11. dubna 2024

Databáze Loeb Classical Library na HTF UK

Z programu financí pro doktorský program Raně křesťanská studia pořídila fakulta fulltextovou databázi antické literatury Loeb Classical Library. Dočasný zkušební provoz realizovaný za pomoci univerzitního Oddělení elektronických informačních zdrojů (EIZ) bude v květnu nahrazen placenou verzí. Texty jsou přístupné rovněž přes standardní vyhledávač elektronických zdrojů UK.


Doktorský studijní program Raně křesťanská studia

Husitská teologická fakulta má institucionálně akreditovaný doktorský studijní program Raně křesťanská studia. Forma studia je prezenční nebo kombinovaná v českém a anglickém jazyce. Standardní doba studia je čtyři roky.


Předmětem studijního programu je křesťanství od svého vzniku až do čtvrtého století. V rámci tohoto období se studium zaměřuje na formování křesťanské ortodoxie a ortopraxe, literatury a institucí, a to s ohledem na širší kontext pozdní antiky. Standardní doba studia je čtyři roky. Studium sleduje aktuální problémy bádání v rámci čtyř tematických celků:

1) ortodoxie a hereze;

2) literární žánry a práce s literaturou;

3) praxe a instituce;

4) kontexty raného křesťanství.


V souladu s touto strukturou je studium realizováno formou čtyř povinných předmětů (seminářů). Ve shodě s badatelským zaměřením studia se předměty zaměřují vždy na jeden vybraný konkrétní problém, jehož volba odráží diskuze v současném bádání a motivuje doktorandy k samostatné vědecké práci. Povinné předměty doplňuje souborná zkouška z předmětu "Rané křesťanství", semináře zaměřené na přípravu disertační práce a metodologický seminář.


Na rozdíl od tradiční systematizace teologických disciplín, která odděluje biblistiku od patristiky, studijní program Raně křesťanská studia uvedené disciplíny inovativně spojuje. Díky takovému propojení lze lépe porozumět vývoji křesťanské teologie, praxe a jiným výše uvedeným souvislostem.


Po metodologické stránce není studium zastřešeno jediným výlučným přístupem, kromě historicko-kritického způsobu práce je otevřeno současným přístupům z oblasti teorie rituálů, kognitivních věd, teorií sociální a kolektivní paměti, diskurzivní analýzy a dalších společenskovědních přístupů. Studijní program Raně křesťanská studia se zaměřuje nejen na předměty výzkumu (problémy, osobnosti, atp.), ale také na reflexi produkce vědního poznání. Předmětem studia je proto i diskuze o metodách, teoriích a terminologii s jejíž pomocí jsou uchopovány, resp. konstituovány předměty studia (typicky např. kategorie "hereze", "gnóze" atp.).

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám