• Aktuality

Aktuality

23. listopadu 2022

Úryvek z kapitoly:


Studium starého Předního východu na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy

Marek Vinklát


Níže uvedený seznam představuje čtenáři přednášky a semináře tematizující náboženství, kulturu a dějiny starověkého Předního východu, které tvořily studijní náplň oborů na Husitské teologické fakultě od její inkorporace do Univerzity Karlovy po roce 1990. Mezi tyto obory patří primárně religionistika, judaistika a teologie. Je zde uvedena také výuka jazyků pocházejících ze starého Předního východu a s nimi související četby a cvičení (např. sumerština, ugaritština, hebrejština a aramejština). V seznamu nejsou uvedeny předměty, které se ze své podstaty Předního východu přímo netýkají, avšak v závislosti na zaměření vyučujícího se dotýkat mohly (např. Mýtické myšlení a kosmologie, Četba a výklad vybraných kultických textů). Některá náboženství a jazyky formující se na Předním východě ke konci pozdní antiky již nejsou v seznamu reflektovány (např. helénistické kulty, islám, mandejské náboženství, sahidská koptština). Seznam předmětů byl vypracován podle materiálů a rozvrhů z archivu studijního oddělení i autora. Hlavním vodítkem byly tzv. Karolinky neboli Seznamy přednášek, seminářů a cvičení na Husitské teologické fakultě.


Při zkoumání předloženého seznamu má čtenář možnost nahlédnout i do samotných dějin Husitské teologické fakulty. Vidíme, jak se v polovině devadesátých let formuje obor judaistika pod vedením hebraisty Bedřicha Noska a také obor religionistika pod vedením sumerologa Blahoslava Hrušky. Přednášky s tematikou starověkého Předního východu dosahují svého největšího rozkvětu kolem roku 2006, kdy se na výuce katedry religionistiky začínají výrazněji podílet Jiří Janák a Luděk Vacín. Katedra biblistiky i tehdejší Ústav židovských studií nezůstávaly v této oblasti stranou, jelikož zajišťovaly výuku mnoha předmětů dotýkajících se hebrejské bible, jejích jazyků, historického kontextu (Jiří Beneš, Markéta Holubová, Marie Roubalová, Eva Vymětalová Hrabáková), a dokonce biblické archeologie (Petr Melmuk). S personálními změnami, které jsou vědeckým institucím a akademickému životu vlastní, i s měnícími se akreditacemi se náplň studijních oborů a programů neustále pozvolna proměňuje. Avšak do dnešního dne můžeme spatřovat, že důraz na studium starého Předního východu, tolik důležitého pro vznik židovské a křesťanské tradice, je na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy stále zachováván.


...


Kniha vyšla v nakladatelství Libri.Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00-18:30


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám