1. prosince 2022

Fakulta uzavřela memorandum o spolupráci


Ve čtvrtek 1. prosince 2022 uzavřela děkanka doc. ThDr. Kamila Veverková, Ph.D. a děkan doc. ThDr. Alfréd Somogyi, PhD. dohodu o spolupráci mezi Husitskou teologickou fakultou Univerzity Karlovy a Reformovanou teologickou fakultou Univerzity J. Selyeho v Komárně.


Dohoda byla podepsána na rektorátě Prešovské univerzity v Prešově a slouží k prohloubení vědecko-výzkumných vztahů a pedagogické činnosti obou fakult. Zejména pak půjde o spoluorganizace konferencí a seminářů, o výměnné pobyty akademiků a studentů, o podporu tvorby společných publikací a vzájemnou výměnu publikaci a periodik obou institucí.

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám