31. května 2024

Nová kolektivní publikace o rizikovém chování

Kolektiv akademických pracovníků fakulty a dalších odborníků sestavil v rámci projektu Sociálně rizikové skupiny a rizikové chování publikaci Rizikové chování a sociálně rizikové skupiny, kterou vydala Policejní akademie České republiky v Praze.


Tato publikace je, společně s otevřenou webovou encyklopedií Kmeny a subkultury.cz, jedním z hlavních výstupů projektu Sociálně rizikové skupiny a rizikové chování řešeného v rámci vědeckovýzkumné činnosti a rozvojového programu Policejní akademie České republiky v Praze na léta 2017-2023. V ucelené podobě interpretuje - v teoretické i empirické perspektivě - životně-stylové trendy, vybrané sociální skupiny a formy chování, které byly v rámci badatelských aktivit řešitelského týmu identifikovány jako aktuální a závažné zároveň; ať už z pohledu rizikovosti pro okolí, tak pro aktéry samotné.


Vedoucí autorského kolektivu:

PhDr. Mgr. Lukáš URBAN, Ph.D.


Autorský kolektiv (v abecedním pořadí):

Mgr. Natálie ČERMÁKOVÁ

doc. Dr. Ing. Štefan DANICS, Ph.D.

Mgr. Josef DUBSKÝ

doc. Mgr. Pavlína JANOŠOVÁ, Ph.D.

Dr. Zdeněk KOVAŘÍK, CSC.

PhDr. Andrea MATOUŠKOVÁ

PhDr. Jana MOTTLOVÁ, Ph.D.

PhDr. Petr NESVADBA, CSc.

Mgr. Ester POLÁČKOVÁ

Mgr. et Mgr. Anna POSPÍŠILOVÁ, Ph.D.

PaedDr. Luboš RÝDLO

doc. PhDr. Josef SMOLÍK, Ph.D., MBA, LL.M., MSc.

PhDr. Mgr. Ivana SPURNÁ, Ph.D.

doc. JUDr. Mgr. Joža SPURNÝ, Ph.D.

PhDr. Mgr. Lukáš URBAN, Ph.D.

doc. PhDr. Zdeněk VOJTÍŠEK, Ph.D.Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám