1. listopadu 2019

Kreatos o.p.s. ve spolupráci s Husitskou teologickou fakultou Univerzity Karlovy Vás srdečně zvou na 7. ročník konference věnované arteterapii.


Vztah, láska a péče o duši v arteterapii a filosofii


Konference se koná 1. a 2. 11. 2019 v Malém sále Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy. Pacovská 350/4, 140 00 Praha 4


Sedmý ročník konference se obrací především k tematice mezilidských vztahů nahlížených v kontextu terapie (především kreativně-expresivních terapií) a filosofie, přičemž za jistá významná vodítka pro zkoumání mezilidské vztahovosti budou považovány láska a péče o duši. Vítány budou příspěvky, jež budou věnovány např. otázce vztahovovsti v teraputickém procesu, zaostří pozornost na téma lásky (storgé, erós, filia, agapé) či na souvislost lidského vztahu a filosoficky chápané péči o duši.


Předpokládané časové rozvržení konference:

 • Pátek 1. 11. – 17:00 až 20:00, registrace bude probíhat od 16:30. (Malá aula HTF UK)

 • Sobota 2. 11. – 9.00 až 13:00 (hlavní program), dílny (v případě zájmu) proběhnou odpoledne.


Vstupné dobrovolné. Vystavení osvědčení o účasti - 50 Kč. Kontakt na pořadatele: Miloslav Čedík - , Zbyněk Zicha ml. - Vztah, láska a péče o duši v arteterapii a filosofii Program konference konané dne 1. a 2. 11. 2019 v Malém sále HTF UK


Pátek od 17:00 do cca 20:00

 • Úvodní slovo – PhDr. Zbyněk Zicha a Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D.


První blok: Rozhovor filosofie, umění a terapie.

 • Péče o duši. Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy)

 • Tajomstvo umenia. Prof. PaedDr. Jaroslava Šicková-Fabrici, ak. sochařka, Ph.D. (Pedagogické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě)

 • Diskuse


Druhý blok: Antropologické a psychologické kontexty terapie

 • "Ecce homo" Hledání antropologických aspektů v práci arteterapeuta. PaedDr. Evžen Perout (Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)

 • Vztah Amora a Psyché jako obraz individuačního pohybu. MgA. Jana Zichová, Ph.D. (Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity)

 • Diskuse a zakončení prvního dne.


Sobota od 9:00 do cca 13:00


Třetí blok: Láska a vztah v terapii a filosofii

 • Láska k arteterapii – Ke kořenům arteterapie. PhDr. Zbyněk Zicha (Kreatos o.p.s.)

 • LÁSKA - symbolika LÁSKY v arteterapii závislých osob. Mgr. Bc. Čermák Bedřich (Psychiatrická léčebna Červený Dvůr)

 • Tělesný vývoj jako prekoncept vztahu a bydlo obsahu. MUDr. Radana Syrovátková, BCDMT (Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy)

 • Eros v rytmu století… ThDr. Ing. Anna Müllerová (Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy)

 • Láska, smrtelnost a otevřená duše. Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D. (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy)

 • Závěrečná diskuse nad klíčovými tématy Upozornění: Program setkání se může změnit.

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám