3. listopadu 2023

Konference u příležitosti 30. výročí vzniku Asociace Univerzit třetího věku ČR

Dne 2. listopadu 2023 uspořádala Asociace univerzit třetího věku ČR pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR Miloše Vystrčila u příležitosti svého 30. výročí konferenci „Univerzity třetího věku jako významná součást celoživotního vzdělávání“.


Konference připomněla 30 let činnosti Asociace univerzit třetího věku ČR a věnovala se širokému spektru pohledů na současné vzdělávání seniorů. Konference se zúčastnili delegáti realizátorů Univerzit třetího věku a vystoupili na ní přední zástupci organizací zabývající se seniorským vzděláváním z Česka, Slovenska a Francie a významní odborníci z oblasti filozofie, sociologie, psychologie a pedagogiky.


S konferenčními příspěvky vystoupili za Husitskou teologickou fakultu Univerzity Karlovy:

  • prezident AU3V ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D. (katedra historické teologie a církevních dějin HTF UK) – Historie U3V a AU3V

  • prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (vedoucí katedry filozofie HTF UK) – Význam teologie a filozofie pro podzim života


Za HTF UK byli přítomni také děkan doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D. a referentka U3V Mgr. Milada Pleskotová.Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám