Spolek přátel HTF UK

O spolku


Spolek absolventů a přátel Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy (HTF UK) je občanské sdružení, jehož členy se mohou stát všechny osoby, které mají kladný vztah k HTF UK.


Spolek byl založen v roce 2012 na ustavujícím setkání v budově HTF UK jako vyústění dlouhodobé snahy fakulty a jejích absolventů o vznik platformy pro diskusi a setkávání těch, kteří mají zájem o zachování kontaktu s HTF UK.


Spolek je vzhledem ke své institucionální povaze spravován voleným předsednictvem, které svou činnost vyvíjí mimo jiné na podkladě podnětů členů spolku.Hlavním posláním spolku je:

  • Výměna zkušeností a informacím mezi studenty a absolventy HTF UK.

  • Rozvíjení a udržování kontaktů mezi bývalými studenty HTF UK.

  • Informovat o dění, perspektivách a vývoji odborného poznání na HTF UK.

  • Reflexe soudobých společenských otázek.

  • Posílení vztahů s dalšími společenskovědními fakultami v ČR i zahraničí.Mezi hlavní činnosti spolku patří např.:

  • Organizování každoročních setkání členů spolku.

  • Organizace společenských a kulturních akcí.

  • Organizace vzdělávacích a edukačních aktivit.

  • Navazování vztahů s institucemi obdobného zaměření.


Veškeré připomínky k fungování a náplni činnosti spolku je možné adresovat elektronicky na emailovou adresu nebo dopisem na adresu fakulty s identifikátorem "Spolek absolventů".Poslední změna: 8. srpen 2018 09:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám