• Aktuality

Aktuality

18. listopadu 2020

Studentka obdržela cenu Josefa Hlávky

ThDr. Magdalena Vytlačilová je nositelkou Ceny Josefa Hlávky za rok 2020, která je určena studentům a absolventům v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru. ThDr. Magdalena Vytlačilová absolvovala s vyznamenáním navazující magisterské studium studijního oboru Religionistika - Husitská teologie, které uzavřela obhajobou disertační práce „Janovské křesťanství: termín, který je třeba opustit“. V diplomové práci (uznána v září 2020 HTF UK jako práce rigorózní) podrobuje kritice vyvozování sociálních a náboženských formací (v tomto případě tzv. „janovského křesťanství“) z literárních a stylistických aspektů literárních dokladů (korpusu tzv. janovského písemnictví v Novém zákoně) a navrhuje vlastní metodiku výzkumu sociálních formací raného křesťanství. Práce je inovativní a inspirativní, když ukazuje řadu nereflektovaných pojetí v daném oboru a odkrývá perspektivu, díky níž nahlédneme řadu problémů dané oblasti výzkumu ve zcela jiném světle.ThDr. Magdalena Vytlačilová již během bakalářského a později magisterského studia publikovala v recenzovaných periodikách řadu studií z oblasti raného křesťanství a blízkovýchodních menšin.


Webové stránky nadace Josefa Hlávky.


Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

všední dny: 7:30–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám