• Události

Události

Pozvánka a program (.pdf)

Plakát (.pdf)


Kreatos o.p.s. ve spolupráci s Husitskou teologickou fakultou Univerzity Karlovy pořádá 6. ročník arteterapeutické konference tentokráte s názvem UMĚNÍ – JÁ – TERAPIE (Já a arteterapie)


Konference se koná 26. 10. a 27. 10. 2018 na půdě Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy.


Tematické zaklenutí šestého ročníku konference se bude opírat o významovou souhru tří vzájemně srůstajících pilířů: „já“, „umění“ a „terapie“. Ústředním opěrným sloupem a svorníkem dimenzí „umění“ a „terapie“ této konference bude právě „já“, jež udává konferenci základní tón tím, že odemyká celou škálu souvislostí. „Já“ může být pochopeno např. jako ‚vlastní já‘, čímž se ocitáme na rovině niterných výpovědí o osobní zkušenosti na průniku umění a terapie. V jiném smyslu zde může já zaznívat jako ‚ego‘ (např. psychoanalytické či kartesiánské), jako ‚subjekt‘ (např. osobnost terapeuta a osobnost v terapeutické péči) či jungiánské ‚Selbst‘. Pilíř „umění“ může být významově rozvinut jako ‚zdroj a živel tvořivosti‘, ‚řeč artikulující pohyby psychiky a duše‘ nebo též jako ‚schrána transcendence‘. Významovou konotací slova „terapie“ je pak odemčen rozměr léčby, vzdělávání a péče o duši.


Konference poskytuje široké pole pro uplatnění rozličných témat. Obzvláště vítané budou příspěvky, jež budou pojímány jako výpovědi o osobní zkušenosti takového setkávání umění a terapie, jež umožnilo krystalizovat něčemu podstatnému, co si zaslouží přijít ke slovu.


Časové rozvržení konference:

• Pátek 26. 10. – 17:00 až 21:00, registrace bude probíhat od 16:20.

• Sobota 27. 10. – 9.00 až 13:00 (hlavní program), dílny (v případě zájmu) proběhnou odpoledne.


Základní konferenční poplatek činí 100Kč. Snížený poplatek – studenti prezenčního studia do 26 let a senioři – činí 50Kč. Zaměstnanci a studenti HTF, členové ČAA mají vstup zdarma (budou-li mít zájem o osvědčení, uhradí 50 Kč.) Účastenský poplatek se hradí na místě.


Účast na konferenci není podmíněna předběžnou registrací.

V případě dotazů či zájmu o aktivní účast pište na adresu (Z. Zicha ml.) nebo

na (M. Čedík)

Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám