• Události

Události

Osobnost kněze a mága v dějinách

Katedra religionistiky Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy srdečně zve na konferenci pro veřejnost, která se bude konat v sobotu 18. 5. 2019 od 9:30.


Není nutná registrace. Stačí přijít před 9:30 do auly H109 nad vrátnicí.


Přesný časový harmonogram není k dispozici. Přednášející by měli přednášet v pořadí, v jakém jsou uvedeni níže. Přednáška prof. Nakonečného bude trvat kolem 60 minut, ostatní kolem 15 a 20 minut.


Akademický blok

prof. PhDr. Milan Nakonečný (TF JU)

Typologie několika světoznámých představitelů magie


doc. PaedDr. Martin Dojčár, PhD. (PF TU)

Míla Tomášová a invocatio divina


doc. ThDr. Ivan Štampach (FF UP)

Peripetie křesťanských postojů k postavě mága


ThDr. Jaroslav Hrdlička (HTF UK)

Osobnost husitského kněze vojska Jana Žižky z Trocnova


Mgr. Jan Kozák, Ph.D. (University of Bergen)

Staroseverský Ódin: bůh-mág


doc. ThDr. Gorazd Josef Vopatrný, Th.D. (HTF UK)

Svatý starec Paisios Athoský: význačný soudobý představitel hesychastické spirituality


doc. ThDr. Markéta Holubová, Th.D. (HTF UK)

Rabi Avraham Abulafia: Nekonečná transformace aneb Hledání jasu Hospodinovy Tváře


Mgr. Marek Vinklát, Ph.D. (HTF UK)

Rabíni divotvůrci: Chanina ben Dosa a Jošua bar Perachia


Mgr. Zuzana Kostićová, Ph.D. (HTF UK)

Mayský král jako kněz a šaman


Mgr. Diana Míčková (FF UK)

Vyšli mne do Egypta, abych spatřil toho, kdo tam čaruje: Vzdělanci, čarodějové a šarlatáni v zemi na Nilu


ThLic. Lukáš Nosek, Th.D. (HTF UK)

Příklad severní Nigérie: stále živé ideje islámského charismatického vůdce džihádu Usmána Dan Fodia (1754-1817)


ThDr. PhDr. Marek Dluhoš, Th.D., Ph.D. (HTF UK)

Mág a fenomén démonického


Blok duchovní praxe

Petr Kalač (Dokumentační centrum českého hermetismu)

Rozdíly v osobnostech českých "univerzalistických" mágů první a druhé poloviny 20. století


Ing. Oldřich Válek (spoluzakladatel Sdružení badatelů v psychotronice)

Ontogeneze psychiky kněze, mága a "psychotronika"


Pavel Jurkovič (Velmistr Lóže u Zeleného Slunce)

„Desatero "přikázání" praktického hermetika z pohledu současného praktikujícího mága a velmistra lóže


Mgr. Petr Lisý (Budapešťský klub ČR)

Osobnost Jana Kefera v zrcadle archetypové astrologie


Mgr. Veronika Šulcová

Kněží a čarodějové v haitském vúdú


Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám