24. května 2024

Předání jmenování hostujícím profesorem Ulrichu BerneroviUlrich Berner patří k předním světovým religionistům, především díky němu se katedra religionistiky v Bayreuthu stala jedním z renomovaných religionistických pracovišť v Německu. Berner studoval teologii, dějiny náboženství, indologii a filosofii, mezi jeho učitele patří mj. i u nás dobře známý Carsten Colpe.


Bernerova religionistika je jak v šíři teoretických východisek, tak v oblastech bádání velice rozmanitá. Zasáhl např. zásadním způsobem do diskuzí o konceptu synkretismu, v řadě pojednání se zabýval vztahem teologie a religionistiky a byl jedním z prvních badatelů, kteří kriticky rozvíjeli podněty kognitivního přístupu ke studiu náboženství H. Whitehouse. Bernerova poslední monografie „Religionswissenschaft“ s podtitulem "Historická perspektiva" představuje průřez jeho badatelskou činností v poslední dekádě.


Prof. Berner spolupracuje již téměř dvě desetiletí s Katedrou religionistiky na HTF, je členem oborové rady doktorského studijního programu Raně křesťanská studia na HTF a v minulém roce byl jmenován hostujícím profesorem Katedry religionistiky. U příležitosti přednáškového cyklu Religions in the Greco-Roman world předal děkan Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy doc. Dr. Jiří Vogel, Th.D. profesoru Ulrichovi Bernerovi potvrzení o jmenování hostujícím profesorem.
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám