• Aktuality

Aktuality

10. srpna 2022

Ústav východního křesťanství Husitské teologické fakulty UK se spolupodílel na vydání českého překladu moderního pravoslavného katechismu.


Kniha Katechismus pravoslavného křesťana je krátkým průvodcem pravoslavnou vírou, napsaným živě a dostupně pro současného čtenáře. První oddíl knihy je věnován základním věroučným pravdám pravoslavné církve: učení o Bohu, o Ježíši Kristu, o Svatém Duchu, o církvi, o křtu a vzkříšení mrtvých. Druhý oddíl pojednává o morálních tématech, dále o deseti Božích přikázáních Starého zákona, o novozákonních blahoslavenstvích, o lásce k Bohu a k bližnímu, o takových pojmech, jako je hřích a pokání, a také se dotýká otázek rodinné etiky, výchovy dětí aj. Ve třetím oddíle se hovoří o svátostech a církevních obřadech, o modlitbě a bohoslužbě, o zařízení chrámu a o církevních svátcích.


Kniha bude užitečná a zajímavá pro každého, kdo chce získat znalosti o pravoslavné církvi a jejím učení, a také může sloužit jako příručka pro katechezi.


Autorem je v naší jazykové oblasti dobře známý metropolita Ilarion Alfejev, jehož knihy si již zde našly své čtenáře.


Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00-18:30


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám