmus+ - Mezinárodní kreditová mobilita – ICM
01. 2023 07: 1   Katedra historické teologie a církevních dějin
01. 2023 07: 1   Zahraniční studium a styky
01. 2023 02: 1   Krátkodobé mobility doktorandů
01. 2023 01: 1   Výukový pobyt (STA)
01. 2023 01: 1   Katedra psychosociálních věd a etiky
01. 2023 01: 1   Akademická a zaměstnanecká mobilita
01. 2023 01: 1   Školení zaměstnanců (STT)
01. 2023 01: 0   Doktorské studium
01. 2023 01: 0   Ediční činnost
01. 2023 01: 0   OBD - sběr publikační činnosti
01. 2023 01: 0   Rigorózní řízení
01. 2023 01: 0   Theologická revue
01. 2023 01: 0   Specifický vysokoškolský výzkum
01. 2023 01: 0   UNCE
01. 2023 01: 0   Grantová agentura ČR
01. 2023 01: 0   Granty, projekty a soutěže
01. 2023 01: 0   COOPERATIO
01. 2023 01: 0   Hostující profesoři
01. 2023 01: 0   Nostrifikace
01. 2023 01: 0   Realizace služebních cest
00. 2023 31: 1   Pedagogika na HTF UK
00. 2023 31: 1   Akademické poradenské centrum pro studenty HTF UK
00. 2023 31: 1   Formuláře ke stažení
00. 2023 30: 1   Katedra učitelství
00. 2023 25: 1   Státní závěrečné doktorské zkoušky
00. 2023 25: 1   Disertační práce
00. 2023 25: 1   Rozvrh
00. 2023 23: 1   Oborové rady
00. 2023 19: 1   Oddělení judaistiky
00. 2023 19: 1   Oddělení biblistiky
00. 2023 17: 1   Bakalářské studijní programy
00. 2023 16: 1   Ústav východního křesťanství
00. 2023 11: 1   Harmonogram akademického roku
00. 2023 11: 1   Akademický senát
00. 2023 11: 1   Studentský divadelní spolek Propadák
00. 2023 10: 1   Knihovna
00. 2023 09: 1   Katedra religionistiky
00. 2023 09: 1   Předsednictvo
00. 2023 09: 1   Informace pro uchazeče se zahraničním SŠ a VŠ vzděláním
00. 2023 09: 1   Nabídka studijních programů
00. 2023 09: 1   Přijímací řízení
00. 2023 05: 0   Strategická partnerství
00. 2023 05: 0   Studijní materiály
00. 2023 04: 1   Katedra filozofie
00. 2023 04: 1   Katedra praktické teologie
00. 2023 03: 1   Výroční zprávy
00. 2023 02: 1   Praxe a supervize
00. 2023 02: 1   Grantová agentura UK
00. 2023 01: 1   Metodika uznávání předmětů z jiného studia
09. 2023 29: 1   Opatření proděkana
09. 2023 29: 1   Praxe - Sociální pedagogika
09. 2023 29: 0   Hodnocení výuky studenty v bakalářských a magisterských studijních programech
09. 2023 28: 0   SYLLF - stipendium pro doktorandy
09. 2023 28: 0   Podpora při mimořádných událostech a krizových situacích v rámci studentské mobility
Poslední změna: 23. říjen 2014 09:08 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám