• Fakulta
  • Naposledy změněné dokumenty

Naposledy změněné dokumenty


Naposledy změněné dokumenty


07. 2020 10: 1   Výběrová řízení / Selection Procedure
07. 2020 07: 1   Oddělení vědy, doktorského studia a zahraničních styků
07. 2020 07: 1   Stáže a pracovní nabídky
07. 2020 03: 1   Pontes Pragenses
07. 2020 03: 1   Publikace HTF UK
07. 2020 03: 1   Ediční činnost
07. 2020 02: 1   Studijní oddělení
06. 2020 30: 0   Archiv
06. 2020 26: 1   Harmonogram doktorského studia
06. 2020 25: 1   Kurzy pro veřejnost
06. 2020 25: 1   Univerzita třetího věku
06. 2020 25: 0   Státní závěrečné zkoušky a závěrečné práce
06. 2020 24: 1   Zahraniční studium a styky
06. 2020 24: 1   Erasmus+ - studijní pobyty
06. 2020 23: 1   Aktuality
06. 2020 23: 1   Knihovna
06. 2020 22: 1   Opatření děkana
06. 2020 18: 1   Akademický senát
06. 2020 18: 1   Zápisy ze zasedání
06. 2020 16: 1   Oddělení biblistiky
06. 2020 16: 1   Nástěnka studijního oddělení
06. 2020 15: 1   Úspěchy ve vědě a ocenění
06. 2020 15: 1   Podpora internacionalizace
06. 2020 15: 1   Fond mobility UK
06. 2020 10: 1   Soutěž vysoce kvalitních monografií
06. 2020 09: 1   Studijní informační systém (SIS) a návody
06. 2020 09: 1   Ocenění a ceny pro studenty
06. 2020 09: 1   Ocenění a ceny pro studenty
06. 2020 04: 1   Hostující profesoři
06. 2020 04: 1   Věda a výzkum
06. 2020 02: 1   Deus et Gentes
06. 2020 02: 1   Dočasné distanční vzdělávání
06. 2020 01: 1   Technologická agentura ČR
06. 2020 01: 1   Grantová agentura ČR
06. 2020 01: 1   Rigorózní řízení
06. 2020 01: 1   Přijímací řízení
05. 2020 28: 2   Úřední deska
05. 2020 27: 1   HTF
05. 2020 25: 1   Theologická revue
05. 2020 21: 1   Formuláře
05. 2020 19: 1   Oborové rady
05. 2020 19: 1   Studijní obor Judaistika - čtyřleté Ph.D. studium
05. 2020 19: 1   Studijní obor Judaistika - tříleté Ph.D. studium
05. 2020 19: 1   Studijní obor Husitská teologie - čtyřleté Ph.D. studium
05. 2020 19: 1   Studijní obor Husitská teologie - tříleté Ph.D. studium
05. 2020 19: 1   Judaistika
05. 2020 19: 1   Husitská teologie
05. 2020 19: 1   Státní závěrečné doktorské zkoušky
05. 2020 18: 1   Vědecká rada
05. 2020 07: 1   Přijímací řízení do Ph.D. studia na UK – posouzení zahraničního vysokoškolského vzdělání
05. 2020 07: 1   Katedra psychosociálních věd a etiky
05. 2020 07: 1   Katedra religionistiky
05. 2020 04: 1   Opatření proděkana
04. 2020 29: 1   Ekonomické oddělení
04. 2020 28: 1   Podmínky přijímacího řízení
04. 2020 27: 1   Fakultní komise
04. 2020 23: 1   Disertační práce
04. 2020 20: 1   Důležité odkazy a dokumenty
04. 2020 20: 0   Dočasné distanční vzdělávání
04. 2020 14: 1   Harmonogram akademického roku
04. 2020 14: 1   Aktuality
04. 2020 10: 1   dodatečné přijímací řízení do 31. 7. 2020
04. 2020 10: 1   Aktuální termíny
04. 2020 06: 1   Prominutí zmeškání lhůty
03. 2020 26: 2   Harmonogram pro dodatečné přijímací řízení (II. kolo)
03. 2020 26: 1   Sociální a charitativní práce (kombinované studium)
03. 2020 26: 1   Dočasné distanční vzdělávání
03. 2020 25: 1   Oddělení judaistiky
03. 2020 25: 1   Informace pro uchazeče se zahraničním SŠ a VŠ vzděláním
03. 2020 25: 1   Kontakt
03. 2020 15: 2   Katedra filozofie
03. 2020 15: 1   Katedra historické teologie a církevních dějin
03. 2020 15: 1   Katedra systematické teologie, teologické etiky a teologické filozofie
03. 2020 13: 1   Realizace služebních cest
03. 2020 13: 1   Ústav východního křesťanství
03. 2020 13: 1   Hodnocení výuky studenty v bakalářských a magisterských studijních programech
03. 2020 13: 1   Katedra praktické teologie
03. 2020 13: 0   Katedra biblistiky a judaistiky
03. 2020 12: 1   Pedagogové katedry
03. 2020 12: 1   Katedra učitelství
03. 2020 11: 1   Husitská teologie (kombinované studium)
03. 2020 09: 1   Studijní materiály
03. 2020 09: 1   English
03. 2020 09: 1   Akademické poradenské centrum pro studenty HTF UK
03. 2020 09: 0   Promoce absolventů
03. 2020 05: 1   Rozvrh
03. 2020 02: 2   Studijní plány (Karolinka)
03. 2020 02: 1   Husitská teologie - studijní předměty
02. 2020 26: 1   PRIMUS
02. 2020 25: 1   Strategická partnerství
02. 2020 22: 1   Granty, projekty a soutěže
02. 2020 22: 0   Řešené projekty GA ČR
Poslední změna: 23. říjen 2014 09:08 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám