• Události

Události

Mezinárodní konference „Children and Death: Educational, spiritual, theological, philosophical and medical perspectives and its meaning for theologizing, philosophizing or just being with children“

Pořadatelé:

Child Theology Network

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy


Program konference (.pdf)

Author Guidelines (.docx)

Information Duty of the Administrator (.docx)


2.-3. 10. 2018


V postmoderní společnosti existují dvě základní perspektivy vnímání smrti člověka. Téma smrti je na jedné straně tabuizováno. Žije se jako by reálná smrt neexistovala a člověku nehrozilo žádné nebezpečí. Tento antropologický fenomén souvisí se základní otázkou, která se nevyslovuje: Co znamená konečnost konkrétního jednotlivce a jakým způsobem a kdy se o ní má hovořit? Na straně druhé je téma smrti stálou součástí médií, dětských her, pohádek, dokonce i dětského oblečení (symbol lebky). Žije se, jakoby smrt byla normální a všudypřítomná. Na pomezí těchto dvou světů člověk spokojeně žije, dokud se ho smrt osobně netýká. V tomto okamžiku tyto dva světy - „jakoby smrt neexistovala“ – „jakoby smrt byla všudypřítomná“ - na sebe narazí a vyvolají otázky, emoce a beznaděj. Každé dítě je dříve či později se smrtí konfrontováno osobně (smrt domácího zvířete nebo někoho blízkého). Jsou však i děti, které jsou se smrtí konfrontovány přímo, protože trpí vážnou nemocí nebo umírají.


Téma není výsadou jednoho vědního oboru, dotýká se všech – všichni hledají odpovědi i ujištění o konkrétní naději. Odborníci z teologie, filozofie, pedagogiky, psychologie i lékařství jsou zváni, aby společně diskutovali toto téma a hledali důležité podněty pro rozhovory s dětmi ve věku 4-13 let, aby otevřeli tuto vážnou odbornou diskuzi i význam rozhovorů s dětmi pro obecné vzdělávání, vedení dětí ve víře i obyčejné bytí s dětmi.


Předmětem příspěvků jsou tyto okruhy:

  1. Jak se v jednotlivých zemích přistupuje k tematice smrti, tj. s jakou „normalitou“ je dítě od útlého věku seznamováno. Jak se tato problematika odráží ve všeobecném a/nebo náboženském vzdělávání dětí v předškolních a školních zařízeních? Jaké závěry z toho plynou pro rozhovory a vzdělávání dětí?

  2. Jak se jednotlivé obory dívají na problematiku rozhovorů s dětmi o smrti nebo na vztah problematiky smrti a dětí?

  3. Existují dětské knížky, filmy nebo jiné podněty, které je možné použít pro cílený rozhovor s dítětem o smrti v obecném, náboženském nebo teologickém smyslu (např. smrt Ježíše Krista a její vztah k naší smrti, život po životě)? Kdy se dá s těmito rozhovory začít?

  4. Konkrétní empirická šetření a nebo praxe (psychologů, speciálních pedagogů, lékařů) a z nich plynoucí podněty pro rozhovory s dětmi o smrti.


Registrace pasivních účastníků konference:

do 15. 9. 2018 na e-mail:


Konferenční příspěvek pro pasivní účastníky: 100 Kč / den


Studenti a pedagogové HTF UK: zdarma


Oběd je zajištěn jen pro přednášející

Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám