Přenos poznatků a dovedností

Technologická agentura ČR (TAČR)

Technologická agentura ČR je organizační složkou státu, která byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Ustavení TA ČR bylo jedním z důležitých implementačních kroků Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací. Technologická agentura ČR centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje, která byla do té doby roztříštěna mezi velký počet poskytovatelů.

Podle zákona č. 130/2002 Sb. TA ČR zabezpečuje https://www.tacr.cz/o-nas/, https://www.tacr.cz/

Řešené projekty TAČR

Název projektu:Postgraduální vzdělávání sociálních pracovníků pro oblast spirituality v sociální práci ve službách pro seniory

Registrační číslo projektu: TL03000376

Doba řešení projektu: 1. 8. 2020 – 31. 12. 2023

Odpovědný řešitel projektu: doc. M. Opatrný Dr.theol., JU v Českých Budějovicích

Odpovědný spoluřešitel projektu: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D., UK HTF

Aktuality

Návrhy projektů se odevzdávají prostřednictvím oddělení vědy!

Fakultní termíny pro podávání projednaných návrhů projektů na HTF jsou uvedeny v detailu uváděných výzev.


Kontakt k projektové podpoře:

Ing. Michaela Hlinská

Projektová podpora

Konzultační hodiny: úterý a čtvrtek 9:00-12:00

Kancelář: 302a

E-mail: michaela.hlinska@htf.cuni.cz


Kontakt k administraci a správě projektů:

ThDr. Marketa Langer, Ph.D.

vedoucí oddělení vědy, doktorského studia a zahraničních styků

E-mail: marketa.langer@htf.cuni.cz

Úřední hodiny: středa 12-14 hodin, konzultace dle dohody

Tel.: +420 222 539 210

Kancelář: H402a

Poslední změna: 1. únor 2022 09:52 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám