• Aktuality

Aktuality

12. března 2021

Aktualizace ke dni 14. 3. 2021


 • Od 17. 3. nesmí být vpuštěn zaměstnanec na pracoviště, pokud se při vstupu na pracoviště neprokáže potvrzením o provedeném testu na přítomnost SARS-CoV-2, jehož výsledek byl negativní.

  Výjimkou jsou osoby, které v posledních 90 dnech onemocnění COVID-19 prodělaly a osoby, které byly proti onemocnění očkovány. Tyto dva důvody bude možné prokázat vyplněným čestným prohlášením, jehož vzor je přiložen k tomuto sdělení.

  Prohlášení o prodělání nemoci (.doc)

  Prohlášení o očkování. (.doc)


 • UK zajistí možnost nechat se otestovat jednou za 7 dní antigenním testem na odběrovém místě na Albertově, nebo prostřednictvím mobilních odběrových týmů. Tato možnost platí pro všechny zaměstnance UK. Pro účely testování zaměstnanců budou využívány certifikované antigenní testy, které budou prováděny zkušeným zdravotnickým personálem z řad studentů lékařských fakult UK. O výsledku testu obdrží testované osoby potvrzení.


Možnosti testování, které poskytuje RUK.

1. Hlavní testovací hub Albertov

 • Provozní doba 8:00–16:00 každé pondělí, středu a pátek.

 • Rezervační formulář (není nutný pro pondělí 15. 3.) na adrese: https://testovani.cuni.cz/

  Doplňující informace k rezervacím (.pdf)

 • Antigenní testování zaměstnanců (po příchodu na místo by měl max. do 30 minut odcházet s potvrzením o výsledku testu).

 • Kapacita místa je aktuálně dimenzována na 500 lidí denně s možností operativního navýšení.

  - V případě pozitivního testu je zaměstnanec v souladu s příslušnými mimořádnými opatřeními povinnen bezodkladně telefonicky či jiným vzdáleným způsobem kontaktovat svého registrujícího praktického lékaře nebo, pokud zaměstnanec registrujícího praktického lékaře nemá, místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (krajskou hygienickou stanici nebo hygienickou stanici hlavního města Prahy).

  - Do určení dalšího postupu lékařem nebo hygienickou stanicí musí zaměstnanec minimalizovat riziko nákazy dalších lidí, tedy ideálně se izolovat.

  - Tento lékař či příslušný orgán ochrany veřejného zdraví vystaví žádanku v ISIN na konfirmační test prostřednictvím RT-PCR testu.

  - Zaměstnanec je povinen se konfirmačnímu testu podrobit.

  - Doba mezi pozitivním testem antigenního testu prováděného laickou osobou a výsledkem konfirmačního PCR testu je jinou překážkou v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 zákoníku práce.


2. Mobilní testovací týmy

 • V průběhu následujících 2 týdnů dojde k zavedení činnosti až 4 mobilních odběrových týmů, které budou pravidelně dojíždět na jednotlivá pracoviště, kde dojde k antigenní testování zaměstnanců příslušného pracoviště (fakulta, součást...).

 • Mobilní tým bude zcela soběstačný. Prakticky dorazí na dotyčné pracoviště, postaví stan a zahájí testování zájemců.

 • Mobilní tým navštíví HTF UK každé pondělí v čase 8:30–9:30. Doplňující informace (.pdf)

 • V další fázi proběhne prostřednictvím mobilních týmů plošné testování ubytovaných na kolejích UK.


Výhled na týden 15. - 21. 3. 2021

 • Po-St-Pá provoz odběrového centra na Albertově vždy mezi 8.00 - 16.00h. Zájemci se mohou nechat otestovat pouze po předchozí rezervaci skrze rezervační systém.

 • Zahájení plošného testování na kolejích UK.

 • Zahájení činnosti mobilních odběrových týmů. Mobilní tým navštíví HTF UK každé pondělí v čase 8:30–9:30. Doplňující informace (.pdf)

 • Rozeslání informačních brožur všem zaměstnancům UK s detailními pokyny týkající se možností testování a dalších důležitých informací.


Výhled po 22. 3. 2021

 • Pravidelné testování na fakultách a součástech prostřednictvím mobilních odběrových týmů.

 • Po-St-Pá provoz odběrového centra na Albertově vždy mezi 8.00 - 16.00h. Zájemci se mohou nechat otestovat pouze po předchozí rezervaci skrze rezervační systém.

 • Týdenní testovací kapacita 2000 - 2500 testů s možností operativního navýšení až na 4500 testů týdně.


Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

všední dny: 7:30–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám